Ekologija

 

ekologija, cekor, zeleni osijek, eko tacke, eko ostrva, zelena ostrva, selektiranje otpada, reciklaza

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

15.09.2022.

 

Izrađena studija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Subotici”

 

 

Kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje životne sredine i racionalizovala eksploatacija prirodnih resursa poslednjih decenija nasuprot modelu linearne ekonomije razvija se model cirkularne, ili kružne ekonomije. Sa idejom da sagleda uslove, potrebe i moguće prepreke u razvoju i primeni ovih novih modela poslovanja i ohrabri lokalne zajednice, javno-komunalna preduzeća, preduzetnike i preduzetnice, mala i srednja preduzeća, udruženja i druge zainteresovane aktere da započnu transformaciju ka cirkularnoj ekonomiji, udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine" iz Novog Sada, u sklopu projekta Zeleni inkubator, sprovelo je istraživanje u 40 opština i gradova u Republici Srbiji.

 

Subotica je jedna od lokalnih samouprava koja je bila uključena u analizu, a rezultati i preporuke za socioekonomski razvoj zajednice na principima cirkularne ekonomije objedinjeni su u publikaciji "Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Subotici."

Kao odgovor na sve veće količine generisanog otpada i potrebu za usklađivanjem sa nacionalnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, i u severnom području AP Vojvodine uspostavljen je regionalni sistem upravljanja otpadom čiji je centar Subotica.

 

Grad koji je od 1391. godine, kada se prvi put pominje u pisanim dokumentima, promenio više od dve stotine naziva, danas je pogranični centar trgovine, prehrambene industrije, industrije gume i plastike, mašinske industrije, građevinarstva…

 

Prema dostupnim podacima, lokalno javno-komunalno preduzeće u 2019. godini na teritoriji Subotice prikupilo je više od 39 hiljada tona različitog otpada. Procene su da je trenutno preko 50% komunalnog otpada biomasa koja bi mogla da se iskoristi. Plan je da se, kada Regionalni centar za upravljanje otpadom počne da radi u punom kapacitetu, količina neiskorišćene biomase smanji za 65 odsto.

 

Jedna od popularnih oblasti razvoja cirkularnih poslovnih modela u Srbiji upravo je korišćenje bio-otpada - za proizvodnju humusa i organskog đubriva, kao hrana za životinje, za dobijanje alkohola i biogoriva, proizvodnju papira i ambalaže i slično. Najzastupljenije je korišćenje biomase za proizvodnju energije i oplemenjivanje zemljištva, a jedna firma sa sedištem u Subotici specijalizovana je za đubriva koja se mogu koristiti u organskoj poljoprivredi.

 

Zaključci istraživanja ukazuju, kao i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji, da je i u Subotici neophodno unaprediti i razviti sistem redovnog praćenja nastanka i tokova otpada što bi omogućilo profilisanje poslovnih modela cirkularne ekonomije, koji su oslonjeni na njegovo ponovno iskorišćavanje.

 

Takođe, neophodno je i u budućim dokumentima lokalnih javnih politika predvideti mere i aktivnosti kojima bi se stvorili uslovi za razvoj cirkularne ekonomije. Većina ovih dokumenata u Subotici je istekla, pa je to idealna prilika za ugrađivanje principa cirkularne ekonomije i njenih elemenata u lokalne strategije i planove prilikom obnove starih i izrade novih dokumenata.

 

Istraživanje u okviru projekta "Zeleni inkubator" sprovedeno je u saradnji sa lokalnim akterima i stručnjacima i stručnjakinjama u oblastima cirkularne ekonomije i upravljanja otpadom. Svaka studija koja je izrađena sadrži kraći edukativni deo, sa osnovnim informacijama o cirkularnoj ekonomiji i deo specifičan za konkretnu opštinu ili grad, u kome je dat prikaz socio-ekonomskog i pravno-institucionalnog konteksta i nalazi istraživanja u zajednici.

 

Publikacija "Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Subotici" dostupna je na zvaničnom sajtu Koalicije 27 (https://www.koalicija27.org/) i na sajtu udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine” (https://www.activity4sustainability.org/) i u njoj lokalna preduzeća, preduzetnici i preduzetnice i ostali zainteresovani mogu pročitati šta je potrebno uraditi ukoliko planiraju da model cirkularne ekonomije implementiraju u svoje poslovanje.

 

Završna studija koja sublimira rezultate do kojih su istraživački timovi došli tokom skoro trogodišnjeg rada na analizi ukupno 40 gradova i opština, a pre svega mogućnosti i izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave i zainteresovani akteri konkretne zajednice suočavaju kada model cirkularne ekonomije pokušavaju da primene u praksi može se takođe preuzeti na sajtu Koalicije 27 i sajtu udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”.

Projekat “Zeleni inkubator” sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

25.05.2020.

 

Naftne bušotine u blizini zaštićene zone jezera Palić

 

 

Od 22. marta, kada je Naftna industrija Srbije započela radove na iskopavanju naftnih bušotina na Paliću, za stanovnike inače tihe Ludoške ulice, započela je noćna mora i život u prašini, dimu, uz svakodnevnu i celonoćnu buku od više desetina decibela preko dozvoljene granice, što je nova realnost stanovnika ovog dela Palića, a koju je na današnjoj konferenciji za medije u Centru za ekologiju i održivi razvoj, predstavio stanovnik Ludoške ulice Zoltan Miković.

 

 

 

 

Koordinator za energetiku i rudarstvo u CEKOR, Zvezdan Kalmar objašnjava da je do ovakve situacije došlo nakon usvajanja Zakona o rudarstvu koji bez konsultacije sa lokalnom zajednicom dozvoljava vršenje istražnih radnji, a prema njegovim rečima u cilju nalaženja pravičnog rešenja za oštećene, morala bi se uključiti lokalna samouprava.

 

...opširnije - VIDEO

 

B.Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

27.07.2019.

 

Čistoća podržava građanski ekološki aktivizam

 

 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je podržala današnju akciju subotičkih entuzijasta, zaljubljenika u jezero Majdan, okupljenih oko Fejsbuk stranice "Majdan Kelebija Vojvodina Srbija", rešenih da očiste od smeća okolinu ovog omiljenog kupališta.

 

 

 

 

Inicijator današnje, ali i nekih ranijih sličnih akcija je vlasnik Fejsbuk stranice "Majdan Kelebija Vojvodina Srbija", Jožef Kujundžić koji često posećuje ovo izletište na Kelebiji i želja mu je da ono očuva svoj šarm netaknute prirode, da na njemu više ne bude smeća, a svi budući posetioci da uživaju u njegovoj čistoći i lepoti.

 

Čistoća je obezbedila opremu, rukavice, džakove i kontejner za sakupljanje otpada i prema rečima rukovodioca Radne jedinice "Higijena grada", Jože Červenija, Čistoća je spremna da podrži i druge slične volonterske akcije na opštu dobrobit.

 

...opširnije - VIDEO

 

________________________________________________________________________________

 

10.07.2019.

 

Regionalni centar za upravljanje otpadom u fazi testiranja

 

 

U okviru manifestacije "EU zeleni dan" i kampanje „Pogledaj oko sebe“ koja za cilj ima podizanje svesti o zaštiti životne sredine, Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, zamenik ministra životne sredine Filip Abramović i ambasador Italije Karlo lo Kašo, posetili su Regionalni centar za upravljanje otpadom u Subotici, u kom će se vršiti selekcija i reciklaža otpada, što je prvi objekat tog tipa u Srbiji, a vredan je 24 miliona evra, od kojih je 20 miliona evra donacija EU. Preostali iznos finasira Republika Srbija i lokalne samouprave Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Kanjiža, Novi Kneževac i Čoka.

 

 

 

 

- Impresioniran sam, kako veličinom objekta, tako i kvalitetom, tehnologijom i kapacitetom ovog postojenja koje će podmiriti potrebe preko četvrt miliona stanovnika iz sedam opština u Vojvodini, izjavio je šef Delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici, istaknuvši da je ovaj projekat primer kako se u saradnji sa EU može unaprediti sistem upravljanja otpadom.
- U proteklih 15 godina EU je u oblasti zaštite životne sredine podržala Srbiju sa projektima vrednosti od 400 miliona evra, a u budućnosti ćemo pomoći i više. To je samo jedan deo od šire pomoći EU koje ona pruža Srbiji kako bi Srbija sprovela zakone u oblasti zaštite klime i zaštite životne sredine, kaže Fabrici i kao najvažniju ističe saradnju centralnih vlasti i lokalnih samouprava koje moraju da ulažu u tehnologiju.

 

Regionalni centar za upravljanje otpadom je od jula meseca započeo fazu testiranja koja će trajati 60 dana, a u okviru ove faze biće testirana linija za separaciju otpada, kompostilište i telo deponije. Prema rečima direktorke Regionalne deponije, Čile Goli, uočeno je nekoliko nedostataka. Nakon isteka perioda odobrenog od Pokrajinskog sekreterijata za test fazu, neophodno je dobiti dozvolu za probni rad, koji može trajati najduže godinu dana.

- Trenutno radimo sa minimalnim kapacitetom, zato što oprema do sada nije radila pod opterećenjem, tako da trenutno obuhvatamo samo Suboticu i to minimalno. Svega dva auto-smećara stižu dnevno, ali nama je u interesu da što pre uspostavimo sistem da bi i ostale opštine imale ista prava i obaveze. Nama je u interesu da za nekoliko nedelja uspostavimo sistem. Da budu uključene transfer stanice, da ostale opštine imaju pravo i mogućnost da nam predaju otpad, izjavila je direktorka Regionalne deponije Čila Goli.
Prema njenim rečima najveći deo projekta je centar za upravljanje otpadom koji se sastoji od linije za sepraciju otpada, kompostilista za stabilizaciju biorazgradivog otpada, ili proizvodnju biorazgradivog đubriva, sistem za čišćenje voda i dve kasete za sanitarnu deponiju.

- Čeka se jos dozvola nadležnog ministarstva za raspisivanje tendera za kupovinu kamiona smećara koji će razvoziti otpad, rekla je Čila Goli.

 

- Ovo je jedan od regionalnih centara koji je planiran na teritoriji Srbije. Biće ih 23, ili 24 po novoj strategiji. U različitim fazama su po regionima sami regionalni centri i mi kao Ministarstvo smo se uključili u njihovo formiranje na taj način da pružimo svu tehničku, stručnu i finansijsku podršku regionima, izjavio je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine, Filip Abramović.

 

- Ovaj projekat omogućava opštinama, ne samo da rade bolji posao u smislu upravljanja otpadom već će se samim tim, poboljšati i kvalitet života građana u ovom regionu, rekao je ambasador Italije u Beogradu, Karlo Lo Kašo.

 

- Mi smo sa velikim i dugoročnim očekivanjem konačno i stigli do ovog momenta kada smo obišli Regionalnu deponiju i videli prvu fazu testiranja. I, naravno, ovo je samo početak jedne drugačije avanture, jer nas čeka još dug put do realizacije. Moramo malo menjati sebe i svest u pogledu zaštite životne sredine, a preduslovi su stvoreni za to da krenemo tim putem, rekla je zamenica gradonačelnika, Timea Horvat.

 

Nakon obilaska Regionalnog centra za upravljanje otpadom, Delegacija EU u Srbiji se u Gradskoj kući sastala i sa gradonačelnikom Subotice, Bogdanom Labanom, a na Otvorenom univerzitetu, u okviru manifestacije "EU zeleni dan" održana je panel diskusija o učešću lokalnih aktera u zaštiti životne sredine i predstavljanje uspešnih projekata.

 

B.Balaban

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

26.03.2019.

 

Saopštenje CEKOR

 

 

Skoro 659 Miliona eura za 2017. godinu u direktnim i nedirektnim subvencijama za ugalj sprečava Srbiju u napretku ka energetskoj tranziciji

 

 

 

 

Državne subvencije za iskopavanje i sagorevanje uglja u Srbiji daju uglju neopravdanu prednost u odnosu na druge izvore energije i sprečavaju tranziciju prema održivom i efikasnom energetskom sistemu, pokazuje nova studija, (1) objavljena juče, koju je naručio Sekretarijat Energetske Zajednice.
Država Srbija je, prema najnovijem istraživanju, tokom 2017. godine dala direktnih subvencija u iznosu od EUR 84.37 miliona a indirektnih subvencija u visini od EUR 574.38 miliona u koje se računa ne plaćanje emisije CO2 i tolerisanje neprofitabilnosti javnog preduzeća EPS u visini od EUR 574.38– ukupno 659 miliona EUR .

 

...dalje

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

14.03.2019.

 

ORGANIK INFO ČAS ZA OSNOVCE U NOVOM BEČEJU

 

 

Cilj organizovanja Organik info dana u okviru projekta „Organic Bridge-Organski most“ jeste da se javnost upozna sa značajem konzumiranja organske hrane da bi se očuvalo njihovo zdravlje i životna sredina, ali i ojačao kapacitet poljoprivrednih proizvođača. Do sada su prezentacije održane u Subotici, Novom Sadu, Bečeju i Sremskim Karlovcima za različite ciljne grupe kao što su kupci, gledaoci, posetioci manifestacija poput festivala, sajmova, ali i bio-prodavnica i distributivnih centara. Deveti od deset planiranih je održan, u sredu, 13. marta 2019. godine na času biologije učenika osmog razreda OŠ „Miloje Čiplić“ u Novom Bečeju.

 

 

 

 

Rukovodilac Udruženja TERRA'S, Snježana Mitrović, u uvodu je kratko predstavila sprovedene aktivnosti i postignute rezultate ovog zajedničkog projekta Srbije i Hrvatske, potom se osvrnula na istorijat organizacije koja uskoro obeležava tri decenije postojanja, te Subotice kao centra za razvoj ovog vida proizvodnje u regiji. Ukazala je na razliku između konvencionalne i organske koja je u skladu sa prirodom i umesto veštačkih đubriva i hemijskih zaštitnih sredstava koristi biološka. Istakla je da je organska proizvodnja kontrolisana, a od konveniconalnih farmera niko ne traži da dokažu gde, šta i od koga su nabavljena sredstva, ili seme, poštuje li karencu, a na pijacama se vrlo retko rade analize ovih proizvoda na pesticide i sl. Takođe, je naglasila da se organskom proizvođaču u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u radu, oduzima sertifikat o čemu se javnost obaveštava.

 

Akcenat u svom predavanju je dala i na upoznavanje učenika sa nacionalnim i EU znakom koji potvrđuje organski proizvod, ali i nalepnicom “Terras - organic bridge” kojom se promoviše projekat. Naglasila je i to da se ovaj vid proizvodnje ne odnosi samo na hranu, već i na odeću, obuću, kozmetičke preparate, ili igračke što im je približeno prikazivanjem filma o Biofahu, jednom od najvećih organskih sajmova u svetu koji se održava u Nemačkoj. Informisala ih je da neke države koriste i nazive biloška, ili ekološka proizvodnja kod koje nije dozvoljena ni upotreba GMO. Učenici su iskazali zanimanje za definisanjem GMO, što im je stručno objasnila njihova nastavnica biologije, Zlatka Tošić.

 

Predavanju je prisustvovala i mr Bojana Božić, šef Odseka zaštite životne sredine, uključene u projekat organizovanja Info dana u Opštini Bečej. Ona je istakla da je u dogovoru sa Snježanom Mitrović iz Udruženja TERRA'S, kao i direktoricom OŠ „Miloje Čiplić“, Biljanom Banjac, dogovoren nastavak saradnje sa TERRA'S-om u ovoj oblasti u obe lokalne samouprave.

 

Redakcija Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

12.06.2018.

 

Održana prezentacija „Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku”

 

 

 

 

Predstavnici Koalicije 27, održali su prezentaciju izveštaja „Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku”, na osnovu kog zaključuju da stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više sredstava, a samim tim i više političke volje.

 

 

 

 

 

Najnoviji “Izveštaj iz senke” Koalicije 27, koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, to jest životnu sredinu, peti je u nizu, a ispred neformalne grupe ekoloških organizacija Koalicije 27, predstavila ga je direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, Nataša Đereg. Ona je posebno istakla problem netransparentnosti trošenja sredstava koja se slivaju u budžet od ekoloških taksi koje plaćaju zagađivači, a koja se ne koriste u skladu sa namenom.

 

Na današnjem skupu takođe je predstavljen zajednički projekat kog Udruženje TERRA’S realizuje sa Mladim istraživačima Srbije u okviru "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

04.06.2018.

 

Održana konferencija „Voda za održivi razvoj“

 

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je u Velikoj većnici Gradske kuće, povodom Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, pod pokroviteljstvom Skupštine grada, organizovalo konferenciju „Voda za održivi razvoj“ kojoj su prisustvovali i učenici osnovnih škola, kojima je posebno namenjen danas predstavljeni međunarodni projekat „Vodni agent Dunavske regije“ .

 

 

 

 

 

O značaju racionalne potrošnje vode, radi očuvanja ovog najvažnijeg prirodnog resursa, govorio je procesni menadžer u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Gligor Gelert, a odgovoran odnos u sistemu organizovanog vodosnabdevanja u Subotici, predstavio je predsednik Skupštine gradaTivadar Bunford ističući da je Subotica među prvim gradovima započela sa prečišćavanjem otpadnih voda.

 

Nakon konferencije, na centralnom gradskom trgu prikazan je rad Vodne stanice – specijalizovanog vozila za edukaciju, koji sadrži elemente vodovodne i kanalizacione infrastrukture i kućnih instalacija.

 

Svi zainteresovani građani će sutra, drugog dana obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, imati priliku da u 8, 10 ili 12 časova posete Vodozahvat I, ili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gde će im stručnjaci objašnjavati funkcionisanje sistema proizvodnje pijaće vode, odnosno prečišćavanja otpadnih voda.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

25.05.2018.

 

Održan okrugli sto o Nacrtu lokalnog plana upravljanja otpadom

 

 

 

 

Na osnovu usvojenog ažuriranog Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Suboticu, Sentu, Kanjižu, Čoku, Mali Iđoš i Bačku Topolu, koji nije bio na javnoj raspravi, Grad Subotica je izradio Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine. S obzirom da Gradska uprava Subotica nije planirala javnu prezentaciju, Regionalni Arhus centar Subotica i Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), organizovali su okrugli sto na kom su građani, predstavnici stručne javnosti, upravitelja zgrada, mesnih zajednica, javno - komunalnih preduzeća, operatera, civilnog sektora, relevantnih institucija i kompanija, imali priliku izneti primedbe i predloge koji će biti prosleđeni Gradskoj upravi, Službi za zaštitu životne sredine. ...dalje

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

22.05.2018.

 

Savetovanje na temu opasnog industrijskog otpada, otpadnih voda i komunalnog otpada

 

 

U organizaciji Udruženja Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, u Subotici je započelo dvodnevno, četvrto po redu savetovanje na temu “Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad“.

 

 

 

 

 

Cilj savetovanja je doprinos podizanju ekološke svesti o bezbednom upravljanju opasnim otpadom i otpadnim vodama, svih učesnika u sistemu upravljanja otpadom, njegovom tretmanu, kao i stanovništva. Upravljanje opasnim industrijskim otpadom i industrijskim otpadnim vodama, predstavlja najveći ekološki problem Srbije. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

19.04.2018.

 

CEKOR predavanjem obeležio Dana planete Zemlje

 

 

Situacija na planu životne sredine u Srbiji i Evropi, izazovi pregovaračkog poglavlja 27 i preporuke o svemu što svaki građanin može učiniti, a što bi doprinelo poboljšanju kvaliteta života sa aspekta ekologije i održivog razvoja, bile su teme današnjeg predavanja u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice i Centra za ekologiju i održivi razvoj.

 

 

 

 

 

- Srbija zaista zaostaje za svetom i Evropom, posebno u pogledu ekoloških standarda. Imamo mnogo nagomilanih problema iz prošlosti koje trebamo da rešimo. Takođe, prisutan je veliki nedostatak investicija u ovu oblast ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

17.04.2018.

 

Predavanje: ,,Kako da čuvamo našu planetu?,,

 

 

Povodom Dana planete Zemlje (22. aprila), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice u saradnji sa ekološkom organizacijom CEKOR organizuje predavanje: ,,Kako da čuvamo našu planetu?,,

 

 

 

 

Predavanje će održati Nataša Đereg, predsednica CEKOR-a, a cilj predavanja je podizanje svesti o važnosti očuvanja životne sredine. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

16.03.2018.

 

Studija - Međunarodne banke podstiču poplavu hidroenergetskih projekata koji uništavaju netaknute balkanske reke

 

 

Radolfzell, Beč, Prag, Subotica - Multilateralne razvojne banke podržale su ne manje od 82 hidroenergetska projekta širom jugoistočne Evrope, uključujući i one u zaštićenim područjima, prema studiji koju je danas objavila organizacija CEE Bankwatch Network. Studija zaključuje da je broj hidroenergetskih projekata u regionu koji uživaju finansijsku podršku multilateralnih razvojnih banaka i komercijalnih banaka, čak i veći od ranije poznatog.

 

 

 

 

Foto:EuroNatur/RiverWatch

 

 

Od 2005. godine Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB) i Grupa Svetske banke odobrile su kredite i garancije u ukupnom iznosu od 727 miliona evra za ne manje od 82 hidroelektrane. Ovo uključuje 37 projekata u zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi i Natura 2000 područja ili međunarodno priznate oblasti visoke vrednosti biodiverziteta kao što su značajna područja za ptice (Important Bird Areas). ...dalje

 

___________________________________________________________________________

 

09.02.2018.

 

Javno privatno partnerstvo i koncesije

 

 

Javno privatno partnerstvo bi moglo biti dobar model, uz aktivnu uključenost javnosti, učešće svih aktera i punu transparetnost, zaključeno je na tematskoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 „Javno privatno partnerstvo i koncesije u oblasti životne sredine“, održanoj u Narodnoj skupštini. Sednica je okupila preko 60 učesnika, predstavnika Stalne konferencije gradova i opština, lokalnih samouprava, poslanika u Narodnoj skupštini, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora i pojedinaca, saglasnih da je neophodan dalji rad na ovoj tematici, kao i u vezi sa upravljanjem Zelenim fondom.

 

 

 

 

Foto:CEKOR

 

U oblasti zaštite životne sredine predviđaju se mnogi projekti kroz model JPP, posebno u oblastima kao što su tretman otpadnih voda i tretman otpada, a kako je istakao pomoćnik Ministra za zaštitu životne sredine, Filip Abramović, "u nedostatku sopstvenih finansijskih sredstava za potrebne infrastrukturne investicije u oblasti voda i upravljanja otpadom, neophodni su privatni partneri koji bi kroz JPP modele mogli da reše decenijski zanemarivane ekološke probleme i dostizanje evropskih standarda u ovoj oblasti".

 

Koliko su javno privatna partnerstva dobar model, te koje su prednosti i koje su zamke ovakvih partnerstava i ugovora koji ih definišu, bila je tema diskusije. Srbija nema mnogo primera javno privatnih partnerstava u oblasti zaštite životne sredine, a ugovor za deponiju u Vinči je konkretan primer i pitanje koje je najviše isticano na skupu, koji je i odslikao glavni problem koji javnost ima: transparentnost i detalji ugovaranja javno privatnih partnerstava su problematični, studije opravdanosti ulaska u ove modele se rade, ali se javnosti ne prikazuju, kao i nedostupnost javnih analitičkih podataka i analiza, mogućnosti korupcije, povlašćene cene, „obećani“ inputi za ove ugovore i niz drugih problema. ...dalje

 

___________________________________________________________________________

 

19.01.2018.

 

Ekonomski i ekološki značaj reciklaže

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je kao izdavač objavio istraživanje o ekonomskim i ekološkim prednostima recikliranja, u publikaciji "Reciklaža iskorišćenih motornih vozila", autora dipl. ing. Duška Medića iz Centra za održive zajednice, koji dokumentuje sve benefite koje je moguće ostvariti reciklažom, daje analizu ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji, istražuje međuzavisnost delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila i procenjuje visinu neophodnih investicija u ovaj sektor.

 

 

 

 

 

Duško Medić u ovom istraživanju navodi da "recikliranje donosi kako ekonomske dobiti, tako i dobit u smanjenju zagađenja, a upotrebom reciklata štede se prirodni resursi i energija, stvara se manji nivo zagađenja vazduha i vode nego primarnom proizvodnjom sirovina i što je takođe, ne manje važno - štedi se prostor za deponovanje, stvaraju se nova radna mesta u preduzećima koja se bave prikupljanjem, proizvodnjom i distribucijom sekundarnih sirovina", a uštede se ne mere samo u novcu, već i u oblasti očuvanja biljnih i životinjskih staništa.
"Nedavno je potvrđeno da je potrošnja energije za proizvodnju materijala iz sekundarnih sirovina nastalih procesom recikliranja znatno manja od one koja se koristi za dobijanje materijala iz ruda u primarnoj proizvodnji, tako se 95% potroši manje energije za proizvodnju aluminijuma, 80% za magnezijem i olovo, 75% za cink, a 70% za bakar [22]. Metali se mogu više puta reciklirati, a da pritom zadrže sva svoja svojstva stoga se, s obzirom na čuvanje ruda, ono smatra najvažnijom aktivnošću za održivu budućnost metalnih proizvoda. ...opširnije

 

________________________________________________________________________________

 

30.11.2017.

 

Rezultati projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“

 

 

- Najviše pažnje je privukao nedavno održan okrugli sto, koji je uvod u javni uvid i javnu raspravu u vezi Nacrta Regionalnog plana upravljanja otpadom u Subotici, istakla je Snježana Mitrović rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra, na konferenciji za medije, predstavljajući rezultate projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“ podržanog od strane Ministarstva zaštite životne srednine.

 

 

 

 

- Na okruglom stolu smo saznali da 20. decembra počinje sa probnim radom Regionalna deponija i da se uvodi separacija otpada putem sistema dve kante, u koje će se razdvajati nerazgradivi otpad predviđen za reciklažu i biorazgradivi otpad, a dinamika odvoženja otpada će se utvrditi operativnim planovima javnih i privatnih komunalnih preduzeća, rekla je Snježana Mitrović ističući da su pred svim učesnicima u oblasti regionalnog sistema upravljanja otpadom brojni izazovi.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

27.11.2017.

 

Niz otvorenih pitanja u vezi sa Regionalnom deponijom

 

 

Pred početak funkcionisanja Regionalne deponije koja prema planu Evropske delegacije treba da započne probni rad 20. decembra, još je mnogo nepoznanica oko funkcionisanja regionalnog sistema upravljanja otpadom, što je bila tematika današnjeg okruglog stola u organizaciji Udruženja Terra’s.

 

 

 

 

Konsultant za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, Miloš Katić, smatra da su brojne prednosti regionalnog sistema upravljanja otpadom. On pre svega ističe da će gradovi dobiti efikasniji sistem, uz uvođenje novih tehnologija i jeftinije usluge.

 

Za Snježanu Mitrović iz Udruženja "Terra’s" je nejasno koja je uloga građana?
- Da li ćemo razvrstavati otpad na mestu nastanka, koliko će koštati uklanjanje otpada? Da li ćemo imati dva centra za reciklažu na udaljenosti od 30 kilometara i u Regionalnoj deponiji i u JKP "Čistoća i zelenilo"? Ne znamo kako je sve ovo rešeno i da li će to dovesti do poskupljenja, umesto smanjenja cene za odvoženje i skladištenje otpada, kaže Snježana Mitrović i dodaje da će Nacrt regionalnog plana za upravljanje otpadom uskoro biti stavljen na javni uvid, a stav ovog udruženja je da Nacrtu nedostaje socio-ekonomski aspekt i rodna perspektiva u planovima upravljanja otpadom.

 

- Po mom saznanju, na taj Nacrt ni lokalne samouprave još nisu dale konačan sud, niti donele odluku. Bilo bi uputno da imamo stavove sedam lokalnih samouprava ovog regiona, pa tek onda da izlažemo javnosti plan regionalnog upravljanja otpadom, kaže tehnički direktor JKP "Čistoća i zelenilo" iz Subotice, Veselin Šuković, a kao jednu od niza primedbi koje je ovo preduzeće stavilo na Nacrt, pre svega ističe, po njegovim rečima netačne podatke, koji se odnose kako na količinu otpada koji se prikuplja na godišnjem nivou, tako i na činjenicu da je projekat izrađen pre 15 godina, te nije mogao da pretpostavi nove tehnologije u preradi otpada.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

30.10.2017.

 

CEKOR - Predlozi za lokalno energetsko planiranje

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u okviru projekta „Strengthening civil society to advocate for sustainable energy transition“ koji realizuje zajedno sa INFORSE Europe iz Danske, upriličio je u Arhus centru okrugli sto na kom je predstavljen predlog za kreiranje lokalne energetske strategije.

 

 

 

 

 

Danas predstavljeni predlog sadrži sveobuhvatnu i dugoročnu energetsku strategiju baziranu na prinicipima održivog razvoja, uštedi energije i ispunjavanju klimatskih ciljeva i smanjenja emisija ugljen dioksida. On podrazumeva korišćenje svih raspoloživih energenata od biomase, solarne energije, geotermalne energije i vetrogeneratora, a predlog energetske strategije predviđa i visinu investicija za narednih 30 godina, kao i uštede i benefite koji se odnose na zaštitu životne sredine.

 

Prema rečima naučnog saradnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Ilije Batas Bjelića, strategije koje su gradovi širom Srbije doneli, nisu sprovodive, već najveći potencijal imaju one koje pišu sami građani u saradnji sa lokalnim samoupravama i u skladu sa danas dostupnim tehnologijama. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

26.09.2017.

 

Počeo XI Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama

 

 

 

 

U Skupštini AP Vojvodine danas je svečano otvoren XI Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „Čista energija – šansa za sve“, u organizaciji Instituta za evropske poslove (INEA) iz Diseldorfa i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Forum je otvorio ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić.

 

 

 

 

 

Promocija obnovljivih izvora energije, promocija energetske efikasnosti, promocija korišćenja biomase, promocija jednog ukupnog održivog energetskog razvoja naša je velika obaveza prema generacijama koje dolaze, rekao je, otvarajući Forum, ministar Antić, i dodao da je u narednom periodu neophodno razbiti predrasude koje u našoj zemlji još uvek postoje kada je reč o obnovljivim izvorima energije.
– Mi pionirski razgrćemo predrasude o obnovljivim izvorima energije i potrebi da tehnološki napredujemo. Velika obaveza i odgovornost nas – koji se bavimo energetikom, i vas – koji se bavite naukom, jeste da to prevaziđemo, da napravimo iskorak i objasnimo ljudima u našoj zemlji da obnovljiva energija nije alternativna energija, već da je to energija koja nema alternativu i koja će u budućnosti dominirati – istakao je Aleksandar Antić, i naveo da će Srbija do 2020. godine imati oko 600 megavata struje iz obnovljivih izvora energije.

 

Predsedavajući Foruma Tihomir Simić je, u uvodnom obraćanju, podsetio da Republika Srbija već duži period ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom, i da se gotovo identični procesi dešavaju i u drugim zemljama Jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu: da niko na ovom prostoru ne može da dozvoli svoju pasivnost niti ležernost, da ostane izolovano energetsko ostrvo.
– Briga za energetsku bezbednost svake zemlje i nacije predstavlja početak i kraj svih razmišljanja o boljem životu građana, o modernoj i razvijenoj ekonomiji i omogućavanju zapošljavanja svih onih koji danas sa zebnjom očekuju budućnost – kazao je Simić.

 

Da bi Srbija postigla takav napredak potrebna je opšta društvena energetska mobilizacija ostvarena kroz osmišljene programe proistekle iz nacionalne strategije razvoja energetike, naveo je Simić i dodao da bi ovogodišnji Forum trebalo da ponudi odgovor kako da Republika Srbija, jačanjem svoje energetske bezbednosti, pruži doprinos jedinstvenom evropskom korpusu interesa.
– Srbija mora ubrzano da načini ključne korake – od efikasnijeg uređenja i postavljanja ciljeva svoje spoljne, unutrašnje i energetske politike, do ustanovljavanja sopstvenog funkcionalnog unutrašnjeg sistema vrednosti, legitimnog i primenjivog za međunarodnu saradnju i integraciju u evropskim tržišnim procesima – podvukao je Tihomir Simić.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban rekao je da je Subotica, kao Grad partner ovogodišnjeg Foruma, jasno opredeljena ka racionalnom korišćenju energije, primeni principa energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine, i da će u dvodnevnom radu Foruma prezentovati sopstvena dostignuća, realizovane projekte, kao i dalje planove u cilju postizanja uspešnih rezultata u ovoj oblasti.
– Subotica je, primenjujući zakonske propise, donela Program energetske efikasnosti čijom primenom uspostavlja sistem upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenja troškova za nabavku energije i energenata. Javna i javno-komunalna preduzeća realizuju projekte u skladu sa ekološkim i energetskim principima čime se razvoj komunalne energetike usmerava u pravcu optimalnog i održivog razvoja. Ovim racionalnim odnosom prema energiji, oslobađaju se sredstva koja će Grad Subotica usmeravati u dalje investicije - nove trendove i tehnologije. Subotica je započela i izradu strategije i akcionog plana Subotica – ’Smart city’, čijom primenom bi vršila neprestanu optimizaciju celokupnog svog funkcionisanja – naglasio je, između ostalog, Bogdan Laban.

 

Velikom broju učesnika Foruma na početku zasedanja obratili su se i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine; Dženi Sedov, zamenik šefa misije ambasade Izraela u Srbiji; Dragan Šešlija, u ime Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada; Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije; Nenad Grbić, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a putem video-poruke Ivo Vajgl, predsednik za Jugoistočnu Evropu INEA – Institut za evropske poslove iz Diseldorfa i član Evropskog parlamenta.

 

I na ovogodišnjem Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama dodeljena su priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Jugoistočnoj Evropi. Za posebno istaknutu posvećenost i inovativnost u oblasti čistih energetskih tehnologija dobitnici ovog priznanja za 2017. godinu su kompanija MK Fintel Wind, BK Dana Holdings i Comet Consulting Group d.o.o. Priznanja dobitnicima uručio je ministar Aleksandar Antić.

 

U okviru stručnog panela – Nove energetske tehnologije – šef Službe za energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice, Vicko Marko Mamić, govorio je o energetskoj potrošnji u funkciji ekonomskog razvoja grada Subotice.

 

 

 

 

Izvor/Foto: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

31.07.2017.

 

Sutra počinje Međunarodni volonterski kamp - ReBicycle II

 

Pančevo će i ovog leta biti domaćin četrnaestoro volontera koji dolaze iz zemalja širom sveta, koji će u Streljani 1813, provesti dve nedelje, u periodu od 1.08. do 14.08.2017. 


 

 

 

 

Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva "Connecting" organizuje Međunarodni volonterski kamp ReBicycle II, od 1. do 14. avgusta 2017. godine u Pančevu.

 

Za vreme trajanja kampa, učesnici će sastavljati, popravljati i ukrašavati stare bicikle i promovisati biciklizam kao ekološki tolerantan vid transporta. 

 

Organizacioni tim Rebicycle kampa uveliko radi na prikupljanju starih bicikala i njihovih delova, i pozivaju sve sugrađane da se pridruže akciji ukoliko imaju neki stari bicikl koji više ne koriste.

 

ReBicycle II ima za cilj promociju biciklizma, reciklaže, ekologije, zdravih stilova života i interkulutralnosti. Nakon završetka kampa reciklirani bicikli postaće deo ReBike servisa za iznajmljivanje bicikala u Pančevu.

Međunarodni volonterski kamp Rebicycle II i ovog leta organizuje Regionalni volonterski centar Pančevo, kao deo organizacije Connecting, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

 

 

Redakcija Super-info.rs

 

________________________________________________________________________________

 

21.07.2017.

 

Poziv za učešće na Eko bazaru 2017 „Nova Energija“

 

 

Eko bazar 2017 „Nova Energija“ kog organizuje Udruženje za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“, a finansiraju Trag Fondacija, kroz program „Aktivne zajednice“ i Grad Pančevo, održaće se 13. avgusta, od 17:30 – 22:30 časova, u dvorištu ispred Streljane u Pančevu (Ulica Bore Stankovića 2).

 

 

 

 

Eko bazar 2017 će imati prodajno – edukativni karakter i biće posvećen zaštiti životne sredine. Centralne teme bazara su reciklaža i „zelena ekonomija“ koje predstavljaju razvojnu šansu Pančeva i Srbije, a ove teme će biti obrađene kroz 5 tematskih celina: Zona Zelenih Biznisa, Zelena Edu Zona, Eko Paviljon za Decu, Green Movie Zona, Muzička Zona.

 

Eko Bazar 2017 okupiće zelene eksperte/ekspertkinje koji će tokom panela „Pančevo: Pametni grad“ dočarati posetiocima značaj, potencijale i mogućnosti „zelene ekonomije“ za održivi razvoj grada.
Broj izlagača na bazaru je ograničen na 20, te je neophodno na vreme obezbediti svoje mesto.

 

Da bi se prijavili za učešće, potrebno je da popunite prijavni formular koji se nalazi na: http://bit.ly/ekoizlagaci

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti putem mejla:  nikola.veljkovic@connecting.org.rs, telefona: + 381 64 27 09 709, ili doznati putem
zvanične stranice Connecting-a http://www.connecting.org.rs/eko-bazar-program/

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

05.06.2017.

 

Saradnja u oblasti edukacije i informisanja

 

U Arhus centru danas je potpisan Memorandum o saradnji između Regionalne deponije i predstavnika organizacija civilnog društva iz Subotice, Bačke Topole, Trešnjevca, Kanjiže, Malog Iđoša i Čoke. Potpisivanjem memoranduma se definišu zajednički rad na edukaciji i informisanju građanstva o pravilnom zbrinjavanju i odlaganju otpada.

 

 

 

 

 

Na Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun, petnaest ekoloških organizacija civilnog društva je potpisalo Memorandum o saradnji sa Regionalnom deponijom, koja po rečima direktorke Andree Kikić, uskoro započinje probni rad, a na planu edukacije i informisanja građanstva o svim mogućnostima koje obuhvata Regionalni sistem za upravljanje otpadom, neophodna je i saradnja sa organizacijama civilnog sektora koje imaju kapacitete da se kao partneri uključe u oblast zbrinjavanja i upravljanja otpadom i koje su u oblasti vezanoj za unapređenje životne sredine ostvarile respektabilne rezultate. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

05.06.2017.

 

Apel CEKOR: Povezivanje ljudi sa prirodom kroz povećanje stepena pošumljenih površina

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), na Svetski dan zaštite životne sredine želi da aktuelizuje temu pošumljavanja, podizanja zaštitnih pojaseva od drveća i sadnju drveća u urbanim sredinama u celoj Srbiji, a naročito na teritoriji Vojvodine. Prostornim planom Republike Srbije i Pokrajine Vojvodine predviđeno je da se u Vojvodini šumovitost sa 6 odsto poveća na 14,2 odsto, pošumljavanjem 140.000 hektara novih šuma kako bismo došli u optimalno stanje.

 

 

 

 

Takođe, Srbija mora da što pre sistemski reši problem eolske erozije i počne masovno podizanje vetrozaštitnih pojaseva, prvenstveno u Vojvodini. To zahteva zakonska rešenja prema kojima će i autonomna pokrajina i lokalne samouprave naći mere da se postojeći zaštitni pojasevi sačuvaju, da se spreči ilegalna seča te da nađu sredstva kako bi se podigao stepen šumovitosti. Neke opština su odlučile da uz saglasnost Uprave za šume, svoje vetrozaštitne pojaseve daju na upravljanje javno komunalnom preduzeću čime žele da spreče nesavesnu seču i očuvaju ono što ima na terenu, te je to moguć način rešavanja ovog pitanja i u regionu Subotice. ...dalje

 

 

________________________________________________________________________________

 

24.05.2017.

 

Kako do održive energetike u Subotici?

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je u Plavoj Sali Gradske kuće održao prezentaciju i diskusiju na temu: „ Predlog CEKOR-a za koncept održive energetike u Subotici“, tokom koje je dr Ilija Batas Bjelić naučni saradnik sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezentovao nekoliko scenarija razvoja energetike u Subotici, koje je CEKOR uradio u okviru međunarodnog projekta "Jačanje civilnog društva za zagovaranje održive energetske tranzicije“, koji se pod vođstvom danske organizacije „Vedvarende Energi“ sprovodi u Jermeniji, Belorusiji, Makedoniji, Srbiji, Ukrajini i Danskoj.

 

 

 

 

 

Scenariji razvoja su rađeni da daju odgovor na nekoliko pretpostavljenih strateških ciljeva: smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, smanjenje cene energije, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije, te uštede u domaćinstvima. ...dalje

 

 

__________________________________________________________________________

 

18.05.2017.

 

Predavanje o bezbednosti hrane u Srbiji

 

 

U prostoru Jevrejske opštine u Subotici Aleksandra Knez Milojković održala je predavanje „Bezbednost hrane danas u Srbiji i kako se odbraniti od štetnih aditiva i ostataka hemikalija u hrani“.

 

 

 

 

 

Kakve nas sve opasnosti vrebaju sa tanjira, od pesticida, aditiva, antibiotika, pa do GMO, objasnila je Aleksandra Knez Milojković, na predavanju koje je deo aktivnosti projekta kog Centar za ekologiju i održivi razvoj realizuje u okviru "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

10.05.2017.

 

CEKOR na godišnjem samitu EBRD u Nikoziji


 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj je danas u Nikoziji, na sastanku sa predsednikom EBRD Sumom Čakrabartijem, predstavnicima borda direktora EBRD i osobljem banke zaduženim za energetiku, prirodne resurse, ekološke i socijalne uticaje predstavio neodrživost ekonomske, socijalne, ekološke i tehnološke politike i prakse razvoja EPS-a koji uprkos obavezama prema EU i globalnim klimatskim obavezama nastavlja da planira kopanje i spaljivanje uglja daleko posle 2050. godine, i to tako da kopa na manje od 100-300 metara od preko 2.000 porodica u kolubarskom i kostolačkom regionu, utičući destruktivno na imovinu i zdravlje građana i njihove dece.

 

 

 

 

CEKOR tražio od EBRD da prestane da podržava produbljivanje zavisnosti Srbije od uglja, ekonomski neodrživim investicijama u nove termo centrale na ugalj, već da se okrene značajnim ubrzanim investicijama u obnovljive izvore (velike hidro elektrane, elektrane na bio masu, bio gas itd) kako bi se pripremili za vreme posle 2040. godine, kada Srbija mora već potpuno da redukuje svoju zavisnost od uglja. CEKOR je takođe upozorio EBRD da po svojoj politici ne sme da podržava izgradnju - otvaranje novih ugljenih polja, a što EPS planira koristeći između ostalog novac od kredita iz 2015. godine u visini od 200 miliona EUR-a predviđenih za restruktuiranje. ...dalje

 

___________________________________________________________________________

 

05.05.2017.

 

Teška situacija u Vreocima, da se ne ponovi slučaj Savamala


 

 

Dvadesetak ljudi u Vreocima živi u konstantnoj strepnji, otako su ovog proleća intenzivirani rudarski radovi. Ogromni bageri su se približili na manje od 50 metara od njihovih domova.

 

 

 

 

 

Iako je Republički rudarski inspektor svojim rešenjem 310-07-336/2017-02 od 28.2.2017. između ostalog naložio da se preduzmu hitne aktivnosti na sprovođenju procesa eksproprijacije odnosno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa sa rokom 15.4.2017., stručnjaci za procenu nekretnina su se na terenu pojavili tek 9. aprila, a izveštaj o imovini još uvek nisu uručili vlasnicima nekretnina koje se nalaze na putu nadiranja kopa. Dakle, umesto da je eksproprijacija završena, i umesto da su ovi građani isplaćeni da u tom kratkom roku nađu novi dom, oni još nemaju ni zvaničan spisak svoje imovine. ...dalje

 

___________________________________________________________________________

 

25.04.2017.

 

Larve moljca koji razlaže plastiku

 

 

Naučnici sa Univerziteta Kembridž otkrili su da vrsta larve moljaca, koja se inače hrani pčelinjim voskom, može da razlaže plastiku.

 

 

 

 

Foto: Cell.com

 

Larve moljca Galleria mellonella mogu za manje od sat vremena da naprave rupe u plastičnim kesama. U studiji objavljenoj na Current Biology, tim biohemičara kog predvodi dr Paolo Bombeli, veruju da ovo otkriće može doprineti pronalaženju hemijske tajne kojom plastika može da se razloži, čime bi bio rešen problem velikih količina plastičnog otpada.

 

Izvor: Current Biology

 

___________________________________________________________________________

 

21.04.2017.

 

CEKOR započeo aktivnosti u okviru obeležavanja Svetskog dana planete Zemlje

 

 

Povodom obeležavanja 22.aprila Svetskog dana planete Zemlje, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je subotičkim srednjoškolcima održao predavanja o zaštiti životne sredine, u okviru kojih su predstavljene dve veoma značajne teme: zaštita ugroženih životinja i upravljanje otpadom.

 

 

 

 

 

- Zaista je lepo videti da subotička omladina pozitivno reaguje, da su zainteresovani, aktivni i da imaju brojna pitanja, komentare i puno predznanja, kaže Nikola Perušić iz CEKOR-a.

 

U ovu akciju CEKOR je uključio i dve volonterke koje su svojim prezentacijama pojasnile načine na koje je moguće uticati na očuvanje ugroženih vrsta životinja, gde su po rečima diplomirane biološkinje Sanje Samardžić, među najugroženijima ptice, čija se brojnost može povećati izgradnjom staništa. O temi upravljanja otpadom, govorila je Barbara Kujundžić, ističući važnost selekcije otpada i veoma nizak stepen reciklaže. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

24.03.2017.

 

Zajednička platforma za edukaciju građana

 

 

Predstavnici javnog i civilnog sektora u subotičkom regionu, uključenih u oblast upravljanja otpadom, postigli su juče dogovor o zajedničkoj platformi za kontinuiranu edukaciju građana, u cilju podizanja javne svesti i informisanja građana o neophodnosti participacije u uspostavljanju održivog regionalnog koncepta upravljanja otpadom.

 

 

 

 

Predstavnici nevladinih organizacija, Odeljenja za upravljanje otpadom i Odseka za praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grada Subotica, “Regionalne deponije” d.o.o. i projekta Evropske Unije “Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu” razgovarali su o unapređenju saradnje u vezi sa promocijom novog sistema upravljanja otpadom koji očekuje grad Suboticu i opštine Čoka, Senta, Bačka Topola, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Kanjiža.

 

Na okruglom stolu “Inicijatori promena”, koje su organizovali EU projekat i preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o, dogovoreno je da se potpiše Memorandum o saradnji koji podrazumeva niz akcija usmerenih na kvalitetno i pravovremeno informisanje građana. U otvorenoj razmeni ideja, inicirano je kreiranje zajedničkih mehanizama koordinacije aktivnosti na kontinuiranoj edukaciji građana, koji treba da omoguće lakše usvajanje novih navika i efikasniji prelazak na novi zaokruženi sistem zbrinjavanja otpada.

 

Radovi na izgradnji deponije su u poodmakloj fazi i sada je pravo vreme da se stanovništvo upozna sa budućim sistemom prikupljanja, selekcije i dalje prerade otpada, kao i sa svim novinama koje će novi način rešavanja ovih komunalnih problema doneti regionu.

 

Okrugli sto je iskorišćen kao dobra prilika i da se predstavnici nevladinog sektora informišu o svim aspektima upravljanja otpadom u Srbiji i planiranim pripremama za definisanje pregovaračke pozicije Republike Srbije u oblasti upravljanja otpadom sa ciljem otvaranja Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

 

Predstavljena je i ažurirana Studija o proceni uticaja na životnu sredinu regionalnog postrojenja za tretman i odlaganje otpada na lokaciji Bikovo.

 

Ukupna vrednost projekta “Izgradnja regionalnog centa za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu” je 24 miliona evra. Finansijska podrška EU, u iznosu od 20 miliona evra (83%), usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća. Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13%), dok će ukupno milion evra (4%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona. Izgradnja se sprovodi kroz tri EU projekta namenjena nadzoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa Regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice u regionu i uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinica lokalnih samouprava regiona. Kompleks Regionalne deponije grade italijanska firma Ibi, šabački Set i novosadski Instel inženjering.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

24.03.2017.

 

Subotica se i ove godine priključuje globalnoj akciji „Sat za našu planetu“

 

 

U subotu, 25. marta u 20:30 časova po lokalnom vremenu, stotine miliona ljudi na svim kontinentima, u 24 vremenske zone, isključiće svetla u okviru akcije „Sat za našu planetu“, koju organizuje WWF – Svetski fond za zaštitu divljih životinja.

 

 

 

 

Grad Subotica će se i ove godine priključiti akciji, isključivanjem dekorativne rasvete Gradske kuće u 20:30 časova.

Inicijativa „Sat za našu planetu“ nastala je 2007. godine u Sidneju, a već 2009. i Srbija se priključila ovoj manifestaciji.

Prošle godine u ovoj akciji je učestvovalo 178 zemalja. U Srbiji je učestvovalo 85 gradova, 180 škola, 92 nevladine organizacije i 75 kompanija.

 

Svesni smo da će klimatske promene izazvati veću učestalost ekstremnih klimatskih posledica kao što su poplave, klizišta, požari i suše. Neophodno je da u svakodnevnom životu brinemo o životnoj sredini koja nas okružuje, da smanjimo ekološki otisak, odnosno ublažimo uticaj našeg načina života na prirodu. Pozivamo sve građane i građanke Subotice, institucije i organizacije da isključe svetla u subotu 25. marta i uključe se u akciju „Sat za našu planetu“.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

15.03.2017.

 

Ekološka radionica u vrtiću „Zeka“

 

 

U vrtiću „Zeka“ u okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, održana je radionica za decu i roditelje, na kojoj su proveravali stepen iskorištenosti starih baterija. Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, pored Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, realizuju i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i Pokrajinski sekretarijat za građevinarstvo i saobraćaj.

 

 

 

 

 

- Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, realizuje se već 8 godina sa ciljem da se sve ustanove koje se prijave za učešće sa svojim aktivnostima, da razgranaju svoju saradnju sa lokalnim zajednicama, ali isto tako da se proširi nivo svesti dece i da to budu one generacije na koje se oslanja naša budućnost i da dovoljno spremni dođu u tu životnu fazu da znaju kako treba štititi životnu sredinu, rekla je Brankica Tabak, ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, dodajući da su ove godine u program uključene 84 ustanove.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

03.03.2017.

 

Koalicija 27: Poglavlje 27 još uvek u pripremi

 

 

Udruženje Teras i Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), kao član Koalicije 27 na današnjoj konferenciji za medije su predstavili izveštaj „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi” i projekat koje zajednički organizuju Udruženje Teras i Mladi istraživači Srbije u okviru "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)".

 

 

 

 

 

Danas predstavljeni izveštaj je treći po redu koji je izradila Koalicija 27, koju čine 11 članica. Izveštaj obuhvata sedam tematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha i vode, zaštita prirode, industrijsko zagađenje, upravljanje rizicima, hemikalijama i klimatske promene.
- Cilj izveštaja je da ukaže javnosti u Srbiji i donosiocima odluka na viđenje civilnog društva o problemima u poglavlju 27 i da da određene preporuke kako rešiti probleme i kako prevazići ono što je ključno - finansiranje i organizovanje sistema zaštite životne sredine, gde je potreban novi preokret u generalnoj politici, kroz ekonomske instrumente i novi fond zaštite životne sredine, rekla je direktorka CEKOR, Nataša Đereg, naglašavajući da ulaganje u životnu sredinu ne treba posmatrati kao trošak, već je ovo segment koji otvara mogućnost razvoja zelene ekonomije. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2016.

 

Održan okrugli sto o kvalitetu voda u Vojvodini

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice (CEKOR), u saradnji sa udruženjem Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada, u okviru realizacije ETNAR projekta, organizovao je u Novom Sadu, 25. novembra okrugli sto posvećen kvalitetu vode u Vojvodini.

 

 

 

 

Okrugli sto je pored učesnika iz civilnog sektora, aktivista na terenu, okupio predstavnike inspekcijskih službi, resorne stručnjake, u cilju informisanja o kvalitetu vode u Vojvodini, kako površinskih i podzemnih voda, tako i same pijaće vode, te mapiranja problema na putu usaglašavanja sa EU. ...dalje

 

________________________________________________________________________________

 

25.10.2016.

 

Kako odgovorno upravljati otpadom?

 

 

U okviru projekta „Izgradnja partnerstva za odgovorno upravljanje otpadom“ u Plavoj sali Gradske kuće održan je skup namenjen poslodavcima. Projekat realizuje Savez udruženja „Mladi rade“ iz Kikinde, u partnerstvu sa Unijom poslodavaca Vojvodine, osnovim školama i kompanijama.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Cilj projekta je da kroz informisanje i edukaciju doprinese izgradnji odgovornosti za postupanje otpadom i povezivanje različitih aktera u zajednici – privrednih subjekata, stručnjaka, civilnih organizacija i građana. Sesija održana u Subotici bila je namenjena pre svega poslodavcima. ...dalje

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

21.10.2016.

 

Ekološki sporovi u Srbiji – retkost u praksi

 

 

Mladi pravnici i advokati imali su priliku da poslušaju predavanje jednog od najpoznatijih advokata koji se bavi zaštitom životne sredine u Srbiji, Sretena Đorđevića. Predavanje, koje je održano u sredu na Otvorenom univerzitetu, organizovali su Udruženje TERRA’S i Regionalni Arhus centar.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

U Srbiji nema dovoljno pravnika koji se bave ili su izričito specijalizovani za oblast prava zaštite životne sredine, objašnjava advokat Sreten Đorđević, jedan od retkih koji se bavi ovom oblašću. Prema njegovim rečima, to stvara probleme u praksi, jer nema dovoljno kadrova koji će preuzeti odgovornost za zastupanje u ekološkim sporovima. Đorđević dodaje da je ova materija veoma osetljiva, odnosno da su ekološki sporovi veoma specifični – najčešće su to sporovi velike vrednosti, ali i velike materijalne razlike između stranaka u sporu, s jedne strane tu je pojedinac a s druge neka velika korporacija. ...dalje

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

26.09.2016.

 

Eko – čas za srednjoškolce

 

 

Učenici Srednje ekonomske škole „Bosa Milićević“ imali su danas priliku da prisustvuju eko-času. Tema je bila Arhuska konvencija, odnosno bolje upoznavanje sa mogućnostima koje pruža ovaj dokument. Eko- čas organizovalo je Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom, kao deo projekta „Značaj informisanja i učešća građana u odlučivanju za unapređenje životne sredine.“

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Prvi deo eko-časa bio je posvećen mogućnostima i značaju uključivanja građana u procese odlučivanja u oblasti životne sredine. Međutim, za to je potrebno i znanje o tome kako se ova oblast štiti kroz institucije.

Nataša Đereg iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, bila je zadužena da učenicima prenese iskustva i primere iz prakse o aktivnostima za prava građana koja su ugrožena zbog zagađenja životne sredine.

Projekat se pre svega odnosi na Arhusku konvenciju, a primarni cilj edukacije jeste da srednjoškolci saznaju da postoji jedan ovakav dokument.

Eko-času prisustvovaće i učenici Hemijsko- tehnološke škole, a projekat predviđa i bolje upoznavanje predstvanika mesnih zajednica sa procesima uključivanja, kao i edukaciju mladih advokata i pravnika. ...dalje

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

14.07.2016.

 

Volonterski kamp na Ludašu – rad na zaštiti prirode

 

 

Međunarodni volonterski kamp Ludaš 2016. koji organizuju JP „Palić – Ludaš“ i Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije, je završen. Kamp je trajao dve nedelje i okupio je volontere iz različitih zemalja koji su svojim radom doprineli zaštiti životne sredine na Ludašu.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Volonterski kamp na Ludašu ima tradiciju dugu više od deset godina, a po prvi put ove godine održae se dva kampa. Oko 15 volontera iz različitih zemalja, od Finske do Češke boravilo je dve nedelje na Ludašu pomažući u zaštiti prirode na ovom području.

Jedan od učesnika radnog kampa je i Pasi Hario, koji dolazi iz Finske gde pohađa studije budućnosti. U Srbiji je boravio pre deset godina, ali u Beogradu, i još tada mu se svidela naša zemlja, ali razlozi za učešće na kampu na Ludašu, nešto su drugačiji.

„Verujem u zajednički rad, odnosno u evropski projekat u oviru kog treba jedni drugima da pomažemo na različite načine. Za mene je životna sredina oduvek bila veoma važna, a u Srbiji postoje zanimljivi projekti koji se tiču ove oblasti.“

Grad Subotica je i ove godine sufinansirao kamp, sredstvima iz Fonda za zaštitu životne sredine.

Naredni kamp na Ludašu održaće se u septembru, a plan je da se posebna pažnja posveti značaju ekoloških koridora i multifunkcionalnih zaštitnih pojaseva oko Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera.. ...dalje

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

20.06.2016.

 

Predstavljen projekat razvoja ekoturizma

 

 

Ekoturizam je jedna od novih rastućih grana turizma, u okviru koje turisti pružaju podršku zaštiti životne sredine a ujedno pomažu razvoj lokalne zajednice i njene kulturne baštine. Novi vid turizma slabije je razvijen u Srbiji, iako su uslovi za razvoj idealni. Prepoznavši ovaj problem, Centar za istraživanje i studije turizma u saradnji sa Gradom Suboticom, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centralnom evropskom inicijativom i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) otpočeli su realizaciju projekta „Promocija ekoturizma i zaštita životne sredine Palićkog jezera, Ludaša i Gornjeg Podunavlja“.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Realizacija projekta počela je u maju a tokom osam meseci, koliko će trajati, želja je da se stvore uslovi za razvoj ekoturizma i preduzetništva uz poštovanje principa očuvanja zaštite životne sredine na teritoriji Palićkog i Ludaškoj jezera, kao i Gornjeg Podunavlja.

Projekat će se implementirati kroz 6 komponenti koje će obuhvatiti brendiranje, promociju i prodaju turističkih proizvoda, razvijanje kapaciteta lokalnih aktera u skladu sa principima ruralnog razvoja, podršku razvoju preduzetništva, unapređenje mera zaštite životne sredine, izgradnja infrastrukture i osiguranje održivosti projekta.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj aktivno se uključila zajedno sa Turističkom organizacijom grada u realizaciju projekta koji je prepoznat kao značajan u razvoju turizma. Jezera Palić i Ludaš, Selevenjske pustare kao i Subotičko-horgoška peščara dobra su osnova za razvoj eko turizma, ali je svest stanovništva i turističkih radnika o značaju i mogućnostima početka eko turizma nerazvijena. ...izvor

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

06.06.2016.

 

Jezero Bunarić očišćeno od trske

 

 

Ekološki pokret „Čista voda“ završio je realizaciju projekta pod nazivom „Unapređenje vodene vegetacije i podizanje ekološkog statusa jezerske vode kod verskog objekta Bunarić-Vodice-Sentkut Palićko jezero.“ Tim povodom, održana je konferencija za medije, kojom je ujedno obeležen i Svetski dan zaštite životne sredine.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Preko 30 godina vodeno ogledalo jezera kod Bunarića nije se videlo. Najveći problem za ovo jezero bila je trska koja se previše namnožila i formirala jedan šav zbog kog vodena površina nije bila dostupna. Za nepunih godinu dana Ekološki pokret „Čista voda“ uz pomoć brojnih preduzeća, udruženja i volontera uspeo je da tršćak pretvori u jezero. Međutim, nije samo invazivna trska bila problem, već i smeće koje je ljudskim nemarom završilo u jezeru.

Iako je projekat završen, sečenje trske se nastavlja kako se trska ne bi povratila i to je proces koji će trajati. Praksa je pokazala da se redovnim potiskivanjem trske, ona nakon nekoliko godina sama povlači.

Grad Subotica podržao je projekat sa 160.000 dinara na konkursu za finansiranje i sufinasiranje aktivnosti udruženja građana iz oblasti životne sredine, a prošlogodišnji konkurs bio je tematski: unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i okoline. Jezero Bunarić sastavni je deo I sektora Palićkog jezera, pa je veoma zanimljiv kao pilot projekat.

Jezero Bunarić je okupljalište za dve verske zajednice – katoličku i pravoslavnu, a brojni vernici koji tu dolaze nisu mogli da vide lepotu ove vodene površine. ...izvor

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

23.03.2016.

 

Obeleženo pet godina Arhus centra

 

 

Povodom pet godina rada Arhus centra Subotica, na Otvorenom univerzitetu, održana je tribina na kojoj su predstavljene izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, koje je Skupština usvojila u februaru ove godine. Među izlagačima bili su predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, resornog Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.

 

 

 

 

Foto: Subotica.com

 

Prema rečima samostalnog savetnika u Odeljenju za nacionalni registar izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine, Ljiljane Đorđević, usvojene izmene će dovesti do poboljšanja praćenja toka odlaganja otpada, jer će biti zastupljeni i oni koji samo skladište i predaju otpad.

- Agencija za zaštitu životne sredine je organ za uspostavljanje i vođenje informacionih sistema u ovoj oblasti i ima već uspostavljen sistem izveštavanja. Sada se očekuje da će pravilnici, koji će proizaći iz novog Zakona dovesti do poboljšanja i u kvalitetu i u kvantitetu izveštaja. Dobili smo jedan novi obrazac, na kojem bi trebalo da nam dostave izveštaj svi koji otpad preuzimaju i koji ga predaju dalje. Na taj način ćemo obuhvatiti sve kategorije-kaže Ljiljana Đorđević.

Tokom prošle godine, Arhus centar je organizovao javnu raspravu na ovu temu, a rezultat je bilo dostavljanje 17 predloga i primedbi resornom Ministarstvu. Od upućenih predloga, uvažena su su tri, koja se odnose na produženje dozvola za otkupne stanice, kao i naknade za otkupljene sirovine.

- Prihvaćeni predlozi se odnose na otkupne stanice, odnosno da se dozvola umesto na 5 godina, produžava na svakih 10 godina. Takođe, po njihovom predlogu je bilo da naknada za otklupljene sirovine ide preko bankovnih računa, a mi smo predložili da to bude preko priznanica, jer ljudi koji skupljaju otpad su uglavnom osobe sa nižim obrazovanjem. I to je i uvaženo-objašnjava koordinatorka Arhus centra, Snježana Mitrović.

Među rezultatima petogodišnjeg rada Arhus centra je organizacija više od 70 seminara, okruglih stolova i javnih rasprava na temu ekologije, kao i rešavanje problema građana iz oblasti životne sredine.

- Rešavali smo problem MZ Ker, koji se odnosio na postavljanje stuba mobilne telefonije što je i sprečeno. Već nekoliko godina želimo da nađemo rešenje za problem građana u Skadarlijskoj ulici i Azila „Alex“ u Titogradskoj ulici. Nadam se da ćemo to uspeti ove godine. Takođe, želja nam je da što više animiramo građane i predstavnike mesnih zajednica da što više učestvuju na javnim raspravama-ističe Snježana Mitrović.

Regionalni Arhus centar je, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, nastao potpisivanjem Memoranduma između Ministarstva za zaštitu životne sredine, Grada Subotica i Otvorenog univerziteta.

 

Izvor: Subotica.com

 

_______________________________________________________________________________

 

07.02.2016.

 

Godišnja skupština Udruženje ljubitelja prirode “Riparia“

 

 

 

 

Udruženje ljubitelja prirode “Riparia“ je u okviru danas održane Godišnje skupštine udruženja, upriličilo predavanja od kojih je prvo vezano za realizaciju projekta “Zvuk Ptica”, započetog prošle godine.
Cilj projekta je zaštita prepelica i grlica, koje spadaju u dve najugroženije vrste kojima, po rečima biologa Ota Sekereša na području Evrope rapidno opada populacija.
Predstavljeni su i rezultati monitoringa za šafranjiku (Bulbocodium versicolor) u zaštićenom području Subotička peščara.

Na Godišnjoj skupštini udruženja za novog predsednika je izabran Tamaš Vinko analitičar zaštite životne sredine.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

7.12.2015.

 

Energetski sistem na bazi obnovljivih izvora isplativ i izvodljiv

 

 

 

 

Grupa nevladinih organizacija, među kojima je i Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, u okviru programa SEE SEP pokrenula je izradu Energetskog modela 2050 jugoistočne Evrope, baziranog na računarskom programu.

Ove organizacije tvrde da zemlje jugoistočne Evrope mogu da imaju čistiji, pravedniji i efikasniji energetski sistem.

...opšitnije

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2015.

 

Počela izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom

 

 

Svečanim prijemom u Velikoj većnici subotičke Gradske kuće, za učesnike u realizaciji projekta, uručenjem građevinske dozvole i obilaskom gradilišta, obeležen je početak izgradnje savremenog sistema konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada. Primena novog koncepta u upravljanju otpadom za 260.000 stanovnika koji žive na teritoriji Grada Subotica i u opštinama Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac počinje implementacijom projekta “Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu”, koji finansira Evropska unija.

 

 

 

 

Implementacijom ovog projekta u Srbiji će prvi put biti primenjen celoviti sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom 2010-2019 Republike Srbije. Izgradnja se sprovodi kroz tri EU projekta namenjena nadzoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa Regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice i uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinica lokalnih samouprava Regiona.

Ukupna vrednost projekta je 24 miliona evra. Finansijska podrška EU, u iznosu od 20 miliona evra (83%) usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu. Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13%), dok će ukupno milion evra (4%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

20.11.2015.

 

CEKOR: Strepnja od kovinskog uglja

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR susreo se nedavno sa meštanima sela Malo Bavanište iz opštine Kovin, sela koji će biti na udaru štetnih posledica ako se ostvare planovi za širenje ugljenokopa i podizanje termoelektrane Kovin.

 

 

 

 

Meštani okolnih sela nisu upoznati sa planovima kojima će im životi biti promenjeni iz korena. Ako se ostvare u formi u kojoj su najavljene, investicije u iskopavanje i spaljivanje uglja će uništiti poljoprivredu na ovom području, doći će do mučnih postupaka raseljavanja lokalnog stanovništva, a ljudi koji žive u okolini će patiti od štetnih posledica elektrane i ugljenokopa. ...dalje

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________________________

 

09.11.2015.

 

Predstavljene aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom

 

 

U organizaciji Regionalne deponije organizovan je radni doručak sa predstavnicima medija, na kom su predstavljene prednosti razvoja novog sistema prikupljanja i skladištenja otpada, uticaji ovog projekta na ekologiju i ekonomiju Subotičkog regiona, usklađivanje sa standardima Evropske unije i finansijska i tehnička podrška Evropske unije u realizaciji ovog kompleksnog projekta. Sastanku je prisustvovala i državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

 

 

 

 

Projekat “Izgradnja Regionalne deponije u Subotici”, koji finansira Evropska unija, doprinosi razvoju pouzdanog sistema za upravljenje otpadom i kvalitetnijem životu 260.000 stanovnika, koji žive na teritoriji Grada Subotica i u opštinama Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac.

 

Implementacijom projekta “Izgradnja regionalne deponije u Subotici” u Srbiji će prvi put biti primenjen celoviti sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom 2010-2019 Republike Srbije. Finansijska podrška EU, u iznosu od 19,5 miliona evra (82%) usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu. Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13,50%), dok će milion evra (4,5%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona.

 

Izgradnja Regionalne deponije će biti završena do početka 2017. godine, a činiće je linija za razvrstavanje otpada, kompostilište, prečistač procednih voda, postrojenje za spaljivanje biogasa, tri transferne stanice i tri zasebna reciklažna dvorišta.

 

Po rečima državne sekretarke u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u sferi upravljanja otpadom očekuju se izuzetno visoka ulaganja, s obzirom da je ovaj proces izuzutno skup.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

12.10.2015.

 

CEKOR:Potreban dijalog civilnog društva i MMF


 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR prati godišnju skupštinu Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda MMF i Svetske banke SB u Limi od 9-11.10.2015. Zvezdan Kalmar, koordinator energetike i monitoringa finansijskih institucija koji boravi u glavnom gradu Perua imao je sastanak sa izvršnim direktorima MMF u okviru šire delegacije nevladinih organizacija koju predstavlja evropska mreža za oprost dugova Eurodad.

 

 

 

 

Nevladine organizacije su istakle na sastanku da neke od mera koje nalaže MMF (mere štednje) imaju teške socijalne i dublje strukturne posledice koje u dužem periodu dovode do značajnog smanjenja socijalne kohezije i drastičnog smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite i obrazovanja. Kalmar je izneo stav da zahtev za restruktuiranje EPSa ne može da se završi privatizacijom dokle god Srbija ne ostvari snažne mere energetske efikasnosti jer je liberalizacija cena nepodnošljiva i potencijalna socijalna bomba koja će izložiti preko 60% stanovništva energetskom siromaštvu. ...dalje

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

09.10.2015.

 

Energija na duge staze


 

 

Sudbina energetskog sektora Srbije i regiona jugoistočne Evrope odlučuje se 16. oktobra 2015. godine na Ministarskom veću Energetske zajednice.

 

 

 

 

U okviru višegodišnjeg projekta „Strategija održive energije za jugoistočnu Evropu“ pokrenuta je regionalna peticija za održivu energetsku budućnost.

Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR, i udruženje Fraktal kao nosioci projekta u Srbiji pozivaju građanke i građane Srbije da potpišu ovu on-line peticiju i podržite zahtev da energetski sektor bude efikasniji, pravedniji, čistiji, okrenut ka obnovljivim izvorima energije i da poštuje ciljeve Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena. ...dalje

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

08.09.2015.

 

Poziv na potpisivanje peticije „Energija na duge staze“

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj Subotica, ( CEKOR) poziva na potpisivanje peticije „Energija na duge staze“ za održivu energetsku budućnost Srbije i zemalja jugoistočne Evrope.

 

 

 

 

Peticija se organizuje u okviru projekta SEE SEP, sa ciljem da se iskoristi jedinstvena prilika i da se na Ministarskom savetu Energetske zajednice koji će se održati 16. oktobra 2015. godine u Tirani, od lidera jugoistočne Evrope traži energetski sistem koji je pravedan, tehnološki čist i efikasan.

Dodatne informacije o peticiji možete da pročitate na našem sajtu, a peticiju možete da potpišete na http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/605.

 

Izvor: CEKOR

 

______________________________________________________________________________

 

03.09.2015.

 

Okrugli sto o upravljanju otpadom

 

 

 

 

U saradnji sa Regionalnim Arhus centrom , Udruženje TERRA’S je organizovalo okrugli sto na temu „Gradska deponija danas-Regionalna deponija Subotica sutra“. Skup je održan danas na Otvorenom univerzitetu sa ciljem da se javnost informiše o trenutnom stanju u oblasti upravljanja otpadom u Srbiji i Vojvodini, ali i aktivnostima koje lokalna samouprava preduzima na sprovođenju Lokalnog plana za upravljanje otpadom u susret izgradnji regionalne deponije u Subotici.

Okrugli sto se realizuje u okviru projekta Primena Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grad Subotica i OEBS.

Ovo je četvrti susret ovog tipa organizovan u poslednjih godinu i po dana, sa namerom da se utiče na lokalnu samoupravu i preduzeća koja imaju važnu ulogu u procesu upravljanja otpadom, kako bi s Lokalni plan, koji je usvojen još 2011. godine i implementirao. ...dalje

 

Izvor: RTV City

 

______________________________________________________________________________

 

28.07.2015.

 

Predstavljeni rezultati rada na implementaciji Plana za ekološko unapređenje jezera Palić

 

 

Predstavnici Radne grupe za implementaciju Plana za unapređenje ekološkog stanja jezera Palić i njegove okoline, predstavili su dosadašnje uspešno realizovane segmente Akcionog plana.

 

 

 

 

Dosadašnjim akltivnostima su stvoreni preduslovi za realizaciju Plana za unapređenje ekološkog stanja jezera Palić. U okviru realizacije Akcionog plana izvršeno je usklađivanje dokumentacije, (gradskih odluka i urbanističkih planova, izrađeni su planovi detaljne regulacije za priobalje jezera Palić ), izvršena je identifikacije zagađivača u pojasu zaštićene zone i obezbeđena oprema za unapređenje rada prečistača, a nabavljeno je i višenamensko vozilo - amfibija, za održavanje jezerske vegetacije. Realizovan je pilot projekat kontinualnog monitoringa kvaliteta vode i redovan monitoring usklađen sa propisima i sugestijama i potrebama realizacije Plana. Mulj iz procesa prečišćavanja otpadnih voda se više ne odlaže na obali Palićkog jezera.

U pogledu kvaliteta vode I, II i III sektora, ostvarena su značajna poboljšanja, na šta ukazuje i prozirnost vode koja se tokom ranijih godina kretala na razini od 25 cm od površine, dok je prozirnost vode po rečima hidrologa i člana Radne grupe Mišela Romana, sada na nivou od preko 70 cm od površine.

Sa Nemačkom razvojnom (Kfw) bankom postignut je dogovor o finaniranju aktivnosti Programa zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš, od ukupno 4 760 000 evra. Ovim sredstvima je planirana izgradnja potisnog voda, koji će omogućiti da se otpadne vode naselja Palić odvode do centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, završetak kanalizacione mreže naselja Palić, dalje unapređenje efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda, radovi na formiranju multifunkcionalnih zaštitnih zona u priobalju Palićkog i Ludaškog jezera, kao i obrazovne aktivnosti iz oblasti zaštite biodiverziteta, promocije turizma i razvoja organske poljoprivrede.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

10.07.2015.

 

Završen međunarodni volonterski radni kamp - Ludaš 2015


 

 

U Vizitorskom centru "Ludaš" Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ i Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije, održali su konferenciju za medije povodom završetka međunarodnog volonterskog radnog kampa - Ludaš 2015, na kom su učestvovali volonteri iz Italije, Češke, Španije, Ruske Federacije i Japana.

 

 

 

 

Kamp je radnog karaktera, gde strani i domaći volonteri sprovode mere aktivne zaštite prirode, popravku delova edukativne staze kroz rezervat, pripremu terena za postavljanje novih bungalova kod Vizitorskog centra „Ludaš“. Pored radova koji se odvijaju na kompleksu Vizitorskog centra „Ludaš“, volonteri su učestvovali i u aktivnostima čišćenja i održavanja multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko jezera Palić. Održano je više predavanja o našim zaštićenim područjima, značaju zaštite prirode, a volonterima je predstavljena i višestruka funkcija zaštitnih pojaseva oko Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

 

Po rečima nekolicine učesnika kampa, ovo je za njih bilo divno iskustvo, učešće u pozitivnoj misiji očuvanja i unapređenja životne sredine, upoznavanje sa ljudima i kulturom lokalnog miljea, te jedinstvenim prirodnim okruženjem.
Rejna Kavasaki iz Japana, sa ovogodišnjeg volonterskog kampa odlazi sa brojnim pozitivnim utiscima, koje su na nju ostavili ljudi koje je upoznala, kamp i njegovo okruženje. Pozitivne utiske ističe i Jitka Fajferova iz Češke. Ona kaže da je u kampu naučila mnogo iz oblasti zaštite prirode, posebno izdvaja nova saznanja iz oblasti ornitologije, gde se po prvi put susrela sa načinom obeležavanja i zaštite ptica.

 

Kamp u organizaciji Javnog preduzeća „Palić – Ludaš“ i Mladih istraživača Srbije – Volonterskog servisa Srbije je sufinansirao Grad Subotica iz Fonda za zaštitu životne sredine.

- Ovo je tek prva smena kampova koji će se dešavati, slede ornitološki, ekološki, istraživački kampovi iz različitih oblasti. Biće dinamično leto i očekujemo značajne rezultate nakon ovih kampova, jer se i tu pokazalo da su volontersko angažovanje i ovakvi kampovi, dobar način da se dođe do značajnih rezultata iz oblasti nauke. Uključuje se Zavod za zaštitu prirode i što se toga tiče očekujemo i sa stručne i naučne strane mnogo od ovih kampova, rekao je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Žika Reh.

 

...opširnije - VIDEO

 

 

 

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

10.07.2015.

 

Održano predavanje o kompostu kao energentu

 

U okviru realizacije projekta "Grejanje na kompost" kog finansira Grad Subotica, a realizuje Udruženje Info - inicijativa iz Subotice, u Vizitorskom centru Ludaš održano je predavanje u cilju obuke zaposlenih u JP "Palić - Ludaš", gde će biti izgrađena pilot instalacija sistema grejanja na kompost, a koji će biti posredno, ili neposredno angažovani na praćenju procesa kompostiranja, gde će fokus biti na kompostu, kao energentu.

 

 

 

 

Projekat "Grejanje na kompost" se zasniva na korišćenju toplote koja nastaje pri kompostiranju tokom fermentacije, dejstvom anaerobnih bakterija. Toplota koja nastaje procesom fermentacije zagreva vodu u sistemu cevi postavljenih unutar kompostišta, koja potom cirkulacionom pumpom biva sprovedena u sistem radijatora.
.

 

Okupljenima je predstavljen cilj ovog projekta koji će uskoro započeti u saradnji sa JP "Palić Ludaš", a u okviru kog će biti izgrađena pilot instalacija sistema grejanja na kompost. ...dalje

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

02.07.2015.

 

Rasprava o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom


 

 

Regionalni Arhus centar i Udruženje TERRA’S organizovali su skup na kom se raspravljalo o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

 

 

 

 

Do 12. jula ove godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi javne rasprave o tri Zakona iz oblasti zaštite životne sredine, a namera organizatora današnjeg skupa je da do tada prikupe primedbe i konkretne predloge koji se tiču Nacrta zakona koji uređuje oblast upravljanja otpadom, i upute ih nadležnom ministarstvu. ...dalje


Izvor: RTV City

 

_________________________________________________________________________________

 

01.07.2015.

 

Otpad nije smeće

 

 

U organizaciji Udruženja Info - inicijativa iz Subotice u MZ "Šupljak" sinoć je održano predavanje o važnosti i načinu kompostiranja. Predavanje je održala učesnica u projektu "Grejanje na kompost", Bjanka Čuturilo savetnik u oblasti životne sredine, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj.

 

 

 

 

Bjanka Čuturilo je okupljenima predstavila statističke podatke, koji upućuju na zaključak da godišnja proizvodnja otpada može postati ozbiljan problem, s obzirom da na godišnjem nivou stanovnik Srbije proizvede oko 318 kilograma otpada, od kog je jedna trećina biorazgradivi otpad. ...dalje

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________

 

29.06.2015.

 

Predavanje o kompostiranju

 

 

U sklopu realizacije projekta "Grejanje na kompost", podržanog od strane Grada Subotica, u MZ "Šupljak" će u utorak 30.06. sa početkom u 19:30 sati, biti održano besplatno predavanje o kompostiranju.

 

 

 

 

Zainteresovani će se ovom prilikom upoznati sa značajem i načinom kompostiranja, a biće reči i o primeni komposta kao potencijalnog energenta.
U sklopu realizacije projekta u Vizitorskom centru Ludaš, uskoro predstoji izgradnja pilot instalacije grejanja na kompost.

Projekat realizuje Udruženje Info - inicijativa iz Subotice, a predavanje će održati učesnica u projektu Bjanka Čuturilo iz Centra za ekologiju i održivi razvoj Subotica.

 

 

A Szabadka Város által támogatott Fűtés komposzttal elnevezésű projektum keretében a Suplyák Helyi Közösség helyiségeiben június 30-án (kedden) 19.30 órai kezdettel komposztálásról szóló ingyenes előadásra kerül sor.

 

Az érdeklődők ez alkalommal megismerkedhetnek a komposztálás jelentőségével és módjával, továbbá szó esik a komposzt, mint potenciális energiahordozó alkalmazásáról.
Az említett projektum keretében a Ludas Látogató Központban rövidesen sor kerül a komposzt-fűtéshez szükséges berendezés kísérleti műkodtetésére.

A projektum megvalósítója a szabadkai Info - inicijativa Egyesület, az előadást pedig a projektumban résztvevő Bjanka Čuturilo, a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Központ tagja tartja meg.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

08.04.2015.


 

Podsticanje učešća civilnog sektora u rešavanju ekoloških problema


 

 

U Plavoj sali Gradske kuće održan je radni sastanak sa predstavnicima udruženja građana sa teritorije grada Subotice, zainteresovanih za učešće na konkursu za finansiranje, ili sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini.

 

 

 

 

Sastanak je upriličen u cilju upoznavanja zainteresovanih udruženja sa pojedinostima konkursa u okviru prioritetnih oblasti koje se odnose na unapređenju ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, aktivnosti na unapređenju selektivnog sakupljanja otpada, sa akcentom na smanjenje udela organskog otpada iz domaćinstava, kroz edukaciju stanovništva kojom će se podstaći kompostiranje u naseljima sa individualnim stambenim objektima i aktivnosti na promovisanju korišćenja georeferenciranih podataka u oblasti zaštite životne sredine.

 

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 11. maj 2015. godine, a ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen za izabrane projekte je 3 miliona dinara.

Kompletan tekst konkursa se može preuzeti na internet stranici: http://www.subotica.rs/index/page/id/8926/lg/sr/pr/1.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

26.03.2015.

 

Ambicija izvoza električne energije može biti rizična

 

U organizaciji CEE Bankwatch Network i Centra za ekologiju i održivi razvoj u beogradskom Medija centru održana je konferencija za medije, na temu dugoročne ekonomske isplativosti gradnje novih elektroenergetskih kapaciteta za izvoz električne energije u zemljama Zapadnog Balkana.

 

 

 

 

(CEE Bankwatch Network) - Zemlje zapadnog Balkana, a posebno Bosna i Hercegovina kao i Srbija imaju ambiciju da izvoze električnu energiju koja će stvoriti opasnost od nasukanih sredstva, pokazuje novi izveštaj koji je danas predstavila mreža nevladinih organizacija CEE Bankwatch Network u Beogradu....dalje

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________

 

26.03.2015.

 

Sat za našu planetu


 

 

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, u saradnji sa Svetskim fondom za zaštitu prirode WWF, Kancelarijom za mlade Grada Subotice, Arhus centrom, NVO ”AŠC” i udruženjem PhotoWalkers pridružuje se akciji ”Sat za našu planetu” ...dalje

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________

 

03.04.2015.

 

Grad pomaže ekološke projekte

 

 

Grad Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavljuje Konkurs za finansiranje, ili sufinaniranje projektnih aktivnosti udruženja građana na teritoriji Grada Subotice iz oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini

 

 

 

 

Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine poziva predstavnike udruženja građana zainteresovane za učešće na Konkursu da prisustvuju preliminarnom informativno-radnom sastanku koji će se održati 8.4.2015. godine u Plavoj sali Gradske kuće sa početkom u 12 časova.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 11.5.2015. godine. Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Grada Subotice, do 27.5.2015. Rok za uvid u konkursnu dokumentaciju i prigovore je do 1.6.2015. Svečano potpisivanje ugovora će biti organizovano 5.6.2015.

Prijave se mogu dostaviti poštom, ili lično – na šalteru 4 Uslužnog centra Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 024/626-789 ili putem email adrese zivotnasredina@subotica.rs.

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________

 

25.03.2015.

 

Stana Božović: Životnu sredinu posmatramo kao generatora promena

 

 

U okviru Pregovaračkog poglavlja 27, koje se odnosi na oblast zaštite životne sredine, definisano je
ukupno deset oblasti od kojih su najznačajnije i prioritetne oblasti: pitanje zdrave pijaće vode, kvaliteta vode i prečišćavanja otpadnih voda, gde se po rečima državne sekretarke u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stane Božović, očekuju najviša ulaganja od oko 5,6 milijardi evra za narednih 20 godina.

 

 

 

 

- Ovo je strateško pitanje, ne samo za Srbiju, već za region, EU i globalni nivo, rekla je Božović i kao oblast od prioritetnog značaja, gde su takođe planirana značajna ulaganja od 2,8 milijardi evra, navela segment upravljanja otpadom.

Među strateškim ciljevima je i uređenje oblasti industrijskog zagađenja gde su planirana ulaganja od oko 1,5 milijardi evra, a na ovom planu se najviše očekuju investicije od strane privatnih kompanija.

- Na iznalaženju sistemskog rešenja za finansiranje oblasti zaštite životne sredine, sve analize koje su rađene na nivou radnih grupa, multisektorskih grupa gde su uključeni Ministarstvo finansija i privreda, upućuju na zaključak da je Srbiji potreban Fond za zaštitu životne sredine, koji bi finansirao ovu oblast, rekla je Božović.

Ona je takođe istakla neophodnost, na koju su ukazali i brojni ekspertski timovi iz EU.
- Mora se izgraditi održivi sistem, koji podrazumeva da zagađivač plaća, a da ta sredstva finansiraju oblast unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi. Od posebnog značaja je i pitanje zelene ekonomije.

Za Poglavlje 27, Božović kaže da je ono najkompleksnije i zahteva najviše novca.
- Mi hoćemo ovo poglavlje, koje je mnogo skupo, najskuplje, jer podrazumeva većinu obaveza Repubike Srbije kada je u pitanju EU, u zakonodavnom smislu. Zatim, trećinu svih obaveza u finansijskom smislu. To su ogromna sredstva, ali mi hoćemo zdravu životnu sredinu, ali je ne posmatramo kao potrošača, već kao generatora promena i veliku mogućnost u svim gradovima Srbije za zapošljavanje velikog broja ljudi, upravo kroz održivi sistem i zelenu ekonomiju, kaže Božović.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

25.03.2015.


 

Izgradnja Regionalne deponije započinje u junu

 

 

Do kraja januara 2017. godine trebao bi da bude izgrađena Regionalna depoinija čija izgradnja će započeti juna ove godine, a koštaće ukupno 25 miliona evra, od čega EU obezbeđuje 21 milion evra, Vlada Srbije 3,2 miliona i lokalna samouprava 980 hiljada evra, rečeno je nakon današnjeg sastanka gradonačelnika sa državnom sekretarkom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stanom Božović i predstavnikom Delegacije EU Ričardom Mašom.

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai je današnji sastanak ocenio kao koristan i veoma operativan.
- Mislim da je bitno da možemo i nadalje računati na partnerski odnos Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, rekao je Maglai. Takođe, rekao je da su pored današnje prezentacije projekta izgradnje Regionalne deponije, otvorene i teme koje su od posebnog značaja za Suboticu, a tiču se realizacije projekata oko Ludaškog i jezera Palić.

 

Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović je rekla da će Vlada Srbije i resorno ministarstvo angažovati sve svoje kapacitete, kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi vezani za evrointegracije, što podrazumeva ispunjavanje veoma strogih evropskih standarda, a takođe se tiče i kvaliteta života građana u lokalnim samoupravama.

 

- Otvorićemo mnoge teme koje se odnose na biodiverzitet, prečišćavanje voda, jezero Palić i ono što je za ovaj region pored aspekta životne sredine i zdravlja ljudi, posebno važno, a to je oblast turizma. Očekujemo konstruktivne sastanke i uspešnost projekata za koje smo se obavezali, rekla je Božović.

 

Predstavnik Delegacije EU Ričard Maš je rekao da u ovom trenutku može izraziti zadovoljstvo u pogledu dosadašnjeg napretka i da će EU nastaviti podsticaj i pomoć implementaciji projekta.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

09.03.2015.

 

Klimatske promene: Vreme je da Energetska zajednica preduzme akciju


 

 

Kako zemlje kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina pripremaju naredni ciklus svojih energetskih ulaganja, suočavaju se sa prostim izborom – ili će sebe zaključati u zastarela kontroverzna fosilna goriva, ili će stati u istu liniju bezbedne, čiste i jeftinije energetike koju i Evropska unija sada izgrađuje.

 

 

 

 

Ovo je prilika koja se pojavljuje „jednom u životu” da se kreira inkluzivan, održiv i efikasan jeftin put razvoja za milione Evropljana. Ukoliko se ne iskoristi ovaj momenat, to će dovesti do skupih investicija zarobljenih u neodrživa rešenja, unazadiće razvoj budućih generacija i gurati ove zemlje dalje od članstva u EU.

Srbija, kao i nekoliko država Energetske zajednice, nastoji da poveća svoje kapacitete proizvodnje struje iz uglja. Ugalj već nosi 71,6% proizvodnje električne energije u 2012. godini s preostalih 26,9% koji potiče iz hidroelektrana i manje od 2% od gasa i nafte. Procenjuje se da su samo eksterni zdravstveni i socijalni troškovi NOx, SO2 i čestica (PM-particulate matter) u 2014. godini iznosili 3,5 milijardi eura. ...dalje

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

09.03.2015.

 

Nastavlja se ETNAR projekat

 

 

Mreža NVO za javno zagovaranje održivog korišćenja energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turske – ETNAR projekat, koji je finansiran iz IPA programa Evropske unije, nastavlja se tokom naredne dve godine.

 

 

 

 

U naredne dve godine realizovaće se obuka ekoloških NVO, o načinu podizanja nivoa zagovaranja u regionu u oblasti prirodnih resursa, transporta i energetike, kako bi se ova tema podigla na viši nivo i ubrzala proces evrointegracija.

U okviru ETNAR projekta će biti predstavljene i dve studije koje se odnose na upravljanje rekama i neophodnosti promene politike energetike u regionu.

ETNAR projekat će imati i grantove za ekološke NVO organizacije u sedam zemalja regiona. Ukupan fond iznosi 50.000 evra, dok će pojedinačni grantovi biti u rasponu od 5,000 do 8,000 evra.
...dalje

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

20.02.2015.

 

Snježana Mitrović: Sve više mladih se interesuje za organsku proizvodnju

 

 

Udruženje “Teras” je 17. februara obeležilo 25 godina postojanja. Zadovoljni su ostvarenim rezultatima i ponosni na činjenicu da je sve više mladih ljudi koji se interesuju za organsku proizvodnju.

 

 

 

 

Udruženje "Teras" je među prvima u regionu, koje je započelo aktivnosti vezane za oblast organske proizvodnje i značajan je njihov doprinos uspostavljanju zakonske regulative koja reguliše oblast organske proizvodnje. Od 1991. godine Teras je punopravni član Međunarodne federacije pokreta za organsku poljoprivredu ( IFOAM), a kroz jedan od više značajnih projekata uveden je "organski obrok" u predškolske ustanove. U narednom periodu Teras će se intenzivnije obraćati potrošačima i kroz edukaciju im predstaviti prednosti organskih proizvoda.
Na području Subotice registrovano je 12 poljoprivrednih proizvođača u organskoj poljoprivredi, a organskom poljoprivredom je pokriveno 150 hektara obradivih površina.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

11.12.2014.

 

 

Usaglašavanje sektora energetike sa EU i Energetskom zajednicom

 

 

U organizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj u Beogradu je 4. decembra održana javna prezentacija i diskusija ''Put i troškovi usaglašavanja sektora energetike sa EU i Energetskom zajednicom '', koju CEKOR organizuje u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji.

 

 

 

 

 

Srbija u naredne tri do četiri godine mora da se uskladi u oblasti energetike sa četiri direktive EU o životnoj sredini, zaključci su sa skupa o usaglašavanju sektora energetike sa propisima EU i Energetskom zajednicom, koji je okupio predstavnike resornih ministarstava, elektroprivrede Srbije, nevladinog sektora, zdravstva, eksperte iz oblasti ekologije i predstavnike energetske zajednice za Jugoistočnu Evropu. ...dalje

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

23.10.2014.

 

Učešće Subotice u projektu Geokom

 

 

Projekat Geokom je deo "Končerto" inicijative finansirane od strane Evropske komisije, koji se bavi promocijom upotrebe obnovljivih izvora energije. Projekаt Geotermаlne zаjednice istražuje nаjbolje dostupne tehnologije u korišćenju geotermаlne energije u kombinаciji sа inovаtivnim merаma energetske efikаsnosti i integrаcije drugih obnovljivih izvorа energije, nа tri rаzličitа pilot projekta (Mаđаrskа, Slovаčkа i Itаlijа). Pored togа, projekаt će integrisаti niz grаdovа, kаo pаrtnerа nа projektu (iz Srbije, Rumunije, Poljske i Mаkedonije), koji već postoje i koji su u upotrebi, ili planiraju početak realizacije novih sistema potpomognuti rezultаtimа projektа.


 

 

 

 

 

Projekat je na snazi od 2010. godine, a Subotica je 7. oktobra ove godine bila organizator godišnje konferencije. Pored Subotice u projektu učestvuje još 14 partnera iz Italije, Rumunije, Mađarske, Slovačke i Makedonije. Projekat je koncipiran tako da se bavi naučno - istraživačkim radom po pitanju implementacije obnovljivih izvora, konkretno u segmentu geotermalne energije.

Konkretna ulaganja u povećanje energetske efikasnosti se vrše u tri grada Montieri (Italija), Galanta (Slovačka) i Morahalom (Mađarska), gde se geotermalna energija koristi za sistem daljinskog grejanja.
Subotica je u grupi od četiri projekt partnera, pridružene zajednice i na ovaj način se priključila društvu lokalnih zajednica koje se bave eksploatacijom geotermalne energije, čime se gradu otvaraju brojne mogućnosti povezivanja sa svim gradovima koji imaju pozitivna iskustva na ovom planu, a jedan od najznačajnijih benefita je da preko referentnih partnera ostane član konzorcijuma i zajedno sa njima u budućnosti aplicira za nove projekte u okviru Končerto inicijative i projekta Horajzon 2020.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Osnovana Radna grupa za poglavlje 27

 

 

U Beogradu je 8. oktobra održana Osnivačka sednica Radne grupe za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.Sastanak je organizovao Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice uz podršku Evropskog pokreta u Srbiji.

 

 

 

 

 

Organizacije civilnog društva kroz Radnu grupu za Poglavlje 27 će imati priliku da se u okviru Nacionalnog konventa kao platforme aktivnije uključe u proces pregovora, kako bi se osigurala transparentnost procesa i ostvarili željeni rezultati.

Eksplanatorni skrining za ovo poglavlje održan je u Briselu od 15-19 septembra 2014. godine. Životna sredina je poglavlje koje je jedno od najobimnijih, najskupljih, zahteva najviše institucionalnog povezivanja, tehnički najkompleksnije, sa vrlo zahtevnim statističkim podacima i vrlo osetljivim informacijama, a čine ga sledeće podoblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode, industrijsko zagađenje i upravljanje rizikom, hemikalije, buka. ...dalje

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________


 

 

23.09.2014.

 

Reforma Energetske zajednice

 

 

Grupa vodećih ekoloških organizacija sa Balkana inicirala je poziv na hitnu reformu Ugovora o energetskoj zajednici, a prilika je današnji skup Saveta energetskih ministara regiona u Kijevu. Pomenute grupe traže da se u Ugovoru o energetskoj zajednici komponente zaštite životne sredine i klimatskih promena prošire, kao i da se donesu mere koje bi osigurale da će se postojeće obaveze bolje sprovoditi. ...dalje

 

B. Balaban

 

_____________________________________________________________________________

 

 

09.09.2014.

 

Ozelenimo energetiku

 

 

 

 

 

U produkciji CEKOR - Centar za ekologiju i održivi razvoj, objavljen je spot koji nosi poruku: "Povećajmo energetsku efikasnost-smanjimo energetsko siromaštvo -ozelenimo energetiku." ...dalje

 

B. Balaban

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Održan seminar “Izazovi korupcije u sektoru energetike u Srbiji i regionu”

 

 

Kovačica, 6.septembra - Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) Subotica, održao je u Kovačici dvodnevni seminar o izazovima korupcije u sektoru energetike u Srbiji i regionu.

 

 

 

 

 

Svrha seminara je da zainteresovanim novinarima i urednicima domaćih internet, elektronskih i štampanih medija pruži dodatne informacije o dugoročnim negativnim uticajima lošeg planiranja i upravljanja energetskim sektorom i ponudi mogućnost razmene iskustava o ovoj temi. ...dalje

 

Izvor: CEKOR

 

_____________________________________________________________________________

 

 

11.08.2014.

 

 

Eko film "Premotaj"

 

 

 

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice je uz podršku Evropske klimatske fondacije objavio kratak ekološki, animirani film kojim apeluje na svest građana, ali i nadležnih institucija da se u oblasti energetike intenzivnije razmišlja, palnira i deluje u pravcu održivih, obnovljivih izvora energije. ...dalje

 

Izvor: CEKOR

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Strategija daljinskog grejanja Subotice

 

 

 

 

 

Subotica, 27. juna - U organizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), u Plavoj sali Gradske kuće održana je panel diskusija: “Strategija daljinskog grejanja Subotice”, sa ciljem afirmacije učešća javnosti u praćenju donošenja javne politike na lokalnom nivou i promociju energetske decentralizacije. Panel diskusija bi trebala da pomogne javnosti da shvati okolnosti donošenja odluke o mogućim planovima za odluku o investiciji u gasno, ili kogeneraciono postrojenje na biomasu koje bi u perspektivi snabdevalo daljinske potrošače toplovodnim sistemom.
...dalje

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Seminar o klimatskim promenama

 

 

U novosadskom Hotelu "Park" 26. juna je u organizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj održan seminar o klimatskim promenama.

 

 

 

 

 

Radionica je deo projekta „Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“ programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a prisustvovalo joj je vise od 60 učesnika. ...dalje

 

Izvor: CEKOR

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Poziv za radionicu na temu klimatskih promena - UNDP

 

 

CEKOR je odabrana organizacija od strane UNDP-a u Srbiji da bude partner i logistička podrška za organizaciju radionice u Novom Sadu 26. juna 2014. na temu klimatskih promena tj. važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokalne/regionalne ciljeve.

 

 

 

 

 

Radionica je deo projekta „Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“ Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Cilj projekta je jačanje nacionalnih kapaciteta za implementaciju Konvencije, efikasnije uključivanje u sve sektorske i nacionalne prioritete, kao i priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

S tim u vezi, u Srbiji će biti organizovane tri radionice u periodu maj-jun 2014.g. i to u Nišu, Novom Sadu i Bajinoj Bašti sa ciljem podizanja svesti svih zainteresovanih strana na nacionalnom nivou u oblasti klimatskih promena.

Radionica u Novom Sadu će se održati u hotelu Park, 26. juna 2014., sa početkom u 9,30 časova.

Pozivamo sve zainteresovane strane sa teritorije Vojvodine–predstavnike svih sektora : civilnog društva, medija, pokrajinskih i lokalnih institucija, javnih preduzeća i zainteresovanog biznis sektora da se prijave najkasnije do 20.tog juna (iako na pozivnom pismu piše 16-ti.) na e-mail adresu: cekor.subotica@gmail.com ili na telefon: 024/523-191 (CEKOR kancelarija).

 

Izvor: CEKOR

 

_______________________________________________________________________________

 

 

05.06.2014.

 

 

CEKOR: Saopštenje za javnost

 

 

 

 

 

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR ukazuje da iako su po emisijama ekvivalenta ugljendioksida države bivše Jugoslavije na globalnom nivou minimalne, postoji rastući problem zbog činjenice da građani naše regije po glavi stanovnika spadaju među najveće zagađivače. Ovo se posebno odnosi na Srbiju koja je među 10 država u svetu po emisijama ugljendioksida po glavi stanovnika.

Srbija je 1990. godine emitovala oko 80 miliona tona CO2 ekvivalenta dok je 2010. dostigla oko 85-89 miliona tona sa energetikom koja emituje oko 70%, a poljoprivreda i saobraćaj značajan deo preostalih emisija. Iz ovih podataka je jasno da je najveći izazov redukcija emisija u energetici. U tom smislu je EU odlučila dekarbonisati energetski sektor do 2050. godine, odnosno već do 2030. redukovati za 40% emisije iz energetike. Do tada je cilj i da se najmanje 27% energije proizvodi iz obnovljivih izvora energije.

Događaji poslednjih nekoliko nedelja su pokazali i da se regulaciji voda u našoj regiji pristupa pogrešno i nesistemski. Naša regija zapravo nema problem sa viškom voda nego sa njenim manjkom, što se najbolje vidi kroz velike štete od suša koje se dešavaju svake godine zbog značajnog smanjenja podzemnih voda, drastično smanjenje voda u rekama, posebno u planinskim krajevima. Višedecenijska nebriga i urbanistički haos su doveli do toga da je ogroman broj kuća i čitava područja građena na hidrološki neprilagođenim područjima, te su značajni infrastrukturni, stambeni i industrijski objekti građeni u koritima odnosno plavnim područjima reka čime je prirodni tok voda onemogućen.

Proces pridruživanja EU će usmeriti razvoj Srbije i regije u pravcu održive regulacije i zaštite voda, omogućiće povećanje područja pod zaštićenim biološkim celinama i značajnog povećanja količine energije iz obnovljivih izvora. Međutim, postoji opasnost od liberalizacije energetskog sektora, jer je i u EU oko 150 miliona građana pod rizikom ili u stanju energetskog siromaštva. U Srbiji je praktično 100% stanovništva energetski siromašno, jer daleko više od 10% ukupnih prihoda domaćinstava trošimo na grejanje, struju, saobraćaj i snabdevanje vodom - što je definicija pojave nazvane energetsko siromaštvo.

Na kraju valja podsetiti i na reči evropskog komesara za zaštitu životne sredine Janeza Potočnika koji je izjavio da nam je apsolutno potrebno lobiranje u sferi zaštite životne sredine: “Potrebne su nam nevladine organizacije i individualci koji će preneti direktne akcije na ulice. Potrebne su nam kampanje koje podižu svest ljudi, peticije, protesti. Stari način bavljenja i pristupanja ekologiji i njenim problemima nije više dovoljan. Da bismo uspeli, moramo da pristupimo problemu na novi način, moramo težiti obuzdavanju moći biznisa i Vlade, njihovim usmeravanjem u ispravnom pravcu.”

 

Izvor: CEKOR

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Neophodna usaglašenost zakona koji se dotiču zaštite životne sredine

 

 

 

 

 

Subotica, 9. aprila - Zaključci nakon drugog, završnog dana ETNAR seminara na temu "PRAVO u oblasti životne sredine - Srbija i EU", odnose se na nedorečenosti i neusklađenosti određenih zakona koji regulišu procenu uticaja u oblasti životne sredine, sa zakonskim aktima Zakona o planiranju i izgradnji i ostalim sektorskim zakonima. Nedorečenosti su prisutne i u samim definicijama, a sve uočene neusklađenosti i nepravilnosti, biće kao input upućene nadležnom ministarstvu, kao dobre sugestije za izmene i dopune relevantnih zakona. ...dalje

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Pravo u oblasti životne sredine - Srbija i EU

 

 

Subotica, 8. aprila - U Hotelu "Patrija" započeo je dvodnevni seminar "Pravo u oblasti životne sredine - Srbija i EU".

 

 

 

 

 

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa mogućnostima pravne zaštite u oblasti životne sredine, te mogućnostima uticaja na kreiranje politika i zakona, na pojedinačne projekte, kao i na proces pridruživanja EU i obaveze Srbije. ...dalje

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Ekološka radionica u vrtiću

 

 

Subotica, 28. marta - U sklopu svetske akcije „Sat za našu planetu“ predstavnici Centra za ekologiju i održivi razvoj, održali su ekološku radionicu polaznicima vrtića „Sanda Marjanović".

 

 

 

 

 

Sa značajem klimatskih promena i načinom njihovog ublažavanja, kroz edukativnu radionicu prilagođenu uzrastu predškolaca i onih nešto starijih, danas su se upoznali najmlađi sugrađani i učenici Osnovne škole „Sonja Marinković“.

 

 

 

 

 

...opširnije

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Sat za našu planetu

 

 

Subotica, 27. marta - Subotica se uključuje u svetsku akciju „Sat za našu planetu“ čiji je cilj podizanje svesti o načinu proizvodnje i potrošnje energije koji prevazilaze kapacitete planete Zemlje, a štetno emitovanje ugljen-dioksida ima za posledicu klimatske promene.

 

 

 

 

 

Isključivanjem javne, dekorativne i rasvete na Gradskoj kući 29. marta u 20:30 časova, Subotica će se priključiti gradovima širom Srbije, koji će jednočasovnim isključenjem javne rasvete nastaviti kampanju započetu 2007. godine, čija je jasna poruka da je neophodno učiniti nešto po pitanju klimatskih promena.

Akciju je 2007. inicirao Svetski fond za prirodu, a u Subotici u akciju su uključeni Arhus centar, Centra za ekologiju i održivi razvoj, Udruženja AŠC, Photo Walkers i Kancelarija za mlade grada Subotice.

Sa značajem klimatskih promena i načinu njihovog ublažavanja, kroz edukativnu radionicu CEKOR će upoznati i najmlađe sugrađane, polaznike vrtića „Sanda Marjanović", sutra od 9.30 i predavanjem na ovu temu za učenike OŠ„Sonja Marinković“, od 10:45 časova.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

______________________________________________________________________________

 

 

Stav političkih stranaka po pitanju energetskog sektora

 

 

CEKOR: Zdravlje i energetsko siromaštvo u Srbiji bi trebali biti fokus izbornih programa

 

 

 

 

 

Subotica, 11. marta - Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR je krajem februara sastavio upitnik za političke stranke o temama od značaja za energetiku Srbije - odnosno koje teme i probleme političke partije smatraju najznačajnijim za budućnost energetskog sektora i posebno koje načine i metode nalaze za njihovo rešavanje - kako bi biračima bilo omogućeno da se na najbolji način informišu i sagledaju koliko pojedine političke stranke vode računa o održivoj energetici, o sadašnjem i budućem zdravlju stanovništva, klimatskim promenama i slično.

Po rečima Zvezdana Kalmara, eksperta razvojnih politika CEKOR-a, vodeće političke stranke u Srbiji, koje rukovode energetskim projektima, ministarstvima i javnim preduzećima propustile su priliku da kroz svoj odgovor na upitnik dokažu transparentnost svojih energetskih politika.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Izmuljavanjem Palića zatvoriti deponiju

 

 

 

 

 

Subotica, 3. februara - Izmuljavanjem Palićkog jezera, osim spašavanja samog jezera, mogla bi se zatvoriti i deponija “Aleksandrovačka bara”, čime bi se sprečilo dalje oticanje voda sa deponije koje su pune teških metala, ali i stvorili uslovi za ekspolataciju metana koji nastaje na deponiji. Sve navedeno, u kratkim crtama, predstavlja ideju projekta beogradske grupe E4, čiji autori smatraju da osim ekološke, ovaj projekat ima i komercijalnu crtu. Ova ideja i načini njene realizacije predstavljeni su u Regionalnom Arhus centru, kako bi se stručna i šira javnost upoznali sa njom i dali svoje mišljenje....dalje

 

Izvor: Yueco

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

17.01.2014.

 

 

Zagovaranjem održive energije, protiv energetskog siromaštva

 

 

 

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj je tokom 2013. godine na planu energetskog sektora realizovao brojne aktivnosti na planu zagovaranja održive energetike. Urađena je revizija Strategije energetike Republike Srbije gde je fokus interesovanja pored ekološkog aspekta , bio i na analizi problema nekonkurentnosti energetskog sektora, odnosno, po rečima Zvezdana Kalmara - ilegalnih subvencija koje država daje za proizvodnju struje, s obzirom da ove subvencije nisu u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici. Na planu izrade analize državnih subvencija CEKOR je imao podršku Evropskog fonda za konsultantske kuće, a ovaj projekat će biti nastavljen i u 2014. godini. Trenutne aktivnosti su usmerene na analizu energetskih potencijala.
Kao jedan od uspeha koji je CEKOR ostvario tokom protekle godine, po mišljenju Zvezdana Kalmara eksperta razvojne politike CEKOR-a, svakako se ogleda u činjenici da je ministarstvo počelo da govori o svim činiocima koji cenu struje u stvari čine mnogo višom od prikazane, jer na njenu stvarnu cenu utiču mnogi faktori kao što su maligna oboljenja, neophodnost raseljavanja stanovništva, zagađenost voda i propadanje šuma zbog prizemnog ozona.
Veliki broj pokrenutih tema, biće nastavljen i ove godine kroz informisanje javnosti, te međunarodnih institucija o kršenju ljudskih prava, a insistiraće na transparentnosti i egzaktnosti podataka o zdravlju stanovništva, jer su ovo podaci koji se relativizuju i sa kojima se po mišljenju Zvezdana Kalmara, manipuliše u javnosti.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

16.01.2014.

 

 

Saopštenje Centra za ekologiju i održivi razvoj

 

 

 

 

 

U današnjoj rezoluciji Evropskog parlamenta o napretku Srbije za 2013. godinu, koja je svojevrsna ocena evrointegracija Srbije, izražene su ocene i po pitanju zaštite životne sredine te energetike. Današnja rezolucija pored ostalog navodi da Evropski parlament:

„ - Uzimajući u obzir Ugovor o Energetskoj zajednici, koji je stupio na snagu 1. jula 2006. i čiji je Srbija potpisnik, te Odluku Energetske zajednice D/2012/04/MC/EnC od 18. oktobra 2012. o implementaciji Direktive o obnovljivoj energiji 2009/28/EZ i izmene člana 20. Ugovora o energetskoj zajednici, u kojem su određeni obavezujući ciljevi,

...42. žali zbog izostanka napretka i stalnog kašnjenja u praktičnoj primeni okvira za obnovljive izvore energije; primećuje da Srbija zaostaje za drugim zemljama kandidatima u korišćenju obnovljivih izvora energije i izražava zabrinutost zbog toga što ciljevi za obnovljive izvore energije za 2020. u Srbiji neće biti ispunjeni; naglašava potrebu za transparentnošću u postupcima savetovanja Vlade i žali zbog neuspeha vlasti Srbije u vođenju računa o stavova međunarodnih finansijskih institucija pri usvajanju Modela ugovora o otkupu električne energije (Power Purchasing Agreement ‒ PPA);

43. žali zbog toga što je postignuto vrlo malo napretka u oblasti životne sredine i klimatskih promena te poziva vlasti Srbije da što je brže moguće usvoje sveobuhvatnu strategiju za klimu u skladu s ciljevima EU-a; “


U tom smislu ne smemo dozvoliti da usled slavodobitnosti povodom pokretanja pregovora o članstu u EU zaboravimo na obaveze koje smo prihvatili u energetskom sektoru.

CEKOR poziva sve domaće institucije da svojim radom ne dozvole da se Srbija kritikuje zbog izostanka napretka i stalnog kašnjenja u implementaciji obnovljivih izvora energije, životne sredine i klimatskih promena, kao što je to izraženo u danas usvojenoj Deklaraciji Evropskog parlamenta.

U tom smislu, smatramo da bi nastavak javne rasprave o “Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030.” u Skupštini Srbije bio prilika da se kvalitativno poboljša ovaj dokument. Nevladine organizacije iznele su niz primedbi na predloženi dokument i sada je prilika da se on poboljša. Pozivamo Vladu Republike Srbije i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije da i ovoj temi priđu sa maksimalnom pažnjom, te da razvoj Srbije i u ovom sektoru bude u skladu sa standardima Evropske unije.

 

Izvor: CEKOR

 

________________________________________________________________________________

 

 

11.12.2013.

 

 

EBRD –ova nova Strategija energetike restriktivna prema uglju


 

 

EBRD –ova nova Strategija energetike restriktivna prema uglju Evropska Banka za obnovu i razvoj je tokom jučerašnjeg glasanja o svojoj novoj strategiji energetike prihvatila osnovne principe koji uključuju brigu o energetskoj sigurnosti, socijalnu dostupnost energije kao i značajno povećanje fokusa na mere za smanjenje uticaja na klimatske promene projekata koje finansira ova banka.

 

 

 

 

 

U zajedničkom saopštenju CEE Bankwatch mreža, CEKOR (Centar za ekologiju i održivi razvoj- Srbija) te organizacija 350.org pozdravljaju određeni napor koji je ova banka učinila da se pridruži ostalim međunarodnim finansijskim institucijama kao što su Evropska investiciona banka (EIB), i Svetska banka (WB) koje idu u pravcu ugrađivanja tzv. skrivenih troškova koje energetika ima radi povoljnijeg uticaja na klimu.
Fidanka Bacheva-McGrath, CEE Bankwatch Network: “ EBRD je učinio pozitivan korak u pravcu RESTRIKCIJE INVESTICIJA u termocentrale na ugalj i uvođenja cene ugljenika za fosilna goriva prilikom procene svojih projekata što može biti moćno oružje za internalizaciju eksternih troškova ugljenika u projektima koje podržava ova banka.

Strategija koja je usvojena juče jasno pokazuje da se sada kako u banci tako i u mnogim glavnim zemljama deoničarima ove banke (Velika Britanija, Sjedinjene američke države, Švedska itd) sa pažnjom izbegava investiranje u nove energetske projekte koji bi bili bazirani na uglju.
Ovo treba služi kao dodatno upozorenje energetskoj industriji u svim državama u kojima EBRD ima investicije (uključujući i Srbiju) da oni više u svojim projektima ne mogu izbegavati naše zdravlje i našu klimu. Kriterijumi EBRD-a se mogu koristiti da se isključi finansiranje gotovo bilo kog novog grinfild projekta. Međutim, realnost ove strategije će biti proverena u novim projektima koje ova banka razmatra za finansiranje kao što je npr. slučaj Kosovo C u blizini Prištine, a što će biti provera da li je EBRD zaista spremna da se angažuje oko budućnosti bez uglja ili samo bira put da ga izbegne.

Kalmar Zvezdan CEKOR: “ Ovaj potez EBRD-a takođe znači da banka mora dobro da promisli i o finansiranju bilo kojih rudarskih operacija – koje su povezane sa iskopavanjem i upotrebom uglja uključujući i dodatne mašine u već postojećim poljima, a što je zapravo preduslov za korišćenje uglja u energetskim postrojenjima. Banka u svojim operacijama mora da uzima u obzir celinu ciklusa proizvodnje i upotrebe uglja i na taj način tek da postigne stvarnu internalizaciju cene zagađenja u ceni energije, čime bi se poslali pravi signali energetskom sektoru u kom pravcu treba da se kreće, odnosno koje izvore energije da koristi (obnovljivi izvori energije), i kako da dostigne energetsku stabilnost i sigurnost. EBRD treba da se povuče iz svih projekata koji imaju konsekvencu u značajnom zagađenju i uništavanju životne sredine”

Tim Ratcliffe, 350.org je dodao: ”Banka treba što pre da prestane da investira u bilo koje projekte vezane za

fosilna goriva (kao npr. Veliki Euro-kaspijski naftovod i da se usmeri u pravcu investicija u lokalne i komunalne energetske projekte iz obnovljivih izvora energije koji bi bili od koristi građanima a ne korporacijama.”

 

Izvor: CEKOR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Topla, bezbedna, čista energija – koju putanju biraju države SEE regiona?

 

 

 

 

 

Region jugoistočne evrope (SEE) stoji na raskrsnici. Planovi za trošenje 30 milijardi EUR na energetske projekte u regionu u sledećih deset godina postoje. Odluke koje budu donete od strane svake Vlade će odlučiti, ili za bolju, ili lošiju opciju. Koliko vam je toplo, koliko su bezbedni ti energetski projekti i koliko će naš vazduh i voda biti čisti ili prljavi. ...dalje

 

Izvor: CEKOR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Mlada stable za mlade ljude

 

 

Akcija sadnje mladih sadnica lišćara i četinara pod nazivom “Mlada stable za mlade ljude” obavila se u perioduod 14.do 24. oktobra, a sproveli su je članovi neformalne grupe građana “Drvo po drvo”.

 

 

 

 

 

Tokom akcije 130 sadnica je posađeno na sedam lokacija, u šest subotičkih obdaništa “Naša radost” i u Domu za decu “Kolevka”. Mališani su bili uključeni u akciju, kroz koju su mogli da nauče nešto o sadnji, a cilj je bio da se podstakne pozitivan i odgovoran stav i odnos dece prema njihovom okruženju i životnoj sredini. Pomoć oko prenosa sadnica, kopanja jama i sadnje pružili su učenici Politehničke škole Subotica, kao i prijatelji i volonteri, starosti od 18 do 75 godina.
Veliku podršku akciji su pružili Grad Subotica, Kancelarija za mlade Grada Subotice, rasadnik “Džambula”, firma “Skala Green”, Politehnička škola Subotica, Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka”, P.U. “Naša radost”, udruženje građana “Spot” i “Photowalkers” Subotica.

 

Super-info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

 

Pozitivni utisci nakon ETNAR konferencije

 

 

Palić, 26. septembra - Za očekivati je bolja i koordinisanija saradnja ekoloških udruženja regiona, stav je učesnika nakon upravo završene trodnevne ETNAR konferencije.

 

 

 

 

 

Trodnevna međunarodna konferencija posvećena temi: EU aproksimacije ekološkog zakonodavstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj, okupila je oko 80 učesnika, a prema rečima organizatora i učesnika doprineće daljoj saradnji ekoloških organizacija i udruženja u regionu, pre svega onih koji učestvuju u realizaciji regionalnog projekta: “Zagovaranje za održivu energetiku i održivo upravljanje prirodnim resursima”. Kao rezultat trodnevne međunarodne konferencije je i širenje saradnje sa manjim organizacijama i udruženjima, te jačanje njihovih kapaciteta, a po rečima Jagode Munić iz Udruženja "Zelena akcija", nosioca projekta, tokom konferencijskih diskusija postignuti su i konkretni dogovori o budućoj saradnji u oblasti energetike, u okviru energetske zajednice zemalja zapadnog Balkana. Takođe, detektovani su problemi u oblasti prirodnih resursa koji su zajednički u svim zemljama regiona, a sledeći korak će biti sprovođenje istraživanja kojim će se doći do egzaktnih podataka u ovoj oblasti.
Jedan od učesnika ETNAR konferencije je i Fondacija Heinrich Boell, čiji predstavnik Vedran Horvat smatra da se saradnja u regionu mora intenzivirati.
- Kroz intenzivniju saradnju organizacija, učesnica ETNAR konferencije, partnera i mreža, moguće je dinamizirati situaciju u regiji u smislu stručnijeg i uticajnijeg odnosa organizacija civilnog društva prema, kako regulatornim okvirima, tako i prema politikama koje opravdavaju takve projekte, kaže Vedran Horvat.

Činjenica da je konferencija okupila brojne učesnike znak je, da je sada pravi momenat da se pokrenu pitanja na temu energetike i održivog razvoja, smatra Nataša Đereg ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, partnera u projektu.
- Želimo uključiti što veći broj organizacija koje će biti obuhvaćene ovim projektom, a već nakon ove prve konferencije oformila se grupa ljudi, koji će doprineti da se uoče vidljivi rezultati već nakon prve dve godine realizacije projekta, kaže Nataša Đereg.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________

 

 

Otvorena međunarodna konferencija Etnar / VIDEO

 

 

Palić, 24. septembra - U konferencijskoj sali Male Gostione na Paliću danas je započela trodnevna konferencija ETNAR (Energy, transport & natural resources) na temu: EU aproksimacije ekološkog zakonodavstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

 

 

 

 

 

Konferencija je deo regionalnog projekta “Zagovaranje za održivu energetiku i održivo upravljanje prirodnim resursima” u kojem je nosioc projekta Zelena akcija iz Zagreba, dok je CEKOR partnerska organizacija iz Srbije.
Projekat je finansiran iz IPA programa Evropske unije, programa za civilno društvo, i obuhvata Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Kosovo, Albaniju i Tursku.
Preko 80 učesnika iz regiona zapadnog Balkana i Turske, kao i EU imaće priliku da tokom trodnevne konferencije čuju više o pitanjima održive energetike i očuvanja prirodnih resursa, te kako pospešiti javno zagovaranje u regiji u ovim oblastima i ojačati saradnju u regiji jer zagađenje iz jedne države često utiče i na susedne države.

Partnerske organizacije u projektu su: CEKOR (Subotica, Srbija), Centar za životnu sredinu (Banja Luka, BIH), Centar za energiju i ekologiju (Tuzla, BIH), Green Home - Zeleni dom (Podgorica, Crna Gora), te međunarodni partneri fondacija Heinrich Boell (Berlin, Nemačka sa kancelarijama u Zagrebu i Sarajevu), Friends of the Earth International - FOEI (Amsterdam, Holandija) i Friends of the Earth Europe - FOEE (Brisel, Belgija).

Ukupna vrednost projekta je 886.343 EUR, od koje Evropska Unija finansira 80% tj. 709.074EUR, a preostali iznos od 177.269 EUR obezbeđuju sami partneri.
Iznos sredstava koji pripada CEKOR-u, kao jedinom partneru iz Srbije je 91.373 EUR, od koje Evropska Unija finansira 74.601 EUR, a 16.772 EUR je ko-finansiranje iz drugih izvora.

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________

 

 

IBRD: Ugalj ubija!


 

 

Subotica, 3. septembra - Nakon protesta održanog u Beogradu 15. avgusta, pod nazivom: " KfW: Stop ulaganjima u ugalj!", Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) će zajedno sa drugim ekološkim organizacijama iz regiona učestvovati i na sutrašnjem protestu protiv investiranja u eksploataciju uglja.

 

 

 

 

Protest je zakazan za 9 časova ispred zgrade Privredne komore Beograd. Tom prilikom će Evropskoj banci biti predata peticija koja sadrži 16.000 potpisa građanki i građana Srbije, Balkana i Evrope koji apeluju da buduća investiranja Evropske banke u oblast energetike, odbace prljava fosilna goriva, posebno lignit. Sutrašnji protest će nositi naziv IBRD: Ugalj ubija!

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________

 

 

Poziv NVO na Etnar konferenciju

 

 

Subotica, 3. septembra - CEKOR (Centar za ekologiju i održivi razvoj ) poziva NVO iz regiona na ETNAR konferenciju EU aproksimacije ekološkog zakonodavstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koja će se održati od 24.-26. septembra na Paliću.

 

 

 

 

Konferencija je organizovana kao aktivnost u sklopu EU finansiranog projekta: “Mreža NVO za javno zagovaranje za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske – ETNAR”, pod pozivom IPA Civil Society call EuropeAid/132438/C/ACT/Multi, koji sprovode vodeća organizacija Zelena akcija iz Zagreba sa partnerima: Centar za ekologiji i održivi razvoj- CEKOR (Subotica, Srbija), Centar za životnu sredinu (Banja Luka, BIH), Centar za energiju i ekologiju (Tuzla, BIH), Green Home - Zeleni dom (Podgorica, Crna Gora), te međunarodni partneri fondacija Heinrich Boell (Berlin, Nemačka sa kancelarijama u Zagrebu i Sarajevu), Friends of the Earth International - FOEI (Amsterdam, Holandija) i Friends of the Earth Europe - FOEE (Brisel, Belgija).
Cilj konferencije je predstaviti do sada urađena istraživanja o prirodnim resursima, energiji i klimi, te edukovati NVO-e o EU horizontalnom zakonodavstvu u oblasti zaštite životne sredine i procesu aproksimacije na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________

 

 

Arhus kampanja 2013 / VIDEO

 

 

Subotica, 29. jula - Regionalni Arhus centar Subotica, danas je na centralnom gradskom trgu započeo javnu kampanju u cilju podizanja ekološke svesti građana o značaju primene Zakona o Arhuskoj konvenciji u okviru projekta “Obezbeđivanje pristupa informacijama, učešću javnosti i pristup pravosuđu u ekološkim procesima odlučivanja – Arhus kampanja 2013.” koji se realizuje u saradnji sa OEBS-om, Misija u Srbiji, a uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

 

 

 

 

U okviru ovog projekta formirana je “Mreža Arhus centara” koja služi kao platforma za koordinaciju saradnje između centara u Srbiji (Kragujevac, Subotica, Novi Sad i Niš). Do kraja avgusta planiran je svojevrstan “Arhus karavan” u 20 gradova i opština širom Srbije, a Arhus centar Subotice će kampanju sprovesti u još četiri grada: 30. jula u Kikindi, 31. jula u Zrenjaninu, 15. avgusta u Šapcu i 19. avgusta u Somboru.
Ovom prilikom biće predstavljen i rad Regionalnog Arhus centra Subotica, a građani će se upoznati i o korišćenju njegovih usluga. Cilj kampanje je promocija i obaveštavanje o zakonskim mogućnostima uključivanja zainteresovane javnosti u procese donošenja odluka, kao i zalaganje za što aktivnijim angažovanjem civilnog društva da se bave pitanjima zaštite životne sredine, te unapređivanje dijaloga između donosioca odluka i civilnog društva.
Takođe, je planirano da se istovremeno održavaju sastanci predstavnika Arhus centra Subotica sa stručnim saradnicima u organizacionim jedinicama zaduženim za ekologiju u lokalnim samoupravama. Namera je da se na susretima razmene iskustva i daju konkretni predlozi u cilju poboljšanja kvaliteta življenja stanovništva, tim pre što je osnovni cilj osnivanja Arhus centara uspostavljanje saradnje između građana i lokalnih samouprava koje su među glavnim nosiocima obaveza u implementaciji Zakona o Arhuskoj konvenciji u Srbiji.

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________

 

 

Građanski apel za očuvanje zelene površine

 

 

Subotica, 24. jula - Stanari zgrada u ulicama Senćanski put 2, Sonje Marinković 2 i Josipa Kozarca 1 nisu saglasni da zeleni pojas kog čine 52 stabla bude porušen zbog izgradnje 61 parking mesta.

 

 

 

 

Plan generalne regulacije za zonu gradskog centra i užeg gradskog jezgra, predviđao je takvo rešenje kojim bi 52 stabla oko zgrada u ulicama Senćanski put 2, Sonje Marinković 2 i Josipa Kozarca 1, bilo uklonjeno zbog izgradnje parkinga. Plan generalne regulacije je u fazi preispitivanja, a stanari ovih zgrada su u strahu da će i novo rešenje predviđati uklanjanje čak i višedecenijskih stabala, potpisali peticiju kojom žele sprečiti eventualne buduće odluke koje bi podrazumevale devastaciju zelenog pojasa, uklanjanje zidanih i montažnih garaža, prostora za odlaganje smeća i nekoliko decenija starog bunara, što bi po njihovom mišljenju narušilo kvalitet života.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Održana radionica pustovanja na Etno salašu

 

 

 

 

 

Udruženje za umetničku ekspresiju mladih KULTURALNI RAZLIČAK iz Subotice u saradnja sa PU „Naša radost“ iz Subotice organizovali su dvodnevni boravak članica Saveza udruženja vaspitača Srbije i radionicu rada sa vunom tehnikom pustovanja. Cilj dvodnevne posete Etno salašu na Makovoj sedmici je prezentacija aktivnosti Udruženja KULTURALNI RAZLIČAK i ukazivanje na značaj negovanja starih zanata i rada sa prirodnim materijalima na predškolskom uzrastu.

 

...opširnija reportaža

 

B. Balaban

 

_________________________________________________________________________________

 

 

OJAČATI SVEST GRAĐANA DA MOGU UTICATI NA DONOSIOCE ODLUKA

 

 

Mreža Arhus centara Srbije treba da:
- bude spona između lokalnih samouprava i građana u segmentu rešavanja ekoloških problema, a posebno u animiranju da učestvuju u javnim raspravama koje bi se organizovale u Arhus centrima;
- utiče na uspostavljanje bolje međusektorske saradnje unutar samih gradskih, odnosno opštinskih uprava, te da se u svakoj službi odredi kontakt osoba;
- zahteva materijale pre skupštinskog zasedanja i sa odbornicima razmatra najbolja rešenja u cilju donošenja adekvatnih odluka;.
- iskoristi moć medija, te obezbedi neophodnu stručnu pomoći novinarima i edukuju ih.

 

 

 

 

Ovo su u najkraćem zaključci okruglog stola koji je Regionalni Arhus centar Subotica organizovao na Paliću, 6. jula 2013. godine. U prirodnom ambijentu Salaša Đorđević učesnici skupa su bili izuzetno raspoloženi u razmatranju teme “Uloga Arhus centara u održivom i demokratskom razvoju lokalnih zajednica”.

Pozdravljajući skup u ime domaćina, Pavle Budinčević, se zahvalio na odzivu i pohvalio sastav skupa od pomoćnika gradonačelnika i članova Gradskog veća i uprave, do relevantnih preduzeća, institucija i ekoloških organizacija iz Subotice i Bečeja. To je dokaz dobrog sagledavanja situacije za odabir teme okruglog stola koji se realizuje u okviru projekta “Pristup informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu”. Naglasio je da u njemu učestvuju svi Arhus centri Srbije čiji je cilj stvaranje Mreže u čemu ih podržava Organizacija za bezbednost i saradnju, OEBS i Ambasada Savezne Republike Nemačke.

O projektu je u uvodu govorio i, Srđan Matović, iz Arhus centra Kragujevca, prvog u Srbiji osnovanog 2010. godine. Između ostalog je ukazao na to da je EU prepoznala potrebu za formiranjem ovih centara u državama Jugoistočne Evrope. U resornom ministarstvu je određena osoba za praćenje implementacije Arhuske konvencije u našoj zemlji. Svake tri godine Srbija mora podneti izveštaj, te je pozvao sve da se preko Arhus centara uključe u njegovu izradu.

Darija Šajin, je govorila o dosadašnjim aktivnostima Regionalnog Arhus centra Novog Sada i ukazala na to da je ključno uspostaviti što bolju saradnju građana sa lokalnim zajednicama, te usmeriti svu snagu na animiranje javnosti i promenu njihove svesti da oni mogu uticati na donošenje odluka.

Najmlađi Arhus centar za Južnu i Istočnu Srbiju je formiran prošle godine, ali je već sproveo niz edukativnih seminara za različite ciljne grupe o čemu je govorila, Sanja Mitić.

Predstavljajući Regionalni Arhus centar Subotice, Snježana Mitrović, je iznela podatke da je za dve i po godine održano više od 50 seminara, skupova, dok se učesnici i posetioci centra mogu meriti stotinama. U nizu postignutih rezultata, izdvojila je dva poslednja, a to je iniciranje donošenja Deklaracije „STOP GMO u Subotici” koja će se naći na sledećem Skupštinskom zasedanju, dok se druga tiče sanacije Palićkog jezera. Posle višegodišnjeg lobiranja uspeli su da se čuje reč struke, te umesto prvobitnog prioriteta izmuljivanja jezera, skrenuta je pažnja da se prvo reše zagađivači, pa ako bude potrebno pribeći i izmuljivanju.

Poznati aktivista Udruženja “Protego”, a od nedavno pomoćnik gradonačelnika Subotice za ekologiju, dr Gabor Mesaroš, je i sam učestvovao u iznalaženju najboljeg rešenja sanacije Palićkog jezera. Pohvalio je angažovanje subotičkog Arhus centra, ali ih je pozvao da nastave sa lobiranjem da se ovaj problem sagledava sa svih strana, a ne kao što je to do sada bio slučaj, samo sa aspekta zaštite životne sredine. To pripada i turizmu, privredi, poljoprivredi. Takođe, se složio da je veliki problem neaktivnost građana i da uloga Mreže Arhus centara Srbije upravo mora da bude usmerena na promenu njihove svesti da itekako mogu uticati na donosioce odluka.

Uključujući se u diskusiju, Izabela Lanji Hnjis, iz „Park-Palića” je zadovoljna što se sa reči „ne može” došlo do prihvatanja rešenja sanacije jezera Palić koja su još pre više od godinu dana predložili stručnjaci preko Saveta za vode. To je veliki napredak.

Jedna od retkih odbornica u subotičkoj Skupštini, koja je zatražila stručnu pomoć od Arhus centra u boljem razumevanju određenih ekoloških pitanja koja dolaze na dnevni red, bila je, Aleksandra Bukvić. Mišljenja je da bi svaka Služba trebalo da ima kontakt osobu koja bi im bila od pomoći kada pokušavaju da reše određene probleme građana koji im se obraćaju. Takođe, bi i njima, odbornicima, bili od značajne koristi prilikom analize i shvatanja veoma kompleksnog materijala koji, na žalost, dobijaju svega nekoliko dana pre zasedanje, što nije dovoljno.

I Ljuben Hristov, član Gradskog veća za privredu, je upozorio na neophodnost vertikalnog i horizontalnog povezivanja unutar uprave sa čim se složila, mr Gordana Gavrilović, stručni saradnik u gradskoj Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, koja je istakla upravo nedostatak međusektorske saradnje. To je posebno važno kod izrade određenih dokumenata, planova i programa. Imajući u vidu veoma veliki značaj Arhuske konvencije u delu vezanom za učešće javnosti, predložila je da se javne rasprave o studijama procene uticaja na životnu sredinu, ubuduće održavaju u Arhus centrima.

Ovo je svesrdno podržala, Snježana Mitrović, koja je izvestila o učešću stručnjaka Arhus centra Subotica na javnim raspravama, ali nisu dovoljno samo oni. Stoga su u centru održani seminari za mesne zajednice da shvate značaj implementacije Arhuske konvencije i da se kao predstavnici građana moraju mnogo više angažovati. Međutim, istakla je da Arhus centri, odnosno organizacije civilnog društva, mogu inicirati određene ideje, ali je veoma teško “naterati” nezainteresovane, pa i nesposobne osobe na položajima da ih razmotre i proslede donosiocima odluka. To je potkrepila primerom donošenja Odluke o održavanju čistoće. Godinu dana se lobiralo da se razmatra nacrt koji su pravnici gradske službe već bili sačinili, ali odgovora nije bilo. I šta se dešava? Nabrzinu, pritisnuti rokovima, bez javne rasprave, Skupština usvaja nepotpun akt, koji se posle samo par meseci, dopunjen, ponovo našao pred odbornicima.

U lobiranju za izmenom gorenavedene Odluke je učestvovala i, Nataša Đereg, iz CEKORA, koja je ukazala i na problem nedostupnosti studija preko interneta, već se dozvoljava samo uvid u kancelarijama. Nadležni se pravdaju da su to zaštićeni dokumenti, što nije tačno. Ljiljana Mesaroš Dulić, iz Udruženja “Protego” je naglasila moć medija koji se moraju iskoristiti, ali je potrebna i edukacija novinara. Predložila je da Arhus centri sačine katalog sa podacima stručnjaka iz različitih oblasti koji će biti od pomoći novinarima u njihovom radu. Takođe, je sugerisala da Arhus centri traže od gradskih, odnosno opštinskih uprava da im se pre skupštinskih zasedanja dostave materijali koje bi mogli analizirati sa odbornicima pre usvajanja. Na skupu se podsetilo na radijske emisije sa ekološkom tematikom pokrenute još 80-tih godina koje i danas traju. Predloženo je da se takve emisije uživo prenose i u lokalnim medijama.

Na kraju je predstavnica opštine Bečej, mr Bojana Božić, šefica Odseka za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, izložila mišljenje da su manje opštine u težoj situaciji, jer se nailazi na nerazumevanje za kompleksnost oblasti životne sredine, pa su tako i službe slabog kapaciteta. Gledajući iz iskustva stavljanja pod zaštitu određenog područja, predložila je da se javne rasprave na donošenje ovakvih dokumenata, obavezno održavaju u Arhus centrima, što bi olakšalo i ubrzalo proces.

 

Izvor: Arhus centar

 

______________________________________________________________________________

 

 

09.05.2013.

 

CEKOR u Danu Evrope / VIDEO

 

 

 

 

Povodom obeležavanja Dana Evrope na Gradskom trgu u Subotici 9-tog maja, gde je i CEKOR učesnik, želimo da čestitamo Dan Evrope svim građanima Subotice koji neguju evropske vrednosti, kulturu, duh saradnje i odgovornost na kojima počiva savremena civilizacija. Evropa nije samo zajednica država već i građana. Na nama kao građanima i kao predstavnicima civilnog društva nije da samo čekamo da nam država i EU nudi gotova rešenja već da ih i sami tražimo i borimo se za svoje dobro.
Evropska tekovina je i ekologija. Ako mi ne budemo pazili na svoju okolinu, to niko neće moći učiniti umesto nas, ni grad, ni Srbija ni EU. Ako mi ne budemo pazili na čistoću našeg grada, ako se ne budemo zalagali za selektivno prikupljanja otpada, za čist Palić, za čistu vodu i vazduh, ako se mi ne budemo zalagali za energetsku efikasnost, za transparentnost, za čiste račune u javnoj sferi, za ulaganja u održivi razvoj, onda time sečemo granu na kojoj sedimo. Zato je upravo Dan Evrope najbolji dan da počnemo ulepšavati svoju budućnost i budućnost svoje dece.
CEKOR kao direktni partner Delegaciji Evropske unije, je započeo sprovođenje dva regionalna IPA projekta koji imaju za cilj osnaživanje organizacija civilnog društva u regionu jugoistočne Evrope u oblastima očuvanja prirodnih resursa i zagovaranja za „zeleni“ energetski scenario Srbije i regiona. Nadamo se da će rezultati ovih dvogodišnjih projekata doprineti zdravijoj i čistijoj životnoj sredini, većem poštivanju ljudskih prava u oblasti ekologije, i očuvanim resursima za buduće generacije.
CEKOR će na svom štandu tokom obeležavanja Dana Evrope deliti informacije, brošure i publikacije, te popričati sa građanima. Takođe, promovisaće se Evropski dani Sunca, zahvaljujući saradnji sa Centrom za promovisanje, razvoj i primenu obnovljivih izvora energije (CENTRALA).

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Dana planete Zemlje

 

 

 

 

Subotica, 22. april - U svetu se danas nizom manifestacija obeležava Dan planete Zemlje, 22. april, sa ciljem da ljude podseti u kakvom se stanju nalazi priroda planete na kojoj žive.
Svrha obeležavanja 22. aprila je da se upozori na opasnost koja preti životu na Zemlji usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom, što je dovelo do ispuštanja velikih količina otrovnih supstanci u atmosferu i povećanog iskorišćavanja fosilnog goriva, a posredno uticalo i na globalno zagrevanje i klimatske promene ...
Na današnji dan CENTAR ZA EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ - CEKOR se na svom standu, kao i na štandu Arhus Centra - kutka u centru grada u Subotici priključio ovom obeležavanju razgovarajući sa građanima i deleći im promotivnu literaturu sa temom zaštite životne sredine kojom se ovo udruženje bavi.

 

 

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

16.04.2013.

 

Zaustaviti finansiranje fosilnih goriva

 

 

Zvezdan Kalmar: Javnost nije svesna koliko zapravo plaća ugalj.

 

 

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine tokom sačinjavanja energetske strategije Srbije, trebalo bi imati u vidu nedavnu izjavu člana komisije Evropske unije zadužene za klimatske promene Koni Hedegard (Connie Hedegaard) u kojoj traži od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke da eliminišu finansijsku podršku za projekte fosilnih goriva.


 

 

 

 

 

O principima Energetske zajednice za izbor prioritetnih regionalnih energetskih projekata (tzv. PECI projekti) i projektnim predlozima i kriterijumima predloženih od strane država potpisnica Ugovora o formiranju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope, bilo je reči na sastanku u Beču, održanom 3. aprila gde su predstavnici Sekretarijata Energetske zajednice za jugoistočnu Evropu Violeta Kogalniceanu, šefica odeljenja za infrastrukturu i energetsku efikasnost, te Peter Vajda, ekspert za životnu sredinu iz Energetske zajednice za jugoistočnu Evropu , primili delegaciju međunarodne ekološke organizacije WWF (World Wildlife Fund) i Centra za ekolologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Srbije (član SEE SEP mreže za jugoistočnu Evropu).
Na poziv za predlaganje projekata iz oblasti energetike koji se Sekretarijatu Energetskih zajednica podnose do 28. aprila, iz Srbije za sada nije stigao ni jedan projekat iz oblasti novih obnovljivih izvora energije.

Po neracionalnoj potrošnji energije, Srbija se nalazi među prvih 5 država sveta, a preko 70% stambenih objekata je neuslovno sa aspekta bezbednosti i energetske efikasnosti, kaže Zvezdan Kalmar ekspert CEKOR-a, a energetsku efikasnost treba shvatiti kao razvojni potencijal, umesto kao socijalnu kategoriju, jer se energetskom efikasnošći u stvari proizvode tzv. "negavati", ili ušteđeni kilovati, kaže Kalmar i dodaje da je neminovno restruktuiranje EPS-a i Kolubare, a o reindustrijalizaciji kaže da je ona moguća samo u pravcu obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i resursno efikasne privrede.
Vojvodina, smatra Kalmar ima ogromne neiskorištene potencijale na planu održive energetike.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Zvezdan Kalmar: Energetski sektor se u našoj zemlji neće poboljšati dok donosioci odluka ne prošire svoje vidike.


 

 

 

 

 

U Berlinu je 13. marta poslanica nemačkog parlamenta Ingrid Arndt-Brauer sa saradnicima, primila
predstavnike evropske nevladine mreže koja prati finansiranje evropskih fondova i projekte vezane za energiju. Ingrid Arndt-Brauer je razgovarala sa predstavnikom CEE Bankwatch Network-a Petrom Hlobilom, predstavnicom organizacije Urgewald Regine Richter, koordinatorom za energetiku i monitoring finansijskih institucija iz NVO CEKOR- Centar za
ekologiju i održivi razvoj- iz Subotice Zvezdanom Kalmarom i projekt menadžerom CEKOR-a Nikolom Perušićem.

 

 

 

 

 

Pored slučaja produženja životnog veka nuklearne centrale u Ukrajini, razgovor se vodio i o energetskim
projektima koje u Srbiji finansiraju evropski i nemački investitori EBRD i KfW, a najviše o projektu Kolubara- „ poboljšanje ekološke situacije“. Ingrid ArndtBrauer je socijaldemokrata (SDP), član parlamentarnog potkomiteta za održivi
razvoj i šefica radne grupe SPD za održivi razvoj, član je Bundestaga preko 12 godina, a zanimala se za ekonomske, koruptivne, socijalne i ekološke posledice projekta.
Kao što je poznato, očekuje se da će usled najavljenih investicija u otvaranje novih termoelektrana u Srbiji poskupeti struja, povećati se socijalni, zdravstveni i ekološki problemi, uz opravdani strah da će novi kapaciteti služiti povećanju izvoza struje, a da u isto vreme neće biti moguće smanjiti cene energije i ona će postati nedostupna širokom sloju grañana Srbije. Član
CEKOR-a Zvezdan Kalmar istaknuo je da razvoj Srbije mora biti ekonomski i ekološki održiv, te da bi bilo kratkovido praviti projekte koji su suprotstavljeni sa evropskim standardima. On je dodao da Srbija ima bogatstva obnovljivih
resursa kao i izuzetne potencijale uštede energije - posebno u stambenom sektoru (domaćinstva) u koje bi se moglo ulagati, umesto prevaziñenih tehnologija baziranih na sagorevanju uglja.

- Ne vidim razloga zašto bi naše društvo trebalo opteretiti investicijama sa niskim procentom energetske efikasnosti, koje nas udaljavaju od standarda EU, a da o aspektima korupcije i ekologije i ne govorimo. Energetski sektor se u našoj zemlji neće poboljšati dok donosioci odluka ne prošire svoje vidike. Drago mi je da meñu predstavnicima Bundestaga ima poslanika koji su svesni tih posledica i što pozitivno gledaju na inicijativu da se oni dublje analiziraju. Verujemo da će tela koja se bave odobravanjem evropskih sredstava u celosti sagledati probleme na koje upozorava naša mreža nevladinih organizacija" –
ističe Zvezdan Kalmar.


 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Inicijativa: Subotica - grad bez GMO

 

 

Subotica, 13. marta -Prošle nedelje, udruženja: Centar za ekologiju i održivi razvoj, Terras i Regionalni Arhus centar pokrenuli su inicijativu: "Subotica - grad bez GMO".

 

 

 

 

 

Gradonačelniku Subotice Modestu Duliću i poslanicima lokalnog parlamenta upućeno je pismo u kom je tekst deklaracije "GMO free regiona" Srbije i Evrope, koji na svojoj teritoriji ne žele genetski modifikovane proizvode.
- Mislimo da je to jako važno, jer lokalni nivo je taj koji treba da implementira i Zakon o genetski modifikovanim organizmima i sprovodi kontrolu, kaže Nataša Đereg ispred CEKOR-a. Ona smatra da grad treba da preuzme deo odgovornosti da se ova sredina očuva od GM useva.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Podrška ekološkim NVO

 

 

CEKOR kao partner Udruženja "Zelena akcija" iz Zagreba i drugim partnerima iz regiona učestvuje u regionalnom IPA projektu: "Zagovaranje održive energetike i upravljanje prirodnim resursima". Prva od aktivnosti koje će se sprovoditi tokom naredne dve godine u okviru ovog projekta biće anketiranje putem upitnika koji je poslat ekološkim NVO u Srbiji sa ciljem da se sagledaju njihove potrebe, bilo u smislu edukacije, ili ma kom drugom vidu podrške koja će doprineti uspešnijim aktivnostima. U tom cilju kroz ovaj projekat će biti obezbeđeni i grantovi za NVO koje deluju o sektorima ekologije i održive energetike, što je značajna podrška s obzirom da su sredstva velikih donatora mnogima nedostupna, što zbog kofinansiranja, ili strogih uslova. Upitnik se nalazi na internet prezentaciji CEKOR, www.cekor.rs.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

__________________________________________________________________________________

 

 

CEKOR: Akcenat na energetici i obnovljivim izvorima energije

 

 

 

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice će nastaviti saradnju sa partnerom "Zelena akcija" iz Osijeka i nakon završetka projekta na selekciji otpada iz programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom. Novi projekat kojim se nastavlja saradnja finansiran je takođe od strane EU, a biće usmeren ka jačanju civilnog sektora. U projekat je uključena i Fondacija Henrik Bol, takođe i dve najveće mreže ekoloških organizacija.
- Bavićemo se energetikom, obnovljivim izvorima energije, prirodnim resursima, što je prepoznato kao potreba u ovoj regiji, jer smo svesni da se baš u ovoj oblasti dešava mnogo investicija, ali i problema koji se odnose na oblast životne sredine, a ima i negativnih trendova kao što je prenamena šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kaže Nataša Đereg ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj. CEKOR će se baviti ne samo edukacijom, već i zagovaranjem za neke održivije politike.
EU je sa 14 miliona evra podržala razvoj nevladinog sektora u regionu jugoistočne Evrope, gde je pored ekoloških NVO akcenat na antikoruptivnim orjentacijama, zaštiti manjinskih prava, transparentnosti medija, što je način da se oformi jedan veliki forum, gde bi se razmatrale sve teme od životnog značaja, bitne za demokratizaciju i priključivanje regiona u EU. Bila bi to mogućnost neposredne i efikasne komunikacije, iniciranja problema i potencijalnih rešenja, kako sa vladama u regionu, Evropskom komisijom, ali i međunarodnim finansijskim institucijama.
- U okviru tog projekta je podržano 18 mreža NVO. CEKOR sarađuje u dva veoma značajna projekta, a jedan od njih je Projekat razvoja alternativne energetske strategije za region jugoistočne Evrope, gde je fokus da se pokaže potencijal regiona za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz EU mape 2020. - 2050. godina. Tu je dekarbonizacija kompletne ekonomije, sa stoprocentnom dekarbonizacijom energetskog sektora. U okviru tog programa, mi ćemo pokušati da u saradnji sa naučnim institucijama, političkim akterima, sa NVO i ekspertima, razvijemo model gde bismo imali izuzetno velik broj imputa, od energetskog siromaštva, do uticaja na životnu sredinu, faktor razvoja, potreba energetske efikasnosti i uštede, a sve u cilju da se pokaže da energetska efikasnost ima smisla, da je ogroman potencijal za razvoj ekonomije, novih radnih mesta, za izlaženje iz, sada već očigledne strukturalne krize EU i čitavog ovog regiona, kaže Zvezdan Kalmar ekspert za razvojne politike CEKOR.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Potpisan Memorandum o saradnju na planu upravljanja otpadom

 

 

Subotica, 29. januara - Gradonačelnik Subotice Modest Dulić i predstavnik „Zelene inicijative” Miloš Đajić potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti upravljanja otpadom.


 

 

 

 

 

Današnjim potpisivanjem Memoranduma o upravljanju otpadom Subotica će kroz saradnju sa organizacijama građanskog društva iz cele Srbije, okupljenih u koaliciju „Zelena inicijativa” unaprediti plan upravljanja otpadom i sprovoditi aktivnosti podsticanja saradnje sa civilnim sektorom u cilju postizanja evropskih standarda u sferi zaštite životne sredine. Memorandum je do sada potpisalo 6 opština zainteresovanih za promovisanje koncepta smanjenja nastanka otpada, njegovu selekciju i reciklažu, te transparentnost i učešće svih zainteresovanih kod donošenja odluka vezanih za sferu upavljanja otpadom.

Na inicijativu koalicije „Zelena inicijativa” koju čine 22 organizacije u Skupštini Republike Srbije biće formirana Zelena poslanička grupa sa 15 poslanika iz više stranaka.


 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Subotičani i razdvajaju otpad i uništavaju zelena ostrva / VIDEO

 

 

 

 

 

Subotica, 12. januara - Subotičani su od danas vlasnici reciklažnih ostrva koje, kao donacija Evropske unije, služe za separaciju otpada u gradskom kvartovima. Ova ostrva su nastala kao deo prekograničnog projekta u realizaciji Udruženja CEKOR, a sam projekat je pokazao kontradikcije – Subotičani su spremni da odvajaju otpad na mestu nastanka, ali i spremni da unište ostrva na kojima se takav otpad odlaže do odvoženja u reciklažne centre. Kojoj god od ove dve grupe pripadali, ovakav način tretiranja otpada u Subotici će jednog dana biti realnost.

Deo Subotičana je spreman da aktivno učestvuje u selekciji otpada počev od svog stana, preko odlaganja u tipske kante u kvartovima do njihovog recikliranja u reciklažnim centrima. Međutim, problem predstavlja drugi deo Subotičana koji se prema takozvanim “reciklažnim ostrvima” ponašaju krajnje destruktivno, odnosno uništavaju ih. Ovo su rezultati istraživanja sprovedenog od strane Instituta Ivo Pilar iz Zagreba, koje je predstavljeno danas u Subotici.

Istraživanje je nastalo kao deo projekta “Ka zajednicama koje recikliraju u Osiječko-Baranjskoj županiji i Severnobačkom okrugu”, koji je sufinansirala Evropska unija, a realizovao subotički Centar za ekologiju i održivi razvoja sa partnerima iz Hrvatske. Osim istraživanja, postavljeno je pet reciklažnih ostrva u naseljima Radijalac i Prozivka i podeljeno 35 kompostera za kućno kompostiranje. Sve u cilju podizanja svesti o značaju selektiranja otpada na mestu njegovog nastanka.

Pomenuta ostrva, iako nisu uvedena u sistem upravljanja otpada u gradu, od danas su vlasništvo grada Subotica. Ovaj pilot projekat pružio je jasne rezultate da su Subotičani, pod uslovom veće edukacije, ohrabrenja i uređenja sistema, spremni da otpad tretiraju još na mestu nastanka, a lokalna samouprava će i kroz druge projekte podržati širenje te svesti, pogotovo od malih nogu.

Ovakav način tretiranja otpada u Subotici, kako je rečeno na današnjoj konferenciji, moraće da postane realnost i zbog toga što će buduća sanitarna deponija moći da prima i obrađuje samo onaj otpad koji nije moguće reciklirati. Dakle, sve ono što je pogodno moraće da se prikupi i reciklira u adekvatnim centrima, a sve to znači da ćemo već kod kuće morati da odvajamo otpad.

 

izvor: Yueco.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Podela kompostera i edukativno predavanje

 

 

U sklopu projekta „Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno bačkom okrugu“ finansiranom od strane IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija, građanima Subotice će u narednih mesec dana biti podeljeni baštenski komposteri za kućno kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada. Udeo biorazgradivog otpada u domaćinstvima u Subotici iznosi i do 50% pa se prema tome mora raditi na uspostavljanju sistema odvojenog prikupljanja bio otpada u domaćinstvima.
Pravilnim tretiranjem kućnog biorazgradivog otpada može se dobiti kompost koji kasnije služi kao hranljivo đubrivo. Problem sa kompostiranjem u velikim gradovima jeste da većina gradova ne poseduje potrebnu infrastrukturu s pomoću koje se taj otpad odvojeno sakuplja i svrstava sve dok se na kraju ne pretvori u kompost. Ta infrastruktura uključuje kante za odvojeno sakupljanje bio otpada za građane, kamione i kompostanu.
Kod tzv. decentralizovanog kompostiranja, tj. kompostiranja u vlastitom dvorištu ili vrtu, ne postoji potreba komunalnog prikupljanja, odvoženja i odlaganja bio otpada. Kako grad Subotica još uvek nema svoju kompostanu, ove su aktivnosti itekako dobrodošle.
Građanima će biti podeljeno ukupno 35 kompostera koji će se redovno pratiti.
Takođe, građanima će biti osigurana i edukacija s edukativnim materijalima i radionici na kojoj će moći naučiti kako pravilno kompostirati.
Radionica o kompostiranju za sve zainteresovane građane koji žele kompostirati održat će se 22. decembra (subota) na Otvorenom univerzitetu u Subotici, sala 213, sa početkom u 10 časova i trajanjem do 13 časova. Radionicu će održati članovi Kompost tima iz Subotice u saradnji sa CEKOR-om, jer upravo se i oni već dugi niz godina bave podizanjem svesti građana oko važnosti kompostiranja.
Dvogodišnji projekat „Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno bačkom okrugu“ koji zajednički sprovode Zelena Akcija iz Zagreba, Zeleni Osijek iz Osijeka i CEKOR iz Subotice se završava 15. januara 2013. godine, a 12. januara će biti organizovana završna konferencija projekta u hotelu Galleria.
Kako je tek nedavno realokacijama odobrena ova dodatna aktivnost podele kompostera građanima, želimo da se izvinemo građanima što je podela kompostera po hladnom vremenu.

Sve projektne aktivnosti održavaju se na području Osječko baranjske županije i Severno bačkom okrugu. Ukupna vrednost projekta je 296,933.13 evra, a srpskoj strani pripada 116,017.53 evra.

 

Izvor: CEKOR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Klimatski i ekološki paket EU / VIDEO

 

 

Subotica, 21. novembra - U organizaciji CEKOR-a, u HKPC "Galeria" održana je radionica na temu: “Klimatski i ekološki paket EU za dobrobit građana Srbije”.

 

 

 

 

Radionica je namenjena kako novinarima koji se u svom radu dotiču oblasti zaštite životne sredine i energetike, tako i mladima, studentima i post-studentima, te predstavnicima ekoloških organizacija koji do sada nisu imali prilike da pohađaju slične radionice. Cilj obuke je da se mladi, kao i novinari upoznaju bliže sa temama: zаštitа prirode (Nаturа 2000, ekološki koridori), sektor vodа (Okvirnа Direktivа EU o vodаmа, Nitrаtnа i druge direktive), kаo i o sprovođenju energetske politike Evropske unije (Ugovor o osnivаnju energetske zаjednice i obаveze Republike Srbije, Prаvilа tržišne utаkmice-kompetitivnosti i držаvnih subvencijа, Klimаtski pаket u kontekstu energetike.
U okviru radionice premijerno je prikazan film. "Izazovi evropskih integracija-životna sredina" koji pruža informacije o dobrobitima evropskih ekoloških politika za građane Srbije i predstavlja način na koji nevladine organizacije već učestvuju u sprovođenju ovih politika.
Današnja radionica je deo projekta „U susret politikama Evropske unije-klimatski i ekološki paket za dobrobit građana Srbije“ koji sprovodi CEKOR u saradnji sa Centrom za održive zajednice iz Novog Sada, a podržan je od strane UNDP Srbija i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Uticaj genetski modifikovane hrane / VIDEO

 

 

Nataša Đereg ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), svojim izlaganjem na temu: „Uticaj genetički modifikovanih organizama na životnu sredinu i zdravlje“ u Narodnoj skupštini, 13. novembra upoznala je javnost o posledicama koje GM hrana može imati kako na zdravlje ljudi, tako i na životnu sredinu.

 

 

 

 

 

Takozvana procena rizika GMO je uvedena u regulatorni sistem EU, koja kroz svoju posebnu proceduru i formirano nadležno telo- zvano EFSA- vrši ocenjivanje rizika svakog pojedinačnog slučaja GM organizma, ili proizvoda koji se želi plasirati na njeno tržiste. Rad ovog tela je problematičan i doveden u pitanje od strane ministara životne sredine zemalja EU. Nedavno objavljena studija francuskih istraživača vođenih naučnikom SERALINIJEM, publikovana u naučnom časopisu „Food and Chemical Toxicology“ pokazala je značajna povećanja bolesti raka i smrti kod pacova koji su hranjeni GM kukuruz om (NK603 od Monsanta), dovodeći u pitanje ocenjivanje rizika od GMO u Evropi. ...dalje

 

B. Balaban

 

____________________________________________________________________________

 

 

Ekologija kao potencijal zapošljavanja mladih / VIDEO

 

 

Subotica, 14. novembra - Mlade treba zainteresovati da se aktiviraju, ali da ne budu eksploatisani.

 

 

 

 

 

Na današnjem konsultativnom sastanku održanom u Centru za ekologiju i održivi razvoj, vezano za ekološki deo Lokalnog akcionog plana za mlade zaključeno je da je podizanje svesti od najvišeg značaja, ali akcije moraju biti planirane tako da mladi osim sadržinske imaju i finansijsku korist i da prepoznaju da zaštita životne sredine osim moralne ima i vrlo važnu ekonomsku stranu.

Neophodno je sačinjavanje upitnika i organizovanje radionica sa ciljem prikupljanja informacija o nivou svesti mladih i generalno zajednice o stanju i potrebama životne sredine u Subotici, zatim podizanje svesti o neophodnosti resursne efikasnosti na nivou grada i okoline i to u formi edukacija o reciklaži, kompostiranju, eneregetskoj efikasnosti, održivoj mobilnosti u gradu i okolini, održivoj poljoprivredi te upotrebi obnovljivih izvora energije u gradu i okolini. Na današnjim, kao i na prethodnim konsultacijama čula se i idja da se organizuje kreativni konkurs za najbolje foto i video radove o stanju životne sredine. Najbolja tri rada bi bila nagrađena novčanim nagradama i propraćena lokalnim medijima.
Mladima treba predstaviti da je ekologija zapravo potencijal za zapošljavanje. Ovaj program ima poseban naglasak na mladima sa sela te mladima koji se školuju za proizvodna i zanatska zanimanja, ali ne isključuje i ostale.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

FILMSKI PROGRAM: „KLIMA, KULTURA, PROMENE“ U SUBOTICI

 

 

Subotica, 8. novembra - U organizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj u saradnji sa Gete institutom u Art bioskopu "Aleksandar Lifka" 8. i 9. novembra je na programu Serijal filmova o klimatskim promenama.

 

 

 

 

 

U okviru nacionalne kampanje „Adaptiraj se!“ o važnosti adaptacije na klimatske promene i posledicama klimatskih promena na život na planeti, u Art bioskopu od 10 do 12 časova će biti prikazan izbor dokumentarnih filmova međunarodnih autora, na temu zaštite životne sredine. Program filmova „Klima.Kultura.Promene“ Goethe-Instituta iz Beograda se prikazuje zahvaljujući saradnji organizacija okupljenih u Klimatski forum sa istoimenim institutom. Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), kao članica Klimatskog foruma je organizator ovog događaja u Subotici.
Posle organizovanih kampanja sličnog karaktera u Beogradu, Vršcu, i Zaječaru i građani Subotice će moći da se upoznaju sa zanimljivim filmskim ostvarenjima kvalitetne produkcije koji tretiraju jednu od najvažnijih tema današnjice – klimatske promene.
Klimatski forum je deo Regionalnog foruma za adaptaciju na klimatske promene koji okuplja više od 80 organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske u cilju objedinjavanja humanitarnih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških perspektiva o adaptaciji na klimatske promene.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Ekološki koncept akcionog plana za mlade

 

 

 

 

Subotica, 6. novembra - U Centru za ekologiju i održivi razvoj danas su održane konsultacije o ekološkom delu akcionog plana za mlade, na teritoriji Grada Subotice. Na ovom skupu aktivno učešće su uzeli predstavnici NVO sektora, ekoloških udruženja, srednjoškolaca, verskih i nacionalnih zajednica, te podmlatka političkih stranaka.

 

...opširnije - VIDEO

 

 

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Celoviti sistemi upravljanja otpadom

 

 

 

 

U Valpovu je 21. septembra održan Međunarodni Seminar: " Celoviti sistemi upravljanja otpadom", koji je okupio pedesetak učesnika iz Velike Britanije, Italije, Hrvatske i Srbije. U okviru okruglog stola svoje projekte su predstavila dva Subotička ekološka udruženja. CEKOR je predstavio projekat "Zelenih ostrva", a "Eko frends" program reciklaže istrošenih baterija.
Tokom seminara okupljeni su imali priliku upoznati sistem upravljanja otpadom koji funkcioniše u Italiji, gde je stepen reciklaže na visokom nivou od čak 80%. Takođe, predstavljeni su projekti upravljanja otpadom kroz socijalno preduzetništvo, reciklažu nameštaja i tekstila.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

ANKETA O OTPADU U GRADU

 

 

Subotica, 3. oktobra - Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) kroz projekat EU prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija, će u periodu od 5. do 14. oktobra sprovesti anonimno anketno istraživanje među građanima Subotice a sa temom odvojenog sakupljanja otpada u gradu.

 

 

 

 

Obučeni anketari će u navedenom periodu u poslepodnevnim časovima posetiti domaćinstva kojima su podeljeni ključevi i koja su obuhvaćena našim pilot projektom reciklažnih zelenih ostrva na dve lokacije: iz zgrada u Jo Lajoša br. 59, 61 i 63 i zgrada u Arsenija Čarnojevića br. 39 i 43. Takođe, anketari će obići i stanare iz zgrada u naselju Tokio, iz Šenoine 5 i 7, koji su odabrani za kontrolnu anketnu grupu. Terensko istraživanje ima za cilj identifikovanje stavova građana Subotice prema selektivnom razdvajanju otpada i reciklaži, kako bi se dobili podaci za socio - ekonomsku studiju koja treba dati prikaz problema, očekivanja građana i preporuke za održive sisteme prikupljanja otpada.

CEKOR poziva građane da se odazovu na ovo anketno istraživanje i svojom ocenom uspešnosti i kvaliteta usluga i sistema zbrinjavanja otpada doprinesu kreiranju budućih rešenja. CEKOR će do petka 5. oktobra podeliti flajere i zalepiti obaveštenja na ciljanim zgradama.

Anketno istraživanje se sprovodi u okviru projekta "Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno-bačkom okrugu" koji je finansiran od strane Evropske unije.
Za sve dalje informacije možete se obratiti na telefon udruženja CEKOR: 523-191.

 

Izvor: CEKOR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Umrežavanje Arhus centara

 

 

Subotica, 1. oktobra - U prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica na Otvorenom univerzitetu održan je okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici resornog Ministarstva, lokalnih samouprava, Misije OEBS u Srbiji, medija, nevladinih organizacija, kao i Arhus centara Subotice i Novog Sada.

 

 

 

 

 

Cilj okruglog stola bio je okupljanje i unapređenje saradnje Arhus centara iz Srbije, kao i lokalnih samouprava i ekoloških organizacija. Glavna tema razgovora je bila sprovođenje „Strategije za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija“ koju je donela Vlada Republike Srbije u decembru prošle godine, s posebnim osvrtom na Akcioni plan za sprovođenje ovog dokumenta kojim su utvrđene aktivnosti u čijoj realizaciji su regionalni Arhus centri prepoznati kao partneri koje treba konsultovati ili angažovati.
U ime domaćina, prisutne je pozdravio, Pavle Budinčević, programski direktor Otvorenog univerziteta i rukovodilac AC Subotica, podsećajući na potrebu saradnje ovih centara u Srbiji u cilju realizacije Akcionog plana.
Uvodničar u temu, Tina Janjatović, ispred Odeljenja za harmonizaciju i razvoj propisa u oblasti zaštite životne sredine Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, predstavila je Strategiju i osvrnula se na Međunarodni i evropski kontekst konvencije, kao i Akcioni plan za njenu primenu u Srbiji. Ona je takođe, podsetila na projekat izrade Metaregistra kojim će sve informacije u vezi sa životnom sredinom biti objedinjene, i istakla važnu ulogu nevladinih organizacija i Arhus centara u njegovoj promociji.
Diskusija je započala pitanjem predstavnika NVO „Argument“, Slobodana Martinovića, koje se odnosilo na to na koji način država namerava da osigura održivost Arhus centara, s obzirom na to da je ratifikovala ovu konvenciju, te brigu o njihovom finansiranju prepustila nevladinim organizacijama.
Novinarka Yu eco rtv, Sandra Iršević, ukazala je problem trećeg stuba konvencije, koji se odnosi na pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, a koji u Srbiji apsolutno ne funkcioniše, jer se i pored brojnih obuka, advokati teško odlučuju za bavljenje ovom tematikom. Na konstataciju, Tine Janjatović, da većeg pomaka u praksi neće biti sve dok se ne uspostavi „zeleno sudstvo“, reagovala je, Darija Šajin, iz Arhus centra Novi Sad, smatrajući da pitanjima ostvarivanja prava u oblasti zaštite životne sredine moraju da se bave postojeći pravosudni organi. Ona je, takođe, uputila molbu resornom Ministarstvu da uz podršku Misije OEBS u Srbiji uključi arhus centre u sve aktivnosti vezane za implementaciju Strategije.
Osvrćući se na rad Arhus centra Subotica, Snježana Mitrović, je podsetila na prvi seminar organizovan u AC, koji je bio namenjen upravo advokatima, a na koji se, nije odazvao niti jedan sa teritorije grada Subotice. Prema njenom mišljenju centri treba da budu uključeni u izradu redovnih trogodišnjih izveštaja o sprovođenju konvencije u Srbiji, koje je resorno ministarstvo u obavezi da prosledi naredne godine. Takođe, smatra da sprovođenje konvencije u lokalnoj samoupravi treba da bude nadgledano iz ministarstva, jer je u većini oblast životne sredine na marginama.
Učesnici skupa izrazili su zabrinutost zbog nepostojanja jasne državne politike u vezi sa zaštitom životne sredine, kao i zbog ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine RS što može uticati na smanjenje sredstava iz budžeta za potrebe finansiranja programa i projekata.
Svi su se složili i da je neophodno formirati neformalnu mrežu arhus centara i ekoloških organizacija koja bi se priključila Zelenoj inicijativi. Ono što je prepoznato kao plan za naredni period je izrada Akcionog plana za praćenje strategije, kao i izrada priručnika za pravnu zaštitu u oblasti životne sredine. Jedan od prvih koraka, jeste upućivanje pisma Ministarstvu pravde u cilju povezivanja sa predstavnikom zaduženim za pitanja Arhuske konvencije.
Okrugli sto je održan u okviru projekta „Regionalni Arhus centar Subotica“ koji Otvoreni univerzitet sprovodi uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine RS i Grada Subotice.

 

Izvor: ARHUS CENTAR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Održivim partnerstvom ka zdravoj životnoj sredini

 

 

Subotica, 18. septembra - U Regionalnom Arhus centru Subotica, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, održan je okrugli sto pod nazivom „Održivim partnerstvom ka zdravoj životnoj sredini“, čiji je cilj unapređenje saradnje u rešavanju pitanja vezanih za zaštitu životne sredine.

 

 

 

 

 

Učesnici okruglog stola su bili u prilici da se bolje upoznaju sa uspešnim modelima održivih partnerskih odnosa između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine kako na loklanom i nacionalnom nivo, tako i u zemljama Evropske unije.Ispred Arhus centra, domaćina skupa, prisutne je pozdravio menadžer subotičkog Arhus centra mr Pavle Budinčević. Skupu u Arhus centru prisustvovalo je tridsetak predstavnika nevladinih organizacija, kao i lokalnih samouprava severnobačkog, severnobanatskog i zapadnobačkog okruga koji se bave pitanjima zaštite životne sredine
Prema rečima Olivere Zurovac – Kuzman, savetnice na programu zaštite životne sredine, Odeljenja za demokratizaciju, Misije OEBS u Srbiji, njihov krajnji cilj je da se u našoj zemlji uvede sistematičan način partnerstva koji bi izdvojio politiku iz ove važne oblasti za koju postoji zainteresovanost civilnog sektora, kao i lokalnih samouprava, a ujedno je neophodno stvoriti i mrežu partnerstava kako bi i na nacionalnom nivou vlada uspešnije radila.
O modelima pravnih akata za jedinice lokalne samouprave u cilju primene Arhuske konvencije, govorila je Zorica Avramović, pravni ekspert, udruženja „Arhus centra“ iz Kragujevca. Ona je podsetila da je od momenta donošenja Arhuske konvencije 1998. godine, do njene ratifikacije u Narodnoj Skupštini Republike Srbije proteklo više od deset godina, a od ratifikacije do pokušaja njene primene, kroz ponuđene modele odluka, više od jedne godine. Smetnje u implementaciji donetih propisa u oblasti zaštite životne sredine ogledale su se u nedostatku sistematskog praćenja stanja u ovoj oblasti, standarda delovanja, načina i postupaka učešća javnosti u donošenju odluka i obrazovanja operativnih organa.
Modeli odluka svoj pravni okvir nalaze i u domaćem zakonodavstvu, i to pre svega u Ustavu Republike Srbije, kao najvišem pravnom aktu države, ali i u Zakonu o zaštiti životne sredine i Zakonu o lokalnoj samoupravi. Takođe, je govorila i o „zelenoj skupštinskoj stolici“ što treba da bude regulisano u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine jedinice lokalne samouprave, čime se u okviru rasprave o predlogu odluka, obezbeđuje predsedniku, ili ovlašćenom predstavniku Saveta, učešće u raspravi, ali bez prava odlučivanja. Avramovićeva je istakla i značaj formiranja Zelenog saveta, odnosno Saveta za zaštitu životne sredine kojim se, između ostalog, obezbeđuju uslovi za predlaganje i preduzimanje mera u oblasti očuvanja životne sredine.
Međunarodni ekspert za ljudska prava, vladavinu prava, građansko društvo i lokalnu vlast , Rolf van Aj, istakao je neophodnost prilagođavanja na zakone i propise koji su delimično nametnuti od strane Evropske unije i kojima se uređuje novi način interakcije između ova dva sektora.
Sekretar Odbora za zaštitu životne sredine, Stalne konferencija gradova i opština, Ljubinka Kaluđerović, govoreći o temi, istakla je važnost učešća civilnog sektora u aktivnostima donošenja budžeta, kako bi predlažući određene programe i projekte postao sastavni deo onoga što radi lokalna samouprava. Misija SKGO je podrška jačanju lokalne samouprave u Srbiji kroz međusobnu saradnju i zajedničko delovanje gradova i opština, zastupa njihove zajedničke interese, aktivno učestvuje u izradi pravnog okvira važnog za funkcionisanje lokalne samouprave i podizanje nivoa ljudskih i tehničkih kapaciteta lokalne samouprave. Svoju misiju SKGO ostvaruje aktivnim učešćem gradova i opština u stalnim telima i organima - skupština, predsednik, predsedništvo, odbori, zatim povremenim telima – radne grupe i mreže stručnjaka, ali i projektima koji se sprovode u gradovima i opštinama.
Snježana Mitrović, je na primeru Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra, pokazala uspešan model saradnje NVO i lokalne samouprave: od uvođenja tzv. „eko dinara“, rešavanja problema otpada, formiranja posebne Službe za zaštitu životne sredine i Kontakt centra 024. Naglasila je da je to mukotrpan posao, da se često ne realizuje željenim tempom, ali je Subotica za primer u odnosu na druge.
Slobodan Martinović ispred Centra za istraživanje u politici „Argument“, smatra da ključnu problematiku predstavlja nepostojanje vladavine prava u Republici Srbiji, a kao primer za to naveo je i slučaj pretučenih ekoloških aktivista u Prijepolju. Nataša Đereg iz CEKOR-a, ukazala je na problem nedovoljnih kapaciteta sektora životne sredine, smatrajući da je razlog za to što on zadire u sve sektorske politike, te je bavljenje životnom sredinom bavljenje i svim politikama. Takođe, je istakla probleme vezane za treći stub Arhuske konvencije, i nepostojanje pravne podrške u rešavanju ekoloških problema.
Da bi saradnja bila kvalitetna, Ratko Đerđevac, predstavnik ekološkog pokreta „Zeleni Vrbas“ je predložio izradu katastra u kojem bi bili definisani kapaciteti nevladinih organizacija, pri čemu bi nedavno urađeni adresar Ekološkog pokreta Odžaka bio polazna osnova. On je, takođe, ukazao i na poražavajuću činjenicu da bez obzira na postojanje Sveta za zaštitu životne sredine u Kragujevcu, ni jedna odluka nije doneta na njegov predlog.

 

Izvor: ARHUS CENTAR

 

________________________________________________________________________________

 

 

ЦЕКОР ускоро започиње реализацију пројекта едукације

 

 

 

 

Суботица, 12. септембра - Крајем јула 2012 године, кроз јавни конкурс, Центру за екологију и одрживи развој- ЦЕКОР,
Суботица и партнерској организацији Центар за одрживе заједнице из Новог Сада, додељена су
средства за спровођење четворомесечног пројекта „У сусрет политикама Европске уније –
климатски и еколошки пакет за добробит грађана Србије“.
Пројекат се бави конкретним ефектима- предностима које доноси процес придруживања и
чланство Србије у ЕУ у области интегралне заштите животне средине, енергетике и климатских
промена.
Главни циљ пројекта јесте опште подизање нивоа свести код грађана Србије и подстицање јавних
дебата о темама као што су:
користи ЕУ интеграција у области животне средине и енергетике, учешће у европским еколошким програмима, политикама и иницијативама које се остварују на територији Србије, предностима апроксимације и могућностима учешћа у европским еколошким програмима, политикама и иницијативама које се остварују на територији Србије
(као што су Еуровело, Греен Белт, Натура 2000, Агроеколошке мере, Дунавска стратегија, иницијатива Роад Мап 2050 и слично), те учешће новинара, младих и еколошких активиста у преговорима око Поглавља 27, сарадња и партнерство између државних институција и невладиног сектора.
Од конкретних активности пројекат предвиђа:
две једнодневне радионице везане за теме заштита природе, воде и спровођење енергетске политике ЕУ за одабране учеснике: младе академце- студенте, новинаре и еколошке организације који ће писати своје есеје од
којих ће се бирати 5 најбољих, затим израду медијског прилога од 20 минута који ће обухватити занимљиве информације везане за користи европских еколошких иницијатива и енергетских политика за грађане Србије и степен њиховог спровођења у Србији, нарочито из угла цивилног сектора. Овај медијски прилог биће дистрибуиран без надокнаде локалним, регионалним и националним медијима. Пројекат предвиђа и штампане материјале, у стилу текст водича везане за теме радионица и еколошке програме, политике и иницијативе које се остварују на територији Србије, те форирање Фејсбук групе.

Упутства и Пријаве за радионице заинтересовани могу погледати на интернет страници ЦЕКОР-а, а
Пријаве за прву радионицу се очекују до 30. септембра 2012.
Средства за овај пројекат обезбеђена су кроз подршку УНДП Србија Канцеларији за европске
интеграције Владе Републике Србије.
За више информација: Наташа Ђерег, ЦЕКОР, 024523191, www.cekor.org, djnatasa@yahoo.com

 

...опширније - ВИДЕО

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Reciklažni boksovi ponovo meta grafitera / VIDEO

 

 

 

 

 

Subotica, 5. septembra - Reciklažni boksovi u ulici Arsenija Čarnojevića postavljeni krajem 2011. godine, ubrzo nakon postavljanja bili su meta vandala i grafitera, a posledice njihovih aktivnosti sanirao je Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) intervenišući u više navrata. Zamenjena su vrata, a 31. avgusta završeni su i radovi na farbanju objekta. Već 3. septembra na obnovljenim objektima pojavili su se novi grafiti. Iz CEKOR -a apeluju na građane ciljnih zgrada u Arsenija Čarnojevića 39 i 43 da se aktivnije uključe u nadzor i samo-organizuju u održavanju lepog i urednog izgleda nadstrešnica koje su im poklonjene
U Centru za ekologiju i održivi razvoj smatraju da nered oko kontejnera usled sve učestalijih preturanja po kontejnerima radi prisvajanja PET ambalaže i ostalih reciklabilnih sirovina predstavlja problem koji će postojati sve dok se ne pronađe model koji će svakom učesniku u sistemu zbrinjavanja otpada pružiti jednake uslove, prava i obaveze, kao i motivaciju za poštovanje strogog hijerarhijskog sleda zbrinjavanja otpada, od prevencije nastanka, preko reciklaže i kompostiranja, iskorišćavanja u energetske svrhe, pa do konačnog odlaganja preostalog dela.
Grad Subotica je tek na početku uspostavljanja modernijeg sistema upravljanja otpadom po ugledu na evropska rešenja. U izradi je nova Odluka o održavanju čistoće koju nalaže novi Zakon o upravljanju otpadom iz 2010. godine i Lokalni plan upravljanja otpadom do 2020. godine. Ova odluka je prilika da se uredi naplata po količini generisanog otpada , kao i mere zabrane otuđenja sadržaja iz namenskih kontejnera za selekciju otpada.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Obnovljena "Zelena ostrva" u Arsenija Čarnojevića / VIDEO

 

 

Subotica, 31. avgusta - Zelena ostrva koja su decembra 2011. godine postavljena od strane ekološke organizacije iz Subotice Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i njenih partnera, NVO Zelena akcija iz Zagreba i Zeleni Osijek iz Osijeka, uz podršku EU IPA fonda ponovo funkcionišu u punom smislu.

 

 

 

 


Dva zelena punkta za selektivno prikupljanje otpada na lokaciji na Radijalcu, ponovo su vraćena u funkciju i svoj prvobitan izgled nakon iznova postavljenih vrata, skidanja grafita i prefarbavanja. Pre više od 2 meseca nepoznati počinioci demolirali su ove poklon-nadstrešnice izbijanjem ispune vrata, u više navrata, što je CEKOR popravljao, ali kada su ta ista vrata odneta, pristupilo se nabavci novih vrata kao i dodatnog ojačanja kako bi se osigurali od sličnih napada vandala. Ista takva 3 zelena punkta sasvim dobro funkcionišu na lokaciji kod zelenih zgrada na Prozivci.
Zbog sve obimnijeg preturanja po kontejnerima po celom gradu, radi prisvajanja PET ambalaže i drugih sirovina, sve je više nereda i smeća po gradu oko mesta za izbacivanje smeca. Ovom problemu Grad treba da pristupi sistematski, tj. administrativnim merama da zabrani „otuđivanje sadržaja kontejnera“. Prilika za to je nova Odluka o održavanju čistoće, koju je Grad što pre morao usvojiti radi usklađivanja sa novim Zakonom o upravljanju otpadom, koji strogo propisuje hijerarhijski sled zbrinjavanja otpada, definisan i evropskom direktivom o otpadu:
• Prevencija nastajanja otpada
• Ponovna upotreba
• Recikliranje i kompostiranje
• Iskorištenje otpada za dobijanje energije, ili druge vrste obrade (mehaničko –biološka obrada otpada) pre konačnog odlaganja preostalog otpada
• Trajno odlaganje - deponovanje otpada

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Seminar za stanare „Zelenih zgrada”

 

 

 

 

Subotica, 7. avgusta - Kao jedan od najvećih problema životne sredine u Srbiji, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je tokom prethodnih godina prepoznalo nizak nivo upravljanja otpadom. Problemi nastaju kao posledica slabo razvijene infrastrukture, ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu. Zbrinjavanje komunalnog, ili gradskog otpada je jedan od ekoloških problema koji je prisutan u svim gradovima Srbije, pa i u Subotici. Prema rečima, koordinatora marketing aktivnosti, Ljiljane Krajnović, ovo je predstavnike Udruženja TERRA'S podstaklo da realizuju projekat „Zelene zgrade Subotice“ .
Projekat, čije sprovođenje je otpočela prošle godine uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, nastavilo se i ove, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Gradske uprave Subotica, preko Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.
Cilj ovog projekta je, između ostalog, motivacija što većeg broja građana za učešće u procesu selekcije otpada na mestu nastanka (u stanovima i kućama). Razumevanje, učešće i šira podrška javnosti, od presudne je važnosti za uspeh projekta. Kako je Krajnovićeva naglasila, razvoj sistema upravljanja otpadom zahteva rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, a preduslov je podizanju kvaliteta življenja. Ovaj proces ujedno zahteva veći angažman vlasti i stvaranje podzakonskih dokumenata koji treba da podstaknu selekciju i reciklažu svih vrsta otpada.
Takođe, projektom je predviđena i edukacija različitih ciljnih grupa o značaju zaštite životne sredine, pre svega kroz informisanje o mogućnostima selekcije i reciklaže komunalnog otpada, kao i o značaju zakona o Arhuskoj konvenciji, te mogućnostima koje su zagarantovane ovim zakonom: pravo o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. U skladu sa tim, juče, 7. avgusta, je u prostorijama Otvorenog univerziteta u Subotici održan seminar namenjen stanarima i predstavnicima kućnih saveta.
Glavna tema seminara bila je značaj primarne selekcije komunalnog otpada, kao i mogućnosti reciklaže istog o čemu je ispred otkupne stanice „Eco Fenix B Team“, koja je uključena u akciju odvajanja sekundarnih sirovina, govorila Ljubica Bertović.
Podsećanja radi, obaveza stanara kroz ovaj projekat je da u džambo džakove postavljene u posebnoj prostoriji zgrade, odnose prethodno selektovani komunali otpad, tačnije, papir i plastiku. U projekat je uključena otkupna stanica „Eco Fenix B Team“, koja je zadužena za odnošenje ambalažnog otpada. Iz njihovih izveštaja će se utvrditi tačne količine sekundarnih sirovina, a prikupljena sredstva se uplaćuju na račun Skupštine stanara i troše se namenski za podmirivanje zajedničkih troškova i održavanje zgrade.
Cilj ovog projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata.
Ove godine je u projekat uključeno pet zgrada, s tim da svi zainteresovani mogu i dalje da se prijavljuju na telefone Udruženje TERRA’S i Regionalnog Arhus centra: 024 554 600 (lokal: 123 i 127).

 

Izvor: TERRA’S

 

________________________________________________________________________________

 

 

Javna rasprava o regionalnoj deponiji

 

 

 


Novi Sad 28. juna - U prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu je u sredu, 27. juna, organizovana javna rasprava na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja Regionalne deponije u Subotici. Pored predstavnika lokalnih samouprava Subotice i Kanjiže, među učesnicima su najbrojnije bile ekološke organizacije: Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, Udruženje TERRA’S i Regionalni Arhus centar iz Subotice.
U uvodu je, Ljubica Žunić, članica projektnog tima „Hidrozavoda DTD“ ukratko predstavila Studiju koju su radili sa ekspertima angažovanim od strane EU. Mišljenja je da je tehničko rešenje dobro odrađeno i da se suštinski vidi koje mogućnosti su odabrane i kako će funkcionisati rad na regionalnoj deponiji. Kao najbolje rešenje za prečišćavanje otpadnih, ocednih voda izabrana je reverzsna osmoza. Podsetila je da su za vreme izrade idejnog plana, obišli nekoliko deponija u Evropi da bi našli najbolja rešenja, posebno za procedne vode i kompostiranje.
Stručni saradnik u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, mr Gordana Gavrilović, iz Gradske Uprave Subotica, smatra da je Studija trebala da bude dokument sa konačnim tehničko-tehnološkim rešenjima, opisom izabranih tehnologija i načina rada. Studija, takođe, treba da sadrži tačno mesto i vreme merenja i monitoring, te definisanih parametara koji će proisteći iz određenih procesa. Njena primedba se odnosila i na neažurnost pravnih akata i literature i nedostatak referenci podataka, a ukazala je i na razlike između Studiji opravdanosti i u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.
Njene primedbe je prokomentarisala direktorica „Regionalne deponije“ d.o.o. Subotica, Andrea Kikić, da je studija obimna i da obrađuje različite faze izgradnje, jer lokacijske dozvole važe kraći vremenski period nego što je potrebno za izgradnju svih objekata. Zato je izgradnja tela deponija podeljena u više faza.
Na javnoj raspravi, direktor udruženja CEKOR- Centar za ekologiju i održivi razvoj, Nataša Ðereg, je iznela sledeæe komentare saèinjene u okviru konzorcijuma projekta „Ka Zajednicama koje recikliraju u Osjeèko baranjskoj županiji i Severno baèkom okrugu”:
Smatra da nije dovoljno jasno naznaèeno koja je izabrana opcija za preèišæavanje procednih voda, te je èitalac u zabuni. Stoga, CEKOR predlaže da se u svim delovima teksta gde se navodi preèišæavanje procednih voda, napiše i istakne šta je odabrana opcija i zašto. Ona je, takoðe, istakla da nije jasan odabir kriterijuma za odabir najbolje opcije i sistem bodovanja predloženih opcija, jer je na primer opcija a) Kompletno postrojenje za preèišæavanje procednih voda na lokaciji deponije postupkom reversne osmoze daleko ekološki najprihvatljivija, a dobila je male ocene baš po ekološkim kriterijumima. Dobijen je odgovor da je upravo reversna osmoza izabrana opcija, te da se komentar prihvata i da æe se to i naglasiti u Studiji.
Dalje, u pogledu biološkog tretmana otpada, gde je izabrana opcija kompostiranje, CEKOR smatra da je odabir tehnologije voðen iskljuèivo ekonomskim razmišljanjem, bez šire perspektive zaštite životne sredine kako zahteva EU Okvirna direktiva o otpadu. Ovde je dat predlog da se ukoliko je moguæe, ostavi prostor za nadogradnju u buduænosti prema anaerobnom tretiranju otpada koje ima apsolutno pozitivan uticaj po životnu sredinu u pogledu emisija gasova sa efektom staklene bašte u odnosu na kompostiranje.
Kao poslednji predlog, navedeno je da æe Srbija na svom putu ka EU, morati dostiæi odreðene obavezne stope reciklaže, te da je nužno da autori Studije i to uzmu u obzir, jer æe ova obaveza ostati, iako æe verovatno doæi do manjih pomeranja rokova za Srbiju.
Nakon svih izlaganja, Nataša Ðereg, je upitala kako i na koji naèin æe zainteresovana javnost moæi videti izmenjenu i dopunjenu Studiju shodno primedbama sa javne rasprave i od strane Tehnièke komisije, jer po Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu to nije obaveza. Na ovo je reagovala, Andrea Kikiæ, direktorica „Regionalne deponije“ d.o.o. Subotica, te odgovorila kako je u planu javno predstavljanje konaènog izgleda ove Studije i samog projekta u dogovoru sa Regionalnim Arhus centrom u Subotici.
Primedbe iz su dale mlade saradnice Regionalnog Arhus centra, Andrea Požar i Leona Mezei. Andrea Požar je istakla značaj fitoremedijacije, s obzirom na činjenicu da su četinarske vrste vrlo osetljive na aerozagađenje, predlaže se razmatranje moguće opcije sađenja hiperakumulatornih biljaka kao što su topole (Populus sp.,) i vrbe (Salix), u zelenom pojasu oko deponije. Navedene biljne vrste zbog svojih sposobnosti brzog rasta i akumuliranja teških metala su podobne za melioraciju zemljišta i smanjenja aerozagađenja. Njena primebda se takođe odnosila na to što se u studiji spominje sađenje crnog bora Pinus nigra u zelenom pojasu, ali to se ne preporučuje, jer nije autohtona vrsta. Treba se razmatra izbor vrste koje su karakteristične za ovo područje.
Leona Mezei je pitala za preciziranje navedenih “kontrolisanih uslova”, koji se spominjaju u jednom delu studije gde se navodi rečenica da će se “u praksi jedan deo biogasa kontrolisano ispuštati u atmosferu”. Njeno drugo pitanje se odnosilo na recipijent prečišćenih otpadnih voda. Na osnovu saznanja o okolnim vodotocima (Krivaja, Kireš i Čik) koji se ulivaju u reku Tisu, nemaju konstantan vodostaj, odnosno da nivo vode zavisi od atmosferskih padavina i od nivoa podzemnih voda, čak su i periodično potpuno isušeni, te se postavlja pitanje od ekološke važnosti, da li imaju sposobnost samoprečišćavanja i samoobnove.
Snježana Mitrović, iz Udruženja TERRA’S se zapitala zašto na javnoj raspravi, sem Subotice i Kanjiže, nema predstavnika drugih opština koje su formirale Regionalnu deponiju. Takođe, joj nije jasno da preduzeća poput JKP „Vodovod i kanalizacija“ nisu bili ni na javnom uvidu, a najveće nedoumice su upravo vezane za procedne vode, jer se razmišljalo i o njihovom odvoženju na gradski prečistač.
Pokrajinski sekretarijat će u roku od 15 dana od dana prijema izmenjene i dopunjene studije, dostaviti je tehničkoj komisiji sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i izveštajem o sprovedenom postupku procene uticaja. Tehnička komisija ispituje studiju o proceni uticaja, sa pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija o sprovedenom postupku procene uticaja i ocenjuje podobnost predviđenih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje životne sredine na lokaciji i bližoj okolini.
„Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica će nakon ocenjivanja studije održati prezentaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Subotičke regionalne deponije i u Subotici, u cilju predstavljanja Studijom predviđenih mera i aktivnosti. O vremenu i mestu održavanja javnost će biti blagovremeno obaveštena.

 

Izvor: TERRA’S

 

________________________________________________________________________________

 

 

Postavljen "eko mrav" za prikupljanje baterija

 

 

 

 


Subotica, 13. jun - U okviru akcije prikupljanja istrošenih baterija iz domaćinstava, čiji je cilj da se građanima omogući da na odgovarajućim mestima mogu da odlože istrošene baterije iz svojih kućnih aparata, igračaka, satova, telefona... i na taj način daju doprinos očuvanju životne sredine, na šetalištu na „Radijalcu”, u blizini OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, postavljena je višenamenska skulptura - ’eko mrav’. Skulptura je izrađena od kovanog gvožđa i žice i istovremeno je i atraktivna posuda za prikupljanje baterija. ...dalje

 

Izvor: Subotica.rs

________________________________________________________________________

 

 

Učešće Subotičana u akciji "Veliko spremanje Srbije"

 

 

 

 

Subotica, 12. jun - U okviru akcije „Očistimo Srbiju“, u subotu, 9 juna, povodom Dana zaštite životne sredine, po treći put održana je velika radna akcija prikupljanja i separacije otpada na teritoriji Republike Srbije pod nazivom „Veliko spremanje Srbije“.
...dalje

 

Izvor: Subotica.rs

___________________________________________________________________________

 

 

Nataša Đereg: Neophodni pomaci u upravljanju otpadom

 

 

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj je na današnjoj konferenciji za medije predstavio dosadašnje aktivnosti u okviru projekta “ Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko-baranjskoj županiji i Severno- bačkom okrugu” finansiranom od strane EU programa prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija, a podržanom i od strane Grada Subotice i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Projekat se temelji na usavršavanju postojećeg sistema prikupljanja i selekcije otpada u Gradu Subotica. Jedna od aktivnosti projekta su ukupno 5 “eko tačaka”, koje imaju funkciju "zelenih ostrva". Ukupna vrednost projekta je 296,933.13 evra, od čega srpskoj strani pripada 116,017.53 evra.
Od decembra prošle godine kada su postavljene "eko tačke", pored vrtića "Mandarina" primećen je nemaran odnos dece školskog uzrasta prema boxevima. Dešavale su se provale, otuđivanje sakupljenih reciklanata i čak delova boxeva. U CEKOR-u zaključuju da je selektivno razdvajanje otpada još uvek na niskom stepenu kod ciljne grupe, dok je izraženije interesovanje kod susednih zgrada i kuća.
Sa današnje konferencije za medije iz CEKOR-a je upućen apel sugrađanima da ne uništavaju "eko tačke", koje nakon završetka projekta ostaju u vlasništvu Grada. Partnerska strana u projektu ima pozitivnija iskustva i za razliku od subotičkih objekata za selekciju otpada, čiji su ključevi podeljeni stanarima zgrada koje učestvuju u pilot projektu, "eko tačke" u Osijeku nisu zaključane i nema slučajeva odnošenja pet ambalaže.
U narednom periodu kako najavljuju u CEKOR-u, tokom juna sledi popravka vrata na boxevima u Arsenija Čarnojevića, povećanje broja građana koji koriste boxeve, publikovanje i javno predstavljanje dokumenta - Stava o upravljanju otpadom u Severno-bačkom okrugu, publikovanje i javno predstavljanje knjige o upravljanju otpadom, podela prva tri broja (od 6) časopisa o reciklaži i projektu, sprovođenje dve ankete među građanima, održavanje okruglog stola i seminara u Osijeku, učešće na javnoj raspravi povodom projekta Izgradnje regionalne deponije u Subotici i izrada socio - ekonomske studije.

CEKOR je u vezi sa projektom Regionalne deponije Subotica Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine podneo Zahtev za održavanje javne rasprave u Subotici, umesto u Novom Sadu, s obzirom da se radi o projektu koji je od velikog značaja, te koji je finansiran od sredstava EU, u CEKOR -u smatraju da bi shodno praksi u EU i odredbama Arhuske konvencije javne rasprave trebale biti održane na mestu lokacije projekta. Zainteresovani organi, organizacije i šira javnost će tako biti u mogućnosti da više saznaju o projektu i javno iznesu svoje eventualne primedbe i komentare na licu mesta. Cilj javne rasprave upravo jeste da se što široj javnosti predstave potencijalne koristi projekta, uticaji na životnu sredinu i javno iznesu podnete pismene primedbe o proceni uticaja na životnu sredinu, smatraju u CEKOR-u, te predlažu da se javna rasprava održi u svečanoj sali Gradske kuće u Subotici.

 

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Održan Skup ekoloških organizacija

 

 

U saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Novog Sada, a u organizaciji Regionalnog Arhus centra Subotica u četvrtak, 7. juna, održan je skup ekoloških organizacija iz Subotice, Novog Sada, Odžaka i Sombora.

 

 

Na osnovu Zahteva Ekološkog pokreta Odžaka za ukidanjem nepotrebne konkursne dokumentacije, upućen je i predlog Udruženja TERRA’S i RAC Subotica za pokretanje inicijative za izmenom Člana 6. UREDBE o sredstvima za podsticanje programa, ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja. Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa, ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.
Okupljanje je organizovano s ciljem da se edukacijom daju predlozi za rešenje ove situacije koje bi bilo prihvatljivo za obe strane (nadležne organe i organizacije civilnog društva).
U prvom delu, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa Arhuskom konvencijom kroz dosadašnji rad RAC Novi Sad, o čemu je govorila zamenica načelnice Južnobačkog okruga, Nela Milišić, koja je napomenula da se Južnobački Upravni okrug bavi zaštitom životne sredine već tri godine i da je za to vreme uspeo okupiti 12 lokalnih samouprava i formirati međuopštinsku radnu grupu. Kao nastavak i logičan sled aktivnosti krajem prošle godine osnovan je i Arhus centar u Novom Sadu.
Govoreći o saradnji dve opštine, Biljana Latić, predstavila je Arhusku kancelariju u Somboru koja predstavlja ogranak novosadskog RAC. Kancelarija je u sklopu gradske Uprave, ali je nezavisna od nje odnosno, oformljena je kao gradonačelnikovo radno telo. Kao najveći problem sa kojim se susreću, istakla je nedovoljnu zainteresovanost građana, koji još uvek nisu počeli da posećuju njihove prostorije.
Koordinator marketing aktivnosti RAC Subotica, Ljiljana Krajnović, predstavila je realizovane, ali i najavila planirane aktivnost za ovu godinu. Takođe, predstavljajući Zakon o Arhuskoj konvenciji, istakla je kako današnje okupljanje predstavlja dobar primer iz prakse na polju ostvarivanja prava na učešće javnosti u donošenju odluka. Ona je govorila i o problemima sa kojima se građani suočavaju na polju zaštite životne sredine, kao i načinima njihovog rešavanja i saradnji sa Kontakt centrom 024, oformljenim prošle godine u uslužnom centru Gradske kuće u Subotici.
Otvarajući diskusiju, programski direktor Otvorenog univerziteta, Pavle Budinčević naglasio je da ukidanje Uredbe ne predstavlja prihvatljivo rešenje i zamolio prisutne da aktivnim učešćem daju svoj doprinos, kako bi zajedničkim snagama došli do konstruktivnih predloga.
Osnovna zamerka ovoj Uredbi odnosi se na dokumentaciju koja je nophodna prilikom prijave projekata (čine je prijava, uverenje o upisu u registar udruženja, overena fotokopija izvoda iz statuta), a zbog koje svaka OCD ulazi u trošak bez obzira na to da li će projekat dobiti finansijska sredstva od donatora. Zbog ovakvih problema većina NVO nije u mogućnosti da realizuje svoje planove i projekte, iako imaju dobre ideje. Zato se postavlja pitanje: u kom pravcu da se izmeni Uredba kako bi se smanjilo finansijsko opterećenje organizacija. Takođe, veliko negodovanje izazvala je i najava tzv. kvartalnog izveštavanja, za koje su se svi složili da usporava realizaciju aktivnosti i predstavlja nepotrebno gubljenje vremena. Ono što se zamera ovoj Uredbi je i to što se ne odnosi na fondacije i zadužbine. Ipak, Uredbi su priznate i određene prednosti, a one se odnose na celovitost načina uređivanja kriterijuma, transparentnost i kontrolu finansiranja, transparentnost i javnost postupka, kao i praćenje realizacije projekta.

Nakon konstruktivne rasprave usvojeni su sledeći zaključci i preporuke:

- Da se na nivou lokalne samouprave uvede izdavanje dokumentacije elektronskim putem;
- Da se uputi inicijativa ka APR-u da se elekronske verzije Statuta i uverenja o registraciji postave u pdf formatu na zvaničan sajt;
- Da se uputi predlog da se predmetna dokumentacija dostavlja tek kad je projekat odobren (kao što se radi kod EU fondova), kako bi se uticalo na smanjenje troškova organizacija i smanjenje otpada prilkom štampe nepotrebnih dokumenata;
- Da se u budžetu prihvate i tzv. indirektni troškovi (režijski: struja, kancelarijski materijal, zakup prostora i sl.), u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora, zatim da se prihvate troškovi dela plata zaposlenih, a ne samo honorar;
- Da se na neki način integriše član vezan za zaštitu intelektualnih prava, kako bi i nakon odbijanja projektna ideja ostala zaštićena;
U cilju ostvarivanja pomenutih izmena, dogovoreno je da Regionalni Arhus centri Subotice i Novog Sada upriliče sastanak sa predstavnicima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, koja je učestvovala u izradi Uredbe o sredstvima za podsticanje programa, ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja, te da se traže konkretne izmene i intervencije, posebno člana 6.

 

Izvor: ARHUS CENTAR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Zvezdan Kalmar: Zeleni razvoj je moguć samo ako je socijalno održiv

 

 

 

 

Manifestacija "Ekološka ulica" upriličena povodom Svetskog dana ekologije pokazala je zadovoljavajući stepen ekološke svesti kod školskog, pa čak i predškolskog uzrasta. Zvezdan Kalmar ispred CEKOR-a smatra da bi uporedo sa edukativnim segmentom trebala evoluirati savest, a država bi morala obezbediti uslove za istinski razvoj ekologije i ekoloških projekata.
Zakoni koji regulišu oblast ekologije su "mrtvo slovo na papiru", ako nema promena na nivou ljudske savesti. Postojeća zakonska regulativa i dalje omogućava da "zeleni dinar" ne odlazi tamo gde treba, već na sanaciju štete koju čine neekološke tehnologije.
Država treba da bude servis građana, kojima garantuje dobrobit i blagostanje. Država nije trafika koja treba da postoji zarad dobrobiti nekoliko poslodavaca i iskorumpiranih političara, smatra Kalmar.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

CEKOR u "Ekološkoj ulici" - VIDEO

 

 

 

 


 

Ekološka ulica

 

 

 

 

Manifestacija "Ekološka ulica" realizovana u organizaciji lokalne samouprave u okviru tročasovnog programa okupila je javna i komunalna preduzeća, obrazovne i zdravstvene ustanove, nevladine organizacije i druge, čija je oblast delovanja vezana za zaštitu i unapređenje životne sredine u našem gradu. Subotičanima je interaktivnim pristupom uz kulturno-umetnički sadržaj promovisan rad učesnika "Ekološke ulice" u cilju unapređenja ekološke svesti.

... opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

„Moguća Srbija – Mobiliši Zemlju“
20. april 2012.

 

 

 

 

 

Povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, Udruženje TERRA’S je u petak, 20. aprila, u centru Subotice organizovalo ekološki performans, koji se realizuje u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji pod nazivom „Moguća Srbija“.
Uz prigodan muzički program uživo, volonteri Regionalnog Arhus centra su delili informativno-promotivne materijale i animirali građane da se uključe u proces predlaganja mogućih rešenja za održivi razvoj Srbije, što je jedan od ciljeva projekta, dok se sa druge strane pozivaju političari na odgovornost zarad poboljšanja kvaliteta življenja.
Ovogodišnji slogan da se „Mobiliše Zemlja“, uklapa se u nastojanje da se preko projekta mobilišu stručnjaci koji su dali presek stanja i prioritetne aktivnosti delovanja u sedam oblasti, među kojima je i zaštita životne sredine, što je objavljeno u celosti na Internet strani www.mogucasrbija.rs, saopštila je, Snježana Mitrović, iz Udruženja TERRA’S i dodala:
- Pohvalili su usvajanje tzv. zelenih zakona i podzakonskih akata od 2009. godine, ali je problem njihova primena u praksi. Stoga su predložili niz prioriteta, među kojima su: jačanje kapaciteta organa vlasti od lokalnog do državnog nivoa, gde bi trebalo da se zapošljavaju stručni, a ne partijski podobni ljudi. Zatim, obavezno jačanje civilnog i uključivanje poslovnog sektora u rešavanje ekoloških problema, te neophodnost redefinisanja uloge fondova za zaštitu životne sredine.
Subotički eksperti iz različitih oblasti su sugerisali na donosioce odluka da razmotre mogućnosti koje pružaju eko-inovacije u održivom razvoju. Predložili su da se u Subotici uradi energetski bilans, zatim plan za obnovljive izvore energije (toplotne pumpe, solarni paneli, biogas i sl.), te da shvate da je organska poljoprivreda stvarno razvojna šansa Srbije.
Danas su Subotičani ubacivali u „zelenu kutiju“ svoje ideje i predloge, ali imaju mogućnost da to urade do 13. maja na konkursu „Moguća rešenja za moguću Srbiju“. O detaljima se mogu raspitati na Internet strani www.mogucasrbija.rs.
Skupu se, s namerom da promoviše svoje aktivnosti, priključio i Američki kutak Gradske biblioteke.
„Moguću Srbiju“ podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC) u okviru Inicijative zagovaranja građanskog društva.

 

Izvor: TERRA’S

 

________________________________________________________________________________

 

 

Završen „organik seminar“ za vaspitače i kuvare

 

 

 

 

Još dvadeset vaspitača i kuvara, ne samo PU „Naša radost“, već i „Naše nade“, su sa velikim interesovanjem i pažnjom odslušali predavanje stručnjaka Udruženja TERRA’S.
Seminar je otpočela, Jelena Ivović, predstavljanjem projekta ORGANICA.net i osvrtanjem na postignute rezultate u prošloj godini. Nakon toga usledilo je predavanje prof. dr Tereze Horvat Skenderović, osnivača Udruženja TERRA’S i začetnika organske proizvodnje hrane na ovim prostorima. Govorila je o hrani kao izvoru života, vrstama ishrane i životnih namirnica. Mirjana Jovanović Dragojlović, iz OCS-a, prve nacionalne kuće za kontrolu i sertifikaciju, je edukovala prisutne o tome kako se obeležavaju, kontrolišu i sertifikuju organski proizvodi, da bi potrošači bili sigurni u to šta kupuju. Ovoj temi je doprinela, Nadežda Pešić Mlinko, iz OCS-a, koja je govorila o takozvanim „E brojevima“ sa etiketa proizvoda. Naglasila je da postoji konfuzija kod potrošača o tome kako su svi emulgatori kancerogeni. Međutim, ona je stavila akcenat na to da nisu svi štetni po zdravlje, te da su pojedini neophodni prilikom prerade proizvoda. Usledilo je mnoštvo pitanja od strane učesnika, što predstavlja još jedan dokaz o neophodnosti ovakvih vrsta predavanja.
Na kraju je, dr Karolina Berenji, iz Zavoda za javno zdravlje Subotica, predstavila značaj organskih proizvoda i pravilne ishrane u dečjem dobu, sa insistiranjem na tome kako je neophodno da stručna lica u predškolskim ustanovama, kao što su nutricionisti, doprinesu tome da nam se deca u vrtićima pravilnije hrane.
Drugog dana praktične nastave učesnici su imali priliku da čuju kako se pripremaju i kombinuju namirnice, a da pri tome sačuvaju sve kvalitetne sastojke, te o tome koja je vrsta namirnica korisna za određene organe, bolesti i slično. Sa oduševljenjem su degustirali sva pripremljena jela, razne salate i puding od prosa, nakon čega je usledila dodela uverenja za pohađanje nastave.
Oba dana su prošla u interakciji sa učesnicima, koji su nezasito postavljali pitanja predavačima, što pokazuje veliku zainteresovanost učesnika za promenu navika te shvatanju značaja pravilne ishrane za zdraviji i lepši život.
Danas, 19. aprila, počinje drugi dvodnevni seminar namenjena trgovcima i ugostiteljima, sa težnjom uvođenja organskih sirovina u ponude jelovnika restorana, hotela i drugih trgovinskih lanaca i manjih prodavnica.
Cilj ovih seminara je podizanje svesti i kulture o pravilnoj ishrani, informisanje i pomoć potencijalnim potrošačima da nauče kako da prepoznaju organske proizvode, te kreiranje novih potrošačkih grupa koje podržavaju organsku proizvodnju, a ovo je još jedna u nizu aktivnosti koju Udruženje TERRA’S realizuje sa Udrugom Slap iz Osijeka u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije.

 

Izvor: TERRA’S

 

________________________________________________________________________________

 

 

Eko-inovacijama do izlaska iz krize

 

 

 

 

 

Na Otvorenom univerzitetu u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica, u utorak, 3. aprila, održana je javna diskusija na temu:“Ekološke inovacije kao jedna od razvojnih šansi Srbije (Subotice)“. Skup je organizovalo Udruženje TERRA’S u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji pod nazivom „Moguća Srbija“.

Diskusiju je otvorio sociolog, Ljubomir Đorđević, koji je istakao da projekat podrazumeva set aktivnosti sa osnovnim ciljem da edukuje, motiviše i uključi građane da se dođe do rešenja za održivi razvoj kroz sedam različitih oblasti: ekonomska i socijalna politika, spoljna politika i međunarodni odnosi, obrazovanje, ruralni i urbani razvoj, dobra uprava i borba protiv korupcije i oblast zaštite životne sredine i energetike. Napomenuo je i da je osnovni cilj projekta pozivanje političara na odgovornost u okviru navedenih oblasti i u skladu sa procesom evropske integracije Srbije, zarad poboljšanja standarda i kvaliteta života građana Srbije.
Prof. dr Dragoljub Todić, ekspert u Evropskom pokretu u Srbiji iz Beograda, je stavio naglasak na strategiju EVROPA 2020, mesto ekoloških inovacija u njoj i ciljeve za koje se Evropa zalaže. Od pet strateških ciljeva dva se direktno odnose na temu koja se izučavala: istraživanje razvoja inovacija i klimatske promene. Kada se govori o istraživanju i razvoju, strategijom se predviđa podizanje GDP koji se izdvaja za inovacije sa 1.9% na 3%. Strategijom je definisan i klimatsko-energetski cilj 20/20/20 koji podrazumeva:
• 20% smanjenja emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u odnosu na 1990. godinu (ili čak za 30% ako dozvole uslovi),
• 20% povećanje udela obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji i
• za 20% povećanje energetske efikasnosti.
Jedno od rešenja za ostvarivanje ciljeva (u oblasti klimatskih promena, zaštite eko sistema, unapređenje zaštite zdravlja, povećanje resursne efikasnosti, upravljanje otpadom) odnosi se na partnetrstvo sa poslovnim sektorom, društvenim partnerima i potrošačima kroz podsticaj investicija u proizvode, sa ciljem razvoja zelene ekonomije i tržišta.
U nastavku uvodnog izlaganja, prof. dr Boško Kovačević, profesor na Singidunum univerzitetu, je izneo sumnju u postojanje prave ekološke politike i istakao da nemamo organizovan, smislen odnos prema prirodi, već se samo s vremena na vreme probudi savest kako kod političara, tako i kod građana. Po njemu naša šansa je u tome da pokušamo izgraditi sistem ekološko socijalnih inovacija da bi došli u poziciju da možemo biti ozbiljni subjekti u kreiranju naše budućnosti. Pošto ceo svet, samim tim i Srbija, ima problem sa izmenom načina proizvodnje koji ima eksploatatorski odnos prema prirodi, jedino rešenje se može pronaći kroz ekološke i socijalne inovacije. One treba da obuzdaju halapljivi odnos prema prirodi koji današnji način proizvodnje emituje. Na kraju izlaganja je istakao tri stuba na kojima treba da počiva ekološka politika, a to su: vlasnici kapitala, politička vlast i građani.
Zvezdan Kalmar, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj se na početku izlaganja osvrnuo na prof. Todića i strategiju Evropa 2020. i istakao da je sa stanovišta energetske efikasnosti značajniji Planer 2050. zbog toga što Srbija u ovom momentu donosi temeljne investicono-političke odluke vezane za energetiku. Planira se izgradnja velikih postrojenja koja će odrediti prirodu našeg energetskog sektora u dekadama koje dolaze. Po njemu su ovakve diskusije bitne, jer bi trebalo da pomognu u donošenju odluka koje će poboljšati energetsku sliku lokalnih zajednicama i da se u hladnijim periodima više ne dešava da lokalna vlast neće da preuzme odgovornost za energetsku neefikasnost domova, za zagađenje vazduha i svega ostalog što proističe iz takve energetske slike. Po najnovijoj regulativi – Zakonu o energetici, lokalne samouprave bi trebalo da se pozabave energetskim bilansima, razvojem strategija koje bi obezbedile diverzifikaciju energetskih izvora i da se oslobode bar jednog dela centralizovanog energetskog sektora. Po istraživanjima 60% stanovništva u Srbiji živi u energetskom siromaštvu, to su ljudi koji su zimi izloženi zdravstvenim pa čak i opasnostima po život zbog smanjenja broja kvadrata koji se greju.
Prema njegovim rečima Subotica konkretno može da preuzme sledeće mere za povećanje energetske efikasnosti:
- da se uradi energetski bilans;
- da se napravi centar koji bi savetovao građane kako da smanje energetsku neefikasnost;
- da se razviju planovi za obnovljive izvore energije (solarna energija, toplotne pumpe, biogas…).
Sve su to mere koje bi lokalnim zajedicama pomogle da se osamostale u energetskom smislu.
Svoje uvodno izlaganje je, prof. dr Tereza Horvat Skenderović, iz Udruženja TERRA’S i profesorica na Singidunum univerzitetu, započela podacima o negativnim posledicama koje savremena tehnologija ima kako po zdravlje ljudi, tako i po okolinu. Po najnovijim istraživanjima 90% svih civilizacijskih bolesti je povezano sa ekološkim zagađenjima koja su posledica prekomerne hemizacije i industrijalizacije.
Po njenim rečima štetne hemikalije se kao nerazgradive materije talože i akumliraju u prirodi i u našem telu izazivajući čitav niz zdravstvenih tegoba i narušavanje prirodne ravnoteže. Upravo iz navedenih razloga su nam potrebne ekološke inovacije pogotovo u oblasti proizvodnje hrane. U nastavku izlaganja nas je podsetila na činjenicu da je u našoj zemlji Subotica bio prvi grad koji je uočio opasnost od otrovnih hemikalija i bio otvoren ka novom vidu poljoprivrede u harmoniji sa prirodom još davne 1990. godine. Inicijativa o proizvodnji hrane na ekološkim principima potekla je od grupe stručnjaka vizionara i entuzijasta okupljenih u subotičkom udruženju TERRA´S.
Na kraju izlaganja se još jedanput osvrnula na Strategiju održivog razvoja Evropa 2020. koja potencira razne vidove inovacija kao način prevazilaženja najdublje ekonomske krize od 30-tih godina prošlog veka. S obzirom da organska proizvodnja hrane predstavlja jedno od najinovativnijih rešenja u funkciji održivog razvoja, smatra da se istinski moramo zalagati da organska poljoprivreda ne bude samo politički argument za priključivanje EU, već realna potreba u rekonstrukciji poljopriverde i ekonomskoj obnovi naše zemlje koja će otvoriti put ka izlasku iz krize.

Nakon uvodnih izlaganja, usledila je diskusija koja je završena porukom da se nastavi sa okupljanjem u cilju iznalaženja konkretnih rešenja preko eko-inovacija što utiče na utemeljivanje održivog razvoja, posebno: u zaštiti životne sredine, ekonomskom razvoju, povećanju radnih mesta i sl.

 

Izvor: TERRA´S

 

________________________________________________________________________________

 

 

Šta si spreman da uradiš da bi sačuvao Planetu?

 

 

 

 

 

 

Subotica, 30.mart - U susret najvećoj svetskoj volonterskoj akciji, aktivisti Regionalnog Arhus centra Subotica su danas u periodu od 10-12 h na ulicama grada delili promotivne materijale. Naime, pozivali su građane da se uključe u akciju tako što će sutra, 31. marta u 20.30 isključiti svetla u svojim domovima i na taj način dati svoj doprinos očuvanju Planete.
Ove godine, cilj je da isključeno svetlo bude samo početak aktivnosti u spašavanju Zemlje. Ako se svaki dan, svako od nas podseti da ima moć da promeni svet u kome živimo, svet će postati bolje mesto za sve nas. Svaki pojedinac ima moć da pokrene promene, a kada smo svi složni možemo postići mnogo.
U svetu poznata kao Earth Hour, ova je akcija evoluirala od inicijative jednog grada 2007. godine, u veliki globalni pokret u kojem je samo prošle godine učestvovalo 5.251 gradova sa skoro dvije milijarde ljudi u 135 zemalja svijeta, na svih sedam kontinenata. Cilj je da se građani simboličnim isključivanjem svetla pridruže globalnoj inicijativi obezbeđivanja održive budućnosti. 

Ujedno, volonteri su danas iskoristili priliku da podsete na mogućnosti koje Regionalni Arhus centar pruža. AC je za građane otvoren radnim danima od 10.00 do 16.00. U AC im je na raspolaganju biblioteka sa ekološkim naslovima, zakonima i propisima iz ove oblasti, imaju mogućnost pristupa internetu u cilju pronalaženja informacija o zaštiti životne sredine. Kada posete centar na raspolaganju su im i informativno-edukativni materijali i lifleti, na srpskom i mađarskom jeziku, ne samo AC, već i drugih ustanova, preduzeća i ekoloških udruženja.
Regionalni Arhus centar Subotica ima svoj profil na facebook-u, kao i web stranicu www.aarhussu.rs, te su izveštaji i fotografije, kao i najaktuelnije vesti iz sfere ekologije pristupačni široj javnosti.

 

Izvor: ARHUS CENTAR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Obuka na temu organske poljoprivrede

 

 

 

U organizaciji Udruženja Terra’s i Otvorenog univerziteta u Subotici se od 19. do 23. marta održava obuka na temu organske poljoprivrede za predstavnike Jablaničko-Pčinjskog okruga. Planirana su četiri modula gde će biti reči o Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije i pratećim aktima u odnosu na inostrane standarde u organskoj proizvodnji, kontroli, sertifikaciji, standardima, ekološkom aspektu i marketingu u oblasti organske poljoprivrede, a pored predavanja planirana je i radionica kroz koju će polaznici obuke steći konkretna praktična saznanja o oblasti organske poljoprivrede. Pored domaćih, prisutni su i predavači iz Mađarske

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Kriterijumi i prioriteti kod sufinansiranja projekata nevladinih ekoloških organizacija

 

Subotica, 9. marta - U Regionalnim Arhus centrima Subotice i Novog Sada održan je sastanak sa temom određivanja prioritetnih oblasti za projekte čiji su nosioci nevladine ekološke organizacije i udruženja građana, a koji će se sufinansirati preko javnih konkursa u 2012. godini iz republičkog budžeta preko Fonda za zaštitu životne sredine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali i iz Fondova zaštite životne sredine lokalnih samouprava.

 

 

 

 

Kuriozitet je što su rukovodioci Fonda za zaštitu životne sredine RS inicirali ovaj susret da bi od ekoloških udruženja dobili povratnu informaciju o kriterijumima i prioritetima za sufinansiranje, i na taj način načinili korak ka jačanju drugog stuba Arhuske konvencije (učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa životnom sredinom).
Tema sastanka je bila da se predlože prioritetne oblasti za projekte čiji su nosioci nevladine ekološke organizacije (udruženja građana), a koji će se sufinansirati preko javnih konkursa u 2012. godini iz budžeta Republike Srbije preko Fonda za zaštitu životne sredine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali i iz Fondova zaštite životne sredine lokalnih samouprava. Opšta ocena predstavnika lokalnih samouprava je da su im ekološke organizacije od velike pomoći u sprovođenju zakonom utvrđenih delatnosti. Naglašen je značaj jačanja međuopštinske saradnje i umrežavanja ekoloških udruženja, ali je neophodna i procena njihovih kapaciteta za rad na projektima za šta treba obezbediti kontinuiranu obuku. Posebno je istaknuta potreba za edukacijom novinara da bi što profesionalnije pratili teme iz oblasti zaštite životne sredine
Nakon konstruktivne rasprave usvojeni su sledeći zaključci i preporuke:
- Prilikom raspisivanja javnih konkursa (što je u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa udruženja, koju je donela Vlada Srbije u februaru ove godine), ne treba određivati prioritetne oblasti, već zadrži širok spektar tema kao i do sada (od biološke raznovrsnosti, otpada, pošumljavanja, organske poljoprivrede do obrazovanja, vaspitanja i lobiranja, odnosno obezbeđivanja uslova za primenu zakonskih akata, učešća javnosti u odlučivanju i informisanje, što predstavlja implementaciju Arhuske konvencije);
- Krtiterijumima podržati: umrežavanje, zatim one projekta koji imaju status „pilot projekta“, a u cilju dobijanja validnih rezultata usloviti saradnju civilnih organizacija sa stručnim, akademskim institucijama, zavodima i drugim relevantnim ustanovama;
- Prilikom utvrđivanja kriterijuma: odrediti maksimalna i minimalna sredstva koja mogu biti dodeljena po jednom projektu, da se u budžetu prihvate i tzv. indirektni troškovi (režijski: struja, kancelarijski materijal, zakup prostora i sl.), u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora, zatim da se prihvate troškovi dela plata zaposlenih, a ne samo honorari, i na kraju da sopstveno učešće udruženja ne iznosi više od 5 do 20%, kao što je slučaj kod donatora poput Evropske unije.
- Otvoriti stalnu konkursnu liniju preko koje će tokom cele godine u Fondu za zaštitu životne sredine biti otvoren konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata koji su podržani od strane inostranih donatora;

 

... - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Predstavljen Izveštaj o stanju životne sredine za 2011.godinu

 

 

 

 

U Arhus centru u Subotici je predstavljena publikacija “Kvalitet životne sredine grada Subotice za 2011.godinu”. Izveštaj sadrži podatke o kvalitetu životne sredine prikazane kroz rezultate merenja parametara buke, vode, vazduha i zemljišta. Jedan od najvećih ekoloških problema prošle godine bio je upravljanje otpadom i koncentraciji polena u vazduhu. Publikacija sadrži prikaz stanja na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje i lokalne samouprave, bez detaljnijeg opisa ekoloških problema. ...opširnije

 

izvor: Yueco tv

____________________________________________________________________________

 

 

Preporuke sa Prvog konsultativnog sastanka o klimatskim promenama

 

 

 

 

U Beogradu je 21. februara u organizaciji Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) uz podršku Fondacije Braće Rokfeler
održan Prvi konsusltativni sastanak o klimatskim promenama, energiji i životnoj sredini u Srbiji.
Zvezdan Kalmar kaže da je jedan od zaključaka konsultativnog sastanka vezan za energetski sektor koji će biti od posebnog značaja gde ćemo morati usvojiti evropsku regulativu u procesu evrointegracije. Srbija već sada mora da prestane sa projektima zasnovanim na eksploataciji uglja jer će u protivnom, do 2050.godine imati sistem energetike koji bi bio na nivou dozvoljene emisije ugljen dioksida za ceo region Evrope. Srbija, ukoliko se integriše sa okolnim zemljama, ima veoma dobre potencijale na planu primene projekata održive energetske efikasnosti. Centra za ekologiju i održivi razvoj će nastojati da utiče na izradu teksta Strategije energetike.

 

 

...opširnije VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Prvi konsultativni sastanak o klimatskim promenama, energiji i životnoj sredini u Srbiji

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) uz podršku Fondacije Braće Rokfeler (RBF), 21. februara u Beogradu organizuje Prvi konsusltativni sastanak o klimatskim promenama, energiji i životnoj sredini u Srbiji. Borba protiv posledica klimatskih promena na globalnom nivou podrazumeva udružene i nužno povezane nepore svih zemalja. Ciljevi Evropske agende 2020 i Energetske mape puta 2050 postavljaju set zahteva pred države članice i one koje to pretenduju da budu, a u vezi sa emisijom gasova sa efektom "staklene bašte", obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnošću. Posvećenost ekonomski i ekološki održivim rešenjima u energetskom sektoru postaje naročito važno i izazovno u vreme ekonomske krize. U isto vreme, obezbeđivanje pouzdanog snabdevanja energijom za svakoga uz dugoročnu zaštitu životne sredine jeste izazov ovog veka. S obzirom da je proces evrointegracija za Srbiju prioritetan i da je ona zakonom obavezna da primeni najveći deo EU zakonodavstva u vezi sa životnom sredinom i energijom, kao i da je predviđeno stvaranje nove strategije energetike, ovaj konsultativni sastanak predstavnika nacionalnih institucija, međunarodnih vladinih agencija i donatora, međunarodnih finansijskih institucija i predstavnika civilnog društva, ima za cilj dodatno podsticanje inkluzivnost u procesima donošenja odluka. Sastanak je prilika da učesnici iz okvira raznih oblasti diskutuju o Agendi Srbije u vezi sa klimatskim promenama, energijom i životnom sredinom, zatim o ulozi države, međunarodnih finansijskih institucija, donatora i građana u energetskoj tematici i regulisanju energetskog tržišta, te o međusobnoj zavisnosti investicija, resursa i klimatskih promena na globalnom i nacionalnom nivou.

 

Izvor: CEKOR

 

________________________________________________________________________________

 

 

Predstavljena Evropska konvencija o predelu

 

 

 

Subotica, 2. februara - U organizaciji Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u Subotici je danas predstavljena Evropska konvencija o predelu, sačinjena u Firenci 20. oktobra 2000. godine, a stupila na snagu 2004. godine. Reč je o dokumentu Saveta Evrope koji se bavi zaštitom, planiranjem i uređenjem svih tipova predela: ruralnih, urbanih, suburbanih i predela od izuzetnog značaja itd.
Konvencija je u Srbiji ratifikovana na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u maju 2011. godine. Pored ova dva ministarstva koji će biti i nosioci implementacije i monitoringa Konvencije, uključiće se i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede, trgovine, ekonomije i regionalnog razvoja, ali i ostala ministarstva koja na bilo koji način imaju dodirnih tačaka, ili mogu doprineti implementaciji Konvencije.
- Period koji sledi je mnogo važniji od same ratifikacije Konvencije i u njemu je pre svega neophodno usklađivanje zakonske regulative sa Konvencijom, rekla je Biljana Filipović nacionalni fokal point za Konvenciju, procenjujući da je za ovo neophodno oko 2 godine kako bismo imali zakonsku regulativu koja je u potpunosti u skladu sa Evropskom konvencijom o predelu. Neki zakoni i strategije koji su doneti već imaju određene segmente koji tretiraju predeo i imaju segmente predeone politike. Međutim, ovo je ipak tek početak i još mnogo treba uraditi na integraciji. Takođe, sledi izrada strategije, studije i informacione osnove, koja po evropskim standardima zahteva multidisciplinarne timove kaže Biljana Filipović.
Konvenciju je do sada ratifikovalo 36 država članica Saveta Evrope, osim Nemačke, Švajcarske i Austrije u kojima je ova oblast već uređena u njihovom zakonodavstvu po veoma visokim standardima i koje imaju veliko iskustvo u zaštiti i uređenju predela, a na osnovu toga i razvijen turizam, visok nacionalni dohodak zasnovan upravo na kvalitetu predela. Pored evropske inicijative, od strane pejzažnih arhitekata pokrenuta je i inicijativa da se ovakav sporazum definiše na svetskom nivou. Suština Konvencije je u poimanju predela, kao važnog interesa na kulturnom, ekološkom i sociološkom planu, doprinosi razvoju lokalnih kultura i predstavlja važnu komponentu evropskog, prirodnog kulturnog nasleđa koje doprinosi dobrobiti čovečanstva i jačanju eko-bio diverziteta. Predeo ima važnu ulogu u kvalitetu života ljudi, predstavlja osnovni element kulturnog i socijalnog blagostanja ljudi, a njegov centar je čovek. Konvencija se bavi promovisanjem zaštite, upravljanja i planiranja predela, kao i organizovanja evropske saradnje po ovom pitanju. Srbija će u tom smislu intenzivirati saradnju na planu zaštite i upravljanja predelom, naročito u zaštićenim oblastima.
Evropska konvencija o predelu je ustanovila i nagradu u ovoj oblasti, a Savet ministara u skladu sa preporukama za nagradu Saveta Evrope dodelio je prošle godine nagradu Bačkom Monoštoru kao predelu sa dobrom praksom u očuvanju životne sredine. U vreme konkursa Srbija još nije ratifikovala Konvenciju, pa i pored toga Savet Evrope je dozvolio njeno učešće sa primerom specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje” - Bački Monoštor. Nevladina organizacija “Podunav” je aplicirala televizijskom reportažom RTS-a, autorke Aleksandre Sarković, a podršku je dalo i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, kom je na čelu sa ministrom Oliverom Dulićem od strane Saveta Evrope dodeljeno priznanje. U primerima projekata za nagradu Saveta Evrope uglavnom se favorizuju oni koji se odnose na saradnju pograničnih oblasti, stoga je na današnjoj prezentaciji Konvencije upućen i poziv za apliciranje u ovoj oblasti. Od 2002. godine Savet Evrope zaštitu, očuvanje i uređenje predela između ostalog promoviše i putem ilustrovanih časopisa "Futuropa" koji izlaze 1 - 2 puta godišnje.
Dugu tradiciju u ekološkom planiranju predela imaju Francuska, zatim Italija kojoj je dodeljena ovogodišnja nagrada Saveta Evrope za rekultivaciju kojom je devastirani predeo pretvoren u park. Sledi Slovačka koja je uradila atlas predela. Slovenija je veoma mnogo uradila na planu implementacije Konvencije, Crna Gora takođe, a kada je Vojvodina u pitanju potrebno je mnogo uraditi, pre svega na liniji vodotokova koji su veoma zagađeni.
Evropsku konvenciju o predelima predstavili su: Biljana Filipović, nacionalni fokal point za Konvenciju, Biljana Jovanović Ilić, koordinatorka procesa implementacije Konvencije, prof. dr Jasminka Cvejić sa Šumarskog fakulteta Beograd i dipl. ing. Vesna Vidar, iz javnog preduzeća "Palić Ludaš".

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Realizacija primarne selekcije otpada teče po planu

 

 

 

Projekat "Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno-bačkom okrugu" finansiran od strane Evropske unije, u Subotici je zaživeo u praksi 17. decembra prošle godine kada su stanarima zgrada u MZ "Dudova Šuma", Arsenija Čarnojevića 39 i 43, te u MZ "Prozivka" zgradama u Jo Lajoša 59, 61 i 63 podeljeni ključevi "eko tačaka". Nakon mesec dana realizacije projekta Nataša Đereg ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj zadovoljna je dosadašnjim tokom realizacije projekta.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Podeljeni ključevi "Eko tački"

 

 

 

Subotica, 17. decembra - Ključevi od pet nedavno postavljenih reciklažnih ostrva danas su predati stanarima zgrada koje učestvuju u pilot projektu "Ka zajednicama koje recikliraju u Osiječko-baranjskoj županiji i Severno-bačkom okrugu". Stanari zgrada u ulici Arsenija Čarnojevića i Jo Lajoša su prihvatili ovu novinu i kako kažu dopada im se inicijativa kojoj je krajnji cilj smanjenje otpada koji odlazi na deponiju.
- Nažalost, recikliranje je kod nas tek u začetku i mada se u poslednje vreme sve više o tom govori u medijima, u praksi je malo toga sa čim smo se konkretno susreli, kao sa ovom inicijativom, koja nam je pružena "kao na tacni", a jedino što se od nas očekuje je disciplina kod selekcije otpada. Sve što sam do sada čuo u vezi raznih ekoloških projekata je nešto, što neko drugi radi za nas, a ovaj projekat upravo ukazuje na značaj odgovornosti svakog pojedinca u očuvanju životne sredine. Ovo se kako čujem, u zemljama zapadne Evrope sprovodi već duži niz godina. Rodbina i poznanici koji žive u Austriji i Nemačkoj, kažu i da su sankcije u tim zemljama vrlo oštre kod svih vidova neodgovornog ponašanja prema životnom okruženju, kaže stanar zgrade koja učestvuje u pilot projektu.
Tokom realizacije projekta u narednih godinu dana, projektni tim će konstantno biti na usluzi građanima i uz podršku JKP "Čistoća i zelenilo" nadzirati realizaciju i vršiti merenja prikupljenih količina otpada.
Oblast upravljanja otpadom je važan segment u procesu pridruživanja EU, gde će Srbija morati slediti propisane standarde iz evropskih direktiva, stoga se ovi napori moraju nastaviti i kada je u pitanju građanstvo, ali i sa nadležnim organima od kojih se očekuje dobra politička volja i interes za ovakve sisteme, koji će između ostalog privući i nove investicije čija je svrha stvaranje uslova za ekološki održivo društvo, smatraju u Centru za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) Subotica.

 

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Podela ključeva "Eko tački"

 

Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) kroz projekat finansiran od strane EU u okviru prekogranične saradnje Hrvatska Srbija, "Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno-bačkom okrugu" , će u subotu, 17. decembra 2011. godine u dve Mesne zajednice u Subotici da podeli ključeve od nedavno postavljenih nadsrešnica za selektivno razdvajanje otpada stanarima ciljnih zgrada. U prostorijama MZ „Prozivka“ u vremenu od 10.00 – 12.00 časova, te iz CEKOR-a mole da po jedan član svakog domaćinstva iz zgrada Jo Lajoša br. 59, 61 i 63 dođe radi preuzimanja besplatnog ključa.
U prostorijama MZ „Dudova šuma“, (na adresi Arsenija Čarnojevića 22) u vremenu od 13.00 – 15.00 časova podeliće se ključevi stanarima iz zgrada Arsenija Čarnojevića br. 39 i 43.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Postavljene "Eko tačke" u Subotici

 

 


 

Subotica, 9. decembra - Postavljanjem pet "Eko tački" za selektiranje otpada, započeo je pilot projekat “ Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko-baranjskoj županiji i Severno- bačkom okrugu” finansiranom od strane EU programa prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija, a podržanom i od strane Grada Subotice i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Dve "Eko tačke", ili "Zelena ostrva" su postavljene u MZ "Dudova šuma" pored vrtića "Mandarina", a tri u MZ "Prozivka".
Nosioci projekta su udruženja Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR iz Subotice sa strane Srbije, i Zelena Akcija iz Zagreba u partnerstvu sa Zelenim Osijekom iz Osijeka, sa strane Hrvatske. Sve projektne aktivnosti održavaju se na području Osječko baranjske županije i Severno bačkom okrugu. Ukupna vrednost projekta je 296,933.13 Eura, srpskoj strani pripada 116,017.53 evra, dok vrednost pilot projekta- nadstrešnica i kontejnera koji prelaze u vlasništvo Grada Subotice iznosi oko 27.000 evra. Nabavku i postavljanje nadstrešnica je izvela firma Integral inženjering a.d. Subotica.

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Završena Međunarodna škola organske proizvodnje ...opširnije - VIDEO

  medjunarodna skola organske proizvodnje, dejan zvekic, nenad novakovic, organic control systems, otvoreni univerzitet

 

 

U okviru projekta reforme poljoprivrede "Star", finansiranog od strane Svetske banke i Ministarstva poljioprivrede, šumarstva i vodoprivrede, završen je projekat Međunarodne škole organske proizvodnje, kroz koju je preko devet modula 215 polaznika steklo teoretska i praktična znanja iz oblasti organske proizvodnje, a cilj je bio da se kroz tih devet modula obrade svi aspekti ne samo organske poljoprivrede, već i prerade, turizma, marketinga, tačnije kompletne privredne delatnosti koja je vezana za organsku proizvodnju. U okviru projekta oformljena je i stručna biblioteka dostupna u Arhus centru, a čini je oko 200 naslova domaćih i inostranih eksperata iz oblasti organske poljoprivrede, održivog razvoja s aspekta filozofije, sociologije i etike. Izdanja su objavljena na: srpskom, hrvatskom, mađarskom, slovačkom, nemačkom i engleskom jeziku.
U toku su pregovori o nastavku škole, a po rečima menadžera Međunarodne škole organske proizvodnje, Nenada Novakovića, škola će nastaviti sa jasno definisanim programom i nizom aktivnosti: konferencija, seminara, foruma i okruglih stolova.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Učešće građana u primeni Arhuske konvencije

 

 

 

 

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja pokrenulo je postupak izrade Strateškog akcionog plana za primenu Arhuske konvencije koja građanima omogućuje pravo na dostupnost informacija vezanih za ekologiju, pravo učešća u odlučivanju i njihovoj pravnoj zaštiti. Sprovođenje konvencije je započelo 2009. godine, od momenta kada je ova konvencija ratifikovana od strane Republike Srbije. Strateški akcioni plan predviđa procedure na osnovu kojih bi se uspostavio efikasan i transparentan način upravljanja životnom sredinom, a izradili su ga Ministarstvo životne sredine i Misija OEBS-a u Srbiji. Na danas upriličenom Okruglom stolu u prostorijama Regionalnog Arhus centra raspravljalo se o ovom akcionom planu u okviru teme: "Učešće građana u postupku izrade Strateškog plana primene Arhuske konvencije u Republici Srbiji", a istaknuta je i značajna uloga medija na kreiranje svesti u oblasti životne sredine. Tokom osam meseci, od osnivanja Arhus centra u Subotici, građanstvo se sve češće interesuje o pitanjima vezanim za životnu sredinu. Pored današnje teme, najavljena je i javna rasprava koja će uskoro uslediti a vezana je za realizaciju projekta izgradnje termoelektrane u Segedinu i stav ovdašnje javnosti o uticaju realizacije ovog projekta na životnu sredinu.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Zajedničkim naporima do poboljšanja sistema upravljanja otpadom ...opširnije - VIDEO

 

 

 

 

Na Paliću je 27. oktobra započela dvodnevna Međunarodnu konferenciju o upravljanju otpadom, u organizaciji CEKOR-a, a pod nazivom: "Zajedničkim naporima do poboljšanja sistema upravljanja otpadom" u okviru projekta finansiranog od strane Evropske unije u sklopu programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2007 - 2013. Ukupna vrednost projekta je nešto manja od 300 hiljada evra, od čega Srbiji pripada 116 hiljada evra. Cilj konferencije je da poveže sve učesnike koji bi trebali biti uključeni u uspostavljanje, ili poboljšanje sistema upravljanja otpadom kao što su komunalna preduzeća, nevladine organizacije i lokalna vlast. To je moguće postići kroz razmenu iskustava i identifikaciju konkretnih prepreka kao i zajedničkog angažmana prema rešavanju problema koji danas smetaju da se uspostavi dobar sistem upravljanja otpadom. Učesnici konferencije su predstavnici nevladinih organizacija i preduzeća sa teritorije Srbije i Hrvatske.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

Otvoren Biofest 7 - VIDEO

 

 

 

U organizaciji Udruženja Terraˇs, Organik kontrol sistem i Otvorenog univerziteta započeo je sedmi Biofest, na kom su uzeli učešće domaći i inostrani stručnjaci i izlagači. Glavni pokrovitelj Biofesta je Evropska Unija, a manifestacija je podržana i od strane Grada Subotice, Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Prilikom svečanog otvarnja Biofesta 7, uručene su nagrade "Bioproizvod godine" i "Bioproizvođač godine", kao i uverenja polaznicima međunarodne Škole organske poljoprivrede koju je pohađalo 215 polaznika, što je oko 60 posto preko planiranog broja. U sklopu Biofesta 7, pored prodajne izložbe i degustacije organskih proizvoda i zimnice, održava se i međunarodna konferencija:"Koraci u približavanju EU u oblasti organske poljoprivrede - Stanje i perspektive", o čemu je govorila prof. dr Tereza Horvat Skenderović. Projekat Organica.net predstavila je Snježana Mitrović ispred Udruženja Terraˇs i Sonja Vuković ispred Udruge Slap iz Osijeka. U okviru konferencije bilo je reči i o stanju i perspektivama razvoja organske poljoprivrede u Srbiji, modelima njenog razvoja na lokalnom nivou, te stanju ove oblasti u Hrvatskoj sa naglaskom na obezbeđivanje uslova i usaglašavanje zakonske regulative tokom procesa ulaska u EU. Drugog festivalskog dana biće reči o značaju umrežavanja i udruživanja, kao načina uspešnijeg proboja na tržište, te o klastetrima kao modelu udruživanja, kako u regionu tako i na teritoriji Srbije. Situaciju na planu stanja organske poljoprivrede u svojim zemljama predstaviće stručnjaci iz Makedonije, Mađarske, Slovačke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE