Gradske vesti

ARHIVA STRANICE

____________________________________________________________________________

 

 

19.01.2017.

 

Potpisivanje izjava o zainteresovanosti za priključenje na kanalizacionu mrežu

 

 

Gradska uprava, MZ "Palić" i JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, izdali su saopštenje kojim podsećaju stanovnike naselja Palić da je u toku prikupljanje izjava kojima se potvrđuje njihova zainteresovanost za priključenje na buduću kanalizacionu mrežu, čija se izgradnja planira za sredinu 2017. godine, u okviru Projekta zaštite biodiverziteta Palić - Ludaš, čiju implementaciju finansira nemačka KfW banka. Kako je navedeno u saopštenju, pokrivanje većeg dela naselja Palić kanalizacionom mrežom neophodno je zbog zaštite životne sredine, odnosno poboljšanja uslova života građana. Cena priključka na mrežu iznosi 27.021,38 dinara (sa PDV), pri čemu se kod avansnog plaćanja odobrava popust od 20%, a iznos je moguće i platiti na 24 rate.

 

 

 

 

Gradska uprava, MZ "Palić" i JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica posebno apeluju na vlasnike vikendica i drugih objekata koji nisu u upotrebi tokom zimskih meseci, kao i na vlasnike objekata koji nisu prijavljeni na adresi na kojoj se nalazi objekat, da se informišu u prostorijama MZ „Palić“, ili u prostorijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, ukoliko do sada nisu dobili obaveštenje putem pošte.

 

Da bi se obezbedila sredstva za radove na izgradnji kanalizacione mreže, neophodno je da se građani naselja Palić izjasne da li su zainteresovani da se priključe na kanalizacionu mrežu. Ukoliko su građani voljni da se priključe na kanalizacionu mrežu neophodno je da potpišu izjavu najkasnije do kraja januara 2017. godine.

 

Obrasci za izjave mogu da se dobiju u prostorijama MZ „Palić“, a mogu da se preuzmu i na: (http://subotica.rs/index/page/id/10737/lg/cp ; http://vodovodsu.rs/7-Vazne-Informacije/1061-OBAVESTENJE-O-IZGRADNJI-BUDUCE-KANALIZACIONE-MREZE-NA-PALICU )

 

Popunjene i potpisane izjave građani su dužni da pošalju putem pošte (poštarina plaćena), ili da ih lično predaju u prostorijama MZ „Palić“, kao i u prostorijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

16.01.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

 

 

 

 

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција и комунална инспекција обављати појачан надзор у вези са чишћењем и уклањањем снега и леда са тротоара, прилаза стамбеним зградама, испред стамбених и пословних објеката, што је и обавеза власника или корисника објеката.

Неизвршавање ове обавезе повлачи за собом прекршајну одговорност у складу са Одлуком о чишћењу и уклањању снега и леда на територији града Суботице.

 

 

É R T E S Í T É S

 

Értesítjük a polgárokat, hogy kommunális rendőrség és a közterületi felügyelőség fokozottan ellenőrzik a hó és jég eltakarítását a lakóházak és üzlethelyiségek előtti járdákról és utakról, amit az épületek tulajdonosai vagy az azokat használók kötelesek elvégezni.

E kötelezettség elmulasztása a hó és jég eltakarításáról szóló rendelet értelmében szabálysértésnek minősül.

 

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se građani da će komunalna policija i komunalna inspekcija obavljati pojačan nadzor u svezi s čišćenjem i uklanjanjem snijega i leda s pločnika, prilaza stambenim zgradama, ispred stambenih i poslovnih objekata, što je i obveza vlasnika ili korisnika objekata.

Neizvršavanje ove obveze povlači za sobom prekršajnu odgovornost sukladno Odluci o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na području grada Subotice.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

16.01.2017.

 

Saopštenje Opšte bolnice Subotica

 

 

NOVE PROCEDURE ZA KVALITETNIJE MEDICINSKE USLUGE U SUBOTIČKOJ BOLNICI


Dolaskom dr sci med Slobodana Puškara na mesto prvog čoveka Opšte bolnice u Subotici, imenovanog od strane Vlade APV, Opšta bolnica Subotica započela je novu etapu poslovanja i pružanja novih zdravstvenih usluga i unapređivanja postojećih sa ciljem da se efikasnije i uspešnije leče pacijenti iz Subotice i okoline.

 

 

 

 

Novi menadžment Opšte bolnice Subotica doneo je odluku o uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih procedura kao i novih endoskopskih metoda u sklopu hirurških intervencija koje će pacijentima Severnobačkog okruga omogućiti adekvatnije pružanje zdravstvene zaštite bez odlaska u tercijalne zdravstvene ustanove (Novi Sad, Beograd). Ovde govorimo prvenstveno o procedurama za ispitivanje kardiovaskularnih bolesti (koronarografija), procedurama za ispitivanje bolesti pluća, povećanje broja operisanih pacijenata sa kataraktom kao i povećanju broja postojećih i uvođenju novih endoskopskih operacija (kao što je operacija štitne žlezde).

 

Projekat angio sale – sale za kateterizaciju srca i krvnih sudova, prepoznat od strane Vlade AP Vojvodine, za subotičku bolnicu je od nemerljivog značaja. Podatak koji govori u prilog toj činjenici je da je preko 50% smrtnosti upravo uzrokovano kardiovaskularnim bolestima. Opremanje savremene angio sale i njeno funkcionisanje u maksimalnom obimu doprineće da se naši pacijenti manje upućuju u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i u Klinički centar Vojvodine. Optimalno lečenje akutnog infarkta srca sprovodi se unutar prvih 6 sati od nastanka bolova sa hitnom koronarografijom u angio sali uz ugradnju stenta i otvaranje zatvorenog krvnog suda srca. Na taj način smrtnost od infarkta srca značajno se smanjuje uz očuvanje funkcije srčanog mišića i smanjenje posledica ove bolesti (očuvanje radne sposobnosti pacijenta). Zbog udaljenosti angio sale koja se nalazi u Sremskoj Kamenici i koja do sada nije postojala u Subotici i zbog drugih problema, do sada su pacijenti sa infarktom srca na teritoriji Subotice često bili konzervativno lečeni, a to znači manje efikasno, ili sa dužim rokom oporavka.

 

Jedna od novina početkom 2017. godine na Odeljenju hirurgije je i operacija štitaste i paraštitastih žlezda. Ove operacije se nisu radile u našoj ustanovi poslednjih godina i mogu se izvoditi na klasičan način, ali takođe i minimalno invazivnom endoskopskom tehnikom. Prednost minimalno invazivne tehnike je u tome što je to endoskopska metoda koja podrazumeva manji rez na vratu od svega 2 cm, kroz koji se uvodi endoskop i izvodi operacija. Pacijenti provode u bolnici samo nekoliko sati posle operacije i u mogućnosti su da idu isti dan kući. Planira se i povećanje broja postojećih i uvođenje novih endoskopskih hirurških procedura.

 

U narednom periodu uvode se nove pulmološke dijagnostičke procedure – u prvom redu bronhoskopija. Bronhoskopija i bronhološke procedure predstavljaju osnovne dijagnostičke metode koje nam na prvom mestu služe za dijagnostiku karcinoma pluća, ali takođe se koriste i za dijagnostiku drugih bolesti pluća. Osim dijagnostike, bronhoskopija značajnu ulogu ima i u terapijske svrhe u jedinici intenzivne nege. Uvršćivanjem ove procedure, uz saradnju sa Institutom za plućne bolesti Vojvodine, u osnovne procedure koje će se obavljati u našoj bolnici bi se smanjilo upućivanje pacijenata na dijagnostiku u Institut za plućne bolesti, skratilo bi se vreme čekanja za ovu dijagnostičku proceduru u Institutu u Sremskoj Kamenici, omogućilo bi se sve na jednom mestu, i dijagnostika i lečenje u bolnici u Subotici.

 

Promenom menadžmenta Bolnice, u poslednjoj nedelji decembra povećan je broj i operacija katarakte, urađeno je čak 16 operacija, što je rezultat bolje organizacije rada i saradnje sa Kliničkim centrom Vojvodine. Dalja saradnja sa oftalmolozima iz Klinike za očne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine će doprineti da se smanje liste čekanja za operaciju katarakte.

 

Uvođenje novih procedura i metoda odraziće se pozitivno na kvalitet lečenja pacijenata, skraćivanje dužine boravka u bolnici ali i u finansijskom smislu, budući da će se neutrošena sredstva preusmeriti na druge neophodne projekte. Navedene novine i unapređenja naišle se na pozitivne reakcije u razgovorima sa nadležnom filijalom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Promene u Opštoj bolnici Subotica su tek početak procesa modernizacije ove zdravstvene ustanove koje u budućnosti treba da dovedu do značajno višeg kvaliteta medicinskih usluga za građane Subotice i severa Vojvodine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

12.01.2017.

 

Suboticagas uspešno poslovao u 2016. godini

 

 

Po rečima v.d. direktora JKP „Suboticagas“ Ildiko Zedi, ovo preduzeće je uspešno poslovalo u 2016. godini, a ekstremno niske atmosferske temeperature zabeležene na početku 2017. godine, uticale su na povećanje potrošnje prirodnog gasa.

 

 

 

 

- Niske temperature izazvale su povećanu potrošnju prirodnog gasa. Distributivna gasna mreža je stabilna i isporuka prirodnog gasa se obavlja u kontinuitetu, kaže v.d. direktora Ildiko Zedi.
U proceni uspešnosti poslovanja tokom prethodne godine, ona smatra da je akcija besplatnog priključenja za domaćinstva značajno doprinela povećanju broja potrošača.

- 2016. godina bila je veoma uspešna za JKP "Suboticagas". U 2016. godini izgradili smo 205 besplatnih priključaka za domaćinstva i 20 priključaka za poslovne potrošače. To je značajno povećanje broja priključaka u odnosu na zadnje tri godine, a na šta je najviše uticala akcija besplatnog priključenja za domaćinstva, ali i niža cena prirodnog gasa.

 

Ukinuta su besplatna priključenja na gasnu mrežu. Da li će ova akcija biti nastavljena ?

- Akcija besplatnog priključenja domaćinstava na gasnu mrežu je privremno obustavljena, zbog realizacije preuzetih obvaveza iz 2016. godine. Odlukom Nadzornog odbora JKP "Suboticagas", od marta 2017. godine nastavljamo sa akcijom besplatnog priključenja domaćinstava na gasnu distributivnu mrežu, kako bi povećali ukupan broj priključaka i isporuku prirodnog gasa.

 

Koliko je do sada priključeno novih korisnika na tzv Palićkoj zaobilaznici, završenoj jula meseca 2016. godine?

- Na tzv. Palićkoj obilaznici, u 2016. godini, ukupno je aktivirano 6 potrošača, kaže v.d. direktora Ildiko Zedi, a kapacitet ovog gasnog voda dužine 10 km, čija je izgradnja započeta 2013. godine, ima izuzetan značaj za realizaciju Master plana u segmentu razvoja turizma i privrede Palića.

 

Kakva je situacija sa naplatom i da li su regulisana višegodišnja dugovanja prema Suboticagasu, od strane neredovnih platiša iz sektora privrede?

- JKP "Suboticagas" ima razumevanja za sve svoje potrošače. Naplata potraživanja je preko 90%, što znači da većina potrošača svoj dug izmiruje na vreme. U slučaju da potrošači imaju problem u izmirivanju svojih obaveza prema JKP Suboticagas, preduzeće im izlazi u susret na taj način, da na osnovu molbe potrošača dozvoljava otplatu nastalog duga na rate. Kao krajnju instancu, u slučaju neplatiša, koristimo naplatu putem izvršitelja. Naplata potraživanja kod neredovnih platiša iz sektora privrede se realizuje putem instrumenta obezbeđenja plaćanja, ili utuženjem. Jedino ukoliko preduzeće ode u stečaj, na tu situaciju kod naplate nemamo uticaj, kaže v.d. direktora JKP „Suboticagas“ Ildiko Zedi. / magyar

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

06.01.2017.

 

Божићна и новогодишња честитка градоначелника

 

 

 

 

Свим суграђанима који Божић славе по јулијанском календару упућујем најсрдачније честитке, уз жељу да га проведу са својим најмилијима, у добром расположењу, миру и љубави. Нека вам овај велики хришћански празник и 2017. година донесу много среће, здравља, успеха и радости. Мир божји, Христос се роди!

 

Градоначелник Суботице
Богдан Лабан

 

 

Svim sugrađanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke, uz želju da ga provedu sa svojim najmilijima, u dobrom raspoloženju, miru i ljubavi. Neka vam ovaj veliki hrišćanski praznik i 2017. godina donesu mnogo sreće, zdravlja, uspeha i radosti. Mir božji, Hristos se rodi!

 

Gradonačelnik Subotice
Bogdan Laban

 

 

Minden szabadkai polgárnak, aki a julián naptár szerint ünnepli Jézus születését, őszintén kívánom, hogy a karácsonyi ünnepeket szeretteik körében töltse jókedvben, békében és szeretetben. Hozzon számukra ez a
keresztény ünnep és a 2017-es év sok szerencsét, egészséget, sikert és örömet.

 

Bogdan Laban
Szabadka polgármestere

 

 

Божићна и новогодишња честитка председника Скупштине града

 

 

 

 

Свим суграђанима који Божић славе по јулијанском календару упућујем искрене честитке. Желим вам да овај велики хришћански празник проведете у добром здрављу, миру, породичној срећи и радости. Мир божји - Христос се роди!

 

Minden polgártársunknak, akik Krisztus születését a Juliánusz-naptár szerint ünnepelik, őszinte jókívánságaimat küldöm, s kívánom, hogy ezt a nagy keresztény ünnepet családjuk és barátaik körében, jó egészségben, boldogságban, békében és örömmel töltsék el. 

 

Svim sugrađanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru upućujem iskrene čestitke. Želim vam da ovaj veliki hrišćanski praznik provedete u dobrom zdravlju, miru, porodičnoj sreći i radosti. Mir božji - Hristos se rodi!

 

Predsednik Skupštine grada

Bunford Tivadar

 

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

30.12.2016.

 

SLIKOM DO ZDRAVLJA

 

 

U periodu od 3. do 8. januara 2017. godine, u holu Otvorenog univerziteta u Subotici, biće organizovana prodajna izložba slika, umetnika iz Srbije i okolnih zemalja, koji su velikodušno pristali da doniraju svoja dela i na taj način pomognu maloj Ivi Zvekić da ozdravi.

 

Iva je sedmogodišnja devojčica, kojoj je u aprilu ove godine na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu postavljena dijagnoza akutne limfoblastne leukemije Filadelfija pozitivna. Nakon terapija primljenih u poslednjih sedam meseci, zahvaljujući humanim ljudima i akcijama koje su organizovane, uplaćena je prva polovina od 90 hiljada evra, koliko su za sada projektovani troškovi nastavka lečenja u inostranstvu i Iva je početkom decembra sa svojom mamom otputovala u Bolonju, gde će biti izvršena transplatacija koštane srži.
S' obzirom da je neophodno da se druga polovina sredstava za lečenje u inostranstvu uplati u što kraćem roku i da ona nadilaze mogućnosti porodice, na inicijativu našeg poznatog slikara, sugrađanina, Ivana Šarčevića Šarca, u humanitarnu akciju se uključio i veliki broj umetnika iz Srbije i regiona donirajući svoja dela. Sredstva od prodatih slika biće uplaćena na račun Ive Zvekić, za njeno dalje lečenje.
Pozivamo sve građane dobre volje i plemenitog srca da se uključe u humanitarnu akciju i posete prodajnu izložbu na Otvorenom univerzitetu u periodu od 3. do 8. januara 2017. godine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

30.12.2016.

 

Poziv za trening

 

Participacija mladih sa hendikepom, Bečej 27.-29.januar 2017.

 

 

Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Kancelarijama za mlade iz Subotice, Kikinde i Obrenovca organizuje trodnevni trening „Participacija mladih sa hendikepom“ namenjen mladima i omladinskim radnicima/ama koji su aktivni realizatori aktivnosi u svojim organizacijama. Trening se realizuje u okviru projekta RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, i održaće se u periodu od 27. januara - 29. januara 2017. u hotelu „Imerial lux“ u Bečeju.

 

 

 

 

Trening „Participacija mladih sa hendikepom“ senzibilisaće i osnažiti aktiviste i aktivistkinje koje su uključeni u donošenje odluka u omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade za uključivanje mladih sa hendikepom u programe i aktivnosti njihovih organizacija i institucija na lokalnom nivou.
Učesnici i učesnice treninga će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima socijalne inluzije i socijalnog uključivanja kroz pristup ljudskim pravima kao i zakonodavstva i prava u Srbiji, a biće predstavljeni različiti aspekti uključenosti osoba sa hendikepom u društvo (servisi podrške, ljudska prava, samostalni život) i značaj organizovanja aktivnosti za mlade koje su prilagođene mladima sa hendikepom.
Tokom i nakon treninga, očekuje se da će učesnici i učesnice biti:
• motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka smanjenju socijalne isključenosti mladih sa hendikepom
• osnaženi i motivisani za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene uključenosti
• informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost u Republici Srbiji (primarno u oblasti anti-diskriminacionih i omladinskih politika, obrazovanja i socijalnih servisa)
• osnaženi za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom
• osnaženi za iniciranje i sprovođenje aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom pokriva troškove prevoza, smeštaja na bazi punog pansiona, ishrane i obezbeđivanja radnih materijala za sve učesnike i učesnice, uključujući i njihove personalne asistente/asistentkinje.
Projektni tim obezbeđuje personalnu asistenciju mladima sa hendikepom kojima je potrebna, a ne mogu da je sami obezbede, radne materijale u različitim foramtima (na osnovu prethodno iskazanih potreba – elektronski, uvećana štampa, Brajevo pismo), tumače za znakovni jezik i ostale oblike prilagođavanja individualnim načinima funkcionisanja (ukoliko su prethodno jasno naznačeni u prijavnom formularu)
Popunjen prijavni formular (u nastavku) poslati na prijava@kzm.subotica.rs najkasnije do, utorka 10. januara. Odabrani učesnici i učesnice biće obavešteni/obaveštene do 13. Januara 2017.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

29.12.2016.

 

Novogodišnji prijem za predstavnike medija

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford, u Medija centru su organizovali novogodišnji prijem za predstavnike medija.

 

VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.12.2016.

 

Novogodišnji prijem za državne organe

 

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford, u Velikoj većnici Gradske kuće, upriličili su tradicionalni novogodišnji prijem za predstavnike javnih preduzeća, državnih institucija, ustanova i organa. Prijemu je prisustvovao i predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor, koji je izrazio uvedenje da Subotica može da bude grad za ponos.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Bogdan Laban i predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford, sumirajući rezultate ostvarene u godini na izmaku, istakli su projekte i investicije koji su obeležili 2016. godinu i najavili buduće aktivnosti lokalne samouprave.
- Očekujemo proširenje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta u Privrednoj zoni Mali Bajmok. Kontiteh fluid Srbija će zaposliti još oko 250 radnika. Očekuje se da Amatek za čije potrebe se u Privrednoj zoni gradi proizvodna hala površine 10.000 kvm, zaposli još oko 200 radnika. Uskoro ćemo moći da se pohvalimo sa još jednim novim investitorom, koji će poslovati u okviru Privredne zone Mali Bajmok i koji će zaposliti oko 100 radnika, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

Ocenjujući godinu na izmaku, predsednik Skupštine APV, Ištvan Pastor je rekao da nije bila laka i da u narednoj godini predstoje nova iskušenja
- Ali, najvažnije je da se svi činioci ujedine u zajedničkom zadatku, a to je rad u interesu naše zajednice i svih njenih građana, rekao je Pastor.

 

VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

28.12.2016.

 

Usvojen budžet Grada za 2017. godinu

 

 

Budžet Grada za 2017. godinu usvojen je danas većinom glasova. Odbornici iz redova pozicije stanovišta su da je budžet kako razvojni, tako i strateški, dok deo opozicije tvrdi upravo suprotno.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Sa 44 glasa za, 13 protiv i 3 uzdržana, usvojen je budžet Grada Subotice za 2017. godinu, koji iznosi nešto više od šest milijardi dinara. Prema rečima gradonačelnika Subotice, Bogdana Labana, ovakav budžet je realan i razvojni, budući da je čak 23 odsto budžeta namenjeno za investicije. Zahvaljujući značajnoj podršci sa pokrajinskog i republičkog nivoa, biće omogućena tri kapitalna projekta za Suboticu: završetak Ipsilon kraka, nastavak radova na Pozorištu, kao i razvoj banje Palić.

Iako je zakonskim izmenama predviđeno da u gradskom budžetu od poreza na zarade umesto 80 odsto, sada ostane 77 odsto, planirani budžet predviđa povećanje sredstava po ovom osnovu.

S druge strane, deo opozicije tvrdi da budžet nije ni strateški ni razvojni.

Osim budžeta, pred odbornicima danas su se našle i odluke o planovima detaljne regulacije za MZ „Peščara“ i „Železničko naselje“, kao i kadrovske izmene – u upravnim i nadzornim odborima nekolicine ustanova u Gradu. Sa dnevnog reda su i skinute dve tačke: Odluka o pokretanju inicijative za obrazovanje gradskih opština, kao i Rešenje o razrešenju članova upravnog odbora PU „Naša radost“. Predlagači su, kao i na prošloj sednici, bili odbornici Pokreta za građansku Suboticu. ...izvor

 

_________________________________________________________________________________

 

28.12.2016.

 

Neće biti poskupljenja vode, ali ni popusta za redovne platiše

 

 

 

 

Javno-komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" saopštilo je da tokom 2017. godine neće biti predviđenog povećanja cena za usluge isporuke čiste vode, usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, a kako se navodi u današnjem saopštenju, kako bi preduzeće ostvarilo neophodne prihode i novčana sredstava radi izmirenja troškova i obaveza iz poslovanja, Odlukom Nadzornog odbora stavljena je van snage Odluka o odobravanju popusta korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i ista prestaje da važi od 1. januara 2017. godine.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

28.12.2016.

 

Podeljeni novogodišnji paketići

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Grad Subotica je, šestu godinu za redom, organizovao podelu novogodišnjih paketića za decu bez roditeljskog staranja i decu sa posebnim potrebama. U okviru manifestacije, koja je održana u holu Nove opštine, podeljeno je 167 paketića. ...izvor

 

_______________________________________________________________________________

 

27.12.2016.

 

Palićani počeli sa potpisivanjem izjava za priključak na kanalizacionu mrežu

 

 

Na zboru građana Palića, održanom večeras u Kongresnoj sali Velike terase na Paliću, predstavljene su mogućnosti priključka na buduću kanalizacionu mrežu koja će se u ovom naselju izgraditi u okviru „Projekta zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš“, čiju implementaciju finansira nemačka KfW banka. O značaju projekta za Palić i Suboticu i detaljima Projekta okupljenim meštanima govorili su predstavnici grada, Mesne zajednice „Palić“, Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Početak izgradnje buduće kanalizacione mreže kojom bi trebao da bude pokriven veći deo naselja Palić planiran je za sredinu naredne godine. Pre početka izgradnje potrebno je da građani Palića potpišu izjave kojima stiču pravo da se pod povoljnim uslovima priključe na buduću kanalizacionu mrežu, a to podrazumeva cenu priključka u iznosu od 27.021,38 dinara, odobren popust od 20 odsto u slučaju avansnog plaćanja u celosti i mogućnost plaćanja na 24 rate.

Cena je znatno niža od tržišne, jer je projekat od velikog značaja i za meštane, i za ceo grad i za razvoj Palića kao turističke destinacije. Ona se neće menjati za one koji na vreme potpišu izjavu o spremnosti za priključak na buduću kanalizacionu mrežu.

Građani Palića pokazali su izuzetnu zainteresovanost i neki su već tokom zbora potpisali izjave.

Palićani ne treba da brinu, izjave će svakako biti poslate na kućnu adresu, odnosno moći će da se podignu u prostorijama MZ „Palić“, kao i u prostorijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Popunjene i potpisane izjave građani treba da pošalju putem pošte (poštarina plaćena), ili lično da ih predaju u prostorijama MZ „Palić“, kao i u prostorijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Mapa projektovane, buduće kanalizacione mreže može da se pogleda u prostorijama Mesne zajednice Palić, na sajtu javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ (www.vodovodsu.rs) i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Subotice (www.subotica.rs).

Sve informacije o Projektu zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš ubuduće će moći da se prate i na baneru na zvaničnoj internet prezentaciji grada Subotice (www.subotica.rs).

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

27.12.2016.

 

Prijem za Vesnu Margartetić, dobitnicu priznanja "Čovek godine"

 

 

Zamenica gradonačelnika Timea Horvat i član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilija Đukanović, primili su danas, u Zelenoj sali Gradske kuće, Vesnu Margaretić, socijalnu radnicu Centra za socijalni rad u Subotici, dobitnicu priznanja i nagrade „Čovek godine“, koju treću godinu zaredom dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite. Prijemu je prisustvovala i direktorica Centra za socijalni rad Miroslava Bagavac, koja je predložila Vesnu Margaretić za najbolju socijalnu radnicu u konkurenciji 127 centara.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Timea Horvat se zahvalila Vesni Margaretić što je, kako je rekla, ovu značajnu nagradu donela ne samo za Centar za socijalni rad već i za Suboticu, sredinu odavno prepoznatljivu po visokom nivou socijalne zaštite.

– Drago mi je što baš naš grad ima najbolju socijalnu radnicu u zemlji. To je veliko priznanje za Vesnu Margaretić koja već 27 godina istrajava u istovremeno najtežem i najlepšem poslu. Socijalni radnik nema radno vreme, njegov posao je mukotrpan i težak, ali je istovremeno i divan, jer građanima pruža pomoć u prevladavanju socijalnih nedaća - naglasila je Timea Horvat.

Ilija Đukanović je, uz čestitke na ovoj izuzetnoj nagradi, izrazio nadu da će i u narednim godinama biti sličnih priznanja za subotički Centar za socijalni rad.

– To je lep primer i za mlađe zaposlene u Centru. Verujem da i oni vide da se rad, upornost i istrajnost adekvatno vrednuje. Na lokalnoj samoupravi je da i ubuduće podržavamo sve aktivnosti i rad ustanova socijalne zaštite, a na njima je da rade i nagrade, verujem, neće izostajati – istakao je Đukanović

Vesna Margaretić radi s decom, starateljima, na usvojenjima, porodičnom smeštaju. Zbrinjavanje dece u domove za nju je, kaže, uvek bila poslednja opcija

– Moja najveća nagrada je kad vidim da su deca kojima smo svojevremeno pomogli danas porodični ljudi, brižni roditelji. To je ogromno priznanje za socijalnog radnika – istakla je Vesna Margaretić.

Direktorica Centra za socijalni rad objasnila je zašto je predložila baš Vesnu Margaretić za ovu nagradu.

– Od diplome socijalnog radnika, psihologa, pedagoga do stručnjaka u socijalnoj zaštiti, veoma je dug put. Vesnu od mnogih drugih kolega razlikuje njen stalni dosluh s onime što se dešava u sredini i spremnost na permanentno učenje – istakla je Miroslava Bagavac.

Nagrade su dodeljene 21. decembra u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vesni Margaretić nagradu je uručila Dragana Vukov, devojka iz hraniteljske porodice koja je od 2000. godine bez roditeljskog staranja. Dragana je danas student medicine i jedna je od najvećih „nagrada“ Vesne Margaretić.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

23.12.2016.

 

Održana tribina „Prava građana u Srbiji - na papiru i u stvarnosti“

 

 

Zakon za sve građane treba da važi podjednako, u svim regijama Srbije, jednako noću, kao i danju, rekao je zaštitnik građana Saša Janković na večerašnjoj tribini „Prava građana u Srbiji - na papiru i u stvarnosti“, upriličenoj povodom desetogodišnjice rada institucije Zaštitnika građana Republike Srbije.

 

 

 

 

 

Da bi se prava građana sprovodila u praksi, onako kako je zakonom definisano, Janković kaže da je neophodno da građani zajedno sa institucijama koje stoje na stanovištu ostvarenja njihovih prava, pokažu upornost, istrajnost, hrabrost i uverenje da su njihova prava zaista njihova, a ne bilo čija milostinja.
- Prava građana su naša svakodnevica, od njih zavisi da li imamo posao, da li dišemo zdrav vazduh i pijemo zdravu vodu, od toga zavisi da li naša deca imaju zdravstveno osiguranje na papiru, ili u praksi i građani jesu zainteresovani za njih.

 

Janković kaže da mu iz Subotice stiže relativno malo pritužbi.
- Jedan od mogućih razloga je što u Subotici funkcioniše izuzetno agilan lokalni ombudsman, a ono što je stizalo do mene, nešto preko 300 pritužbi, uglavnom se odnosi na ćutanje administracije, rekao je Janković u izjavi za medije.

 

VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

23.12.2016.

 

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban
Božićno - novogodišnja čestitka

 

 

 

 

Svim sugrađanima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru želim da ovaj veliki hrišćanski praznik provedu u krugu svoje porodice i prijatelja, u dobrom zdravlju, miru i sreći.
Neka vam Božić i predstojeća godina ispune domove toplinom i radošću.

 

Mindazoknak a polgártársainknak, akik a Gergely-naptár szerint ünneplik a karácsonyt, kívánom hogy ezt a jelentős keresztény ünnepet családjuk és barátaik körében, jó egészségben, békében és boldogságban töltsék.
Kívánom, hogy a karácsony és az elkövetkező esztendő melegséggel és örömmel töltsék meg otthonukat.

 

Svim sugrađanima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru želim da ovaj veliki kršćanski blagdan provedu u krugu svoje obitelji i prijatelja, u dobrom zdravlju, miru i sreći.
Neka vam Božić i predstojeća godina ispune domove toplinom i radošću.

 

 

Predsednik Skupštine grada Bunford Tivadar
Božićno - novogodišnja čestitka

 

 

 

 

Minden polgártársunknak Istentől megáldott, szeretetteli karácsonyi ünnepeket kívánok! A szentestét és a karácsonyt boldogságban, békességben és örömmel ünnepeljék meg, a legközelebbi szeretteik körében, az otthon melegében. A 2017-es esztendőben pedig mindenkinek jó egészséget, boldogságot, sok sikert és vidámságot kívánok!

 

Svim sugrađanima želim blagoslovljene praznike! Iz sveg srca vam želim da Badnje veče i Božić provedete u sreći, miru i blagostanju, u toplini svojih domova, okruženi svojim najmilijima. U 2017. godini želim svima dobro zdravlje, sreću, puno uspeha i mnogo veselja!

 

Svim sugrađanima želim blagoslovljene blagdane! Iz svega srca vam želim da Badnju večer i Božić provedete u sreći, miru i blagostanju, u toplini svojih domova, okruženi svojim najmilijima. U 2017. godini želim svima dobro zdravlje, sreću, puno uspjeha i veselja!

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

23.12.2016.

 

Обавештење за грађане Палића

 

 

Grad Subotica i rukovodstvo Mesne zajednice „Palić” pozivaju građane Palića da se odazovu na Zbor građana koji će se održati 27. decembra (utorak) 2016. godine, sa početkom u 18 časova, u Kongresnoj sali Velike terase na Paliću.

 

 

 

 

Tema zbora građana je: Prezentacija mogućnosti priključenja na buduću kanalizacionu mrežu MZ „Palić” u okviru Projekta zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš.
Zbog važnosti teme pozivaju se građani da prisustvuju zboru u što većem broju.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

22.12.2016.

 

Otvoreno Prihvatilište za beskućnike

 

 

U Gajevoj ulici na broju 50, otvoreno je Prihvatilište za beskućnike opremljeno sa 19 ležajeva, koje po potrebi može primiti i veći broj korisnika. Prihvatilište korisnicima o trošku Grada obezbeđuje tri obroka i dva topla napitka dnevno.

 

 

 

 

 

Pored smeštaja u kom su obezbeđeni uslovi za održavanje lične higijene i ishrana, korisnicima je u slučaju potrebe obezbeđen i medicinski tretman, a volonteri Crvenog krsta će svakodnevno dežurati od 7 do 15 časova.

Prihvatilište je otvoreno odlukom gradonačelnika Subotice, na osnovu ugovora između lokalne samouprave, Karitasa, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

21.12.2016.

 

RPK dodelila Godišnje nagrade

 

 

Na današnjoj sednici Skupštine Regionalne privredne komore, dodeljene su godišnje nagrade SMB gradnji, preduzećima „Bane“, Senta promet i Telek paprika iz Martonoša, a kao najuspešnijem javnom preduzeću nagrada je dodeljena JKP„Čistoća i zelenilo“ Subotica.

 

 

 

 

 

Na sednici Skupštine Regionalne privredne komore, pored svečane dodele nagrada sumirani su i rezultati koje je privreda regiona ostvarila tokom prvih 10 meseci tekuće godine.
Po rečima predsednika RPK Slobodana Vojinovića, privreda severa Bačke i Potisja u 2016. godini beleži suficit od čak 30 odsto, a u narednoj godini je prema njegovim rečima realno očekivati rast industrijske proizvodnje od 2,7%.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

21.12.2016.

 

Održana promocija konkursa Mladi su zakon

 

 

U Gradskom omladinskom centru u Subotici je održana promocija konkursa Mladi su zakon, Ministarstva omladine i sporta, za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volontiranja i pružanja podrške mladima da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive. U Severnobačkom, Serernobanatskom i Srednjobanatskom okrugu program sprovodi Centar lokalne demokratije kao Resurs centar u saradnji sa loklanim partnerima Kancelarijom za mlade Grada Subotice, Zrenjaninskom omladinskom razvojnom organizacijom – ZORO, Kancelarijom za mlade Grada Kikinda i Somborskim edukativnim centrom.

 

 

 

 

- Konkurs je namenjen udruženjima mladih ali i neformalnim omladinskim grupama, u čemu se i ogleda važnost ovog programa, koji omogućuje da mladi postanu glavni akteri razvoja svojih lokalnih zajednica, kaže Dejana Baltes koordinatorka Kancelarije za mlade Subotica.
- Kroz svoje projekte mladi mogu da ponude odgovore na uočene probleme u svojoj sredini, kroz organizaciju različitih volonterskih aktivnosti i tako iniciraju pozitive promene u društvu, rekla je Silvija Patarčić koordinatorka Centra lokalne demokratije.

 

Konkurs je otvoren do 15. januara 2017., a sve bitne informacije o smernicama programa, kao i obrazac za pisanje predloga projekta mogu se pronaći na stranici Centra loklane demokratije www.lda-subotica.org.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

21.12.2016.

 

Saopštenje Doma zdravlja Subotica povodom incidenta tokom intervencije u Hajdukovu

 

 

 

 

Tokom noćne smene 20.12.2016. u 19:12 časova, lekarska ekipa Službe hitne medicinske pomoći je pozvana da ukaže pomoć pacijentkinji u naselju Hajdukovo. Tokom lekarskog pregleda pacijentkinje, prisutan je bio sin u alkoholisanom stanju. Nakon ukazane pomoći, sin je pištoljem pretio ekipi Službe hitne medicinske pomoći. Zahvaljujući pribranosti tehničara koji ga je savladao, očuvana je bezbednost ekipe.

Ekipe Službe hitne medicinske pomoći rade u svim vremenskim okolnostima, svakodnevno obavljaju veliki broj intervencija. Tokom zbrinjavanja i pružanja pomoći drugima i njihovi životi su ugroženi.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

20.12.2016.

 

Otvoren poslovni centar "Mazda"

 

 

Auto kuća "Alfa"d.o.o. koja u Subotici posluje već dve decenije, svečano je otvorila novi poslovni centar "Mazda" u čijem sklopu je 712 kvm novoizgrađenog i preko 1300 kvm renoviranog poslovnog prostora, u okviru kog se nalaze auto salon, servis, prateće službe za registraciju, osiguranje i tehnički pregled vozila, kancelarijski i magacinski prostor.

 

 

 

 

 

Poslovni centar "Mazda" svečanim presecanjem vrpce, otvorio je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, a svečanom otvaranju je prisustvovao i prvi sekretar Ambasade Japana u Beogradu, Jošifumi Kano.

 

Uspešan rad novootvorenom poslovnom centru Mazde, poželeli su: generalna direktorka Mazda Hrvatske, odgovorna za Jugoistočnu Evropu, Renata Jagetić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, načelnik Severnobačkog upravnog okruga Dragi Vučković i predsednik Foruma poslodavaca Srbije, Makso Đukić.

 

Auto kuća "Alfa" osnovana je pre 20 godina i poslovanje je započela sa dvoje zaposlenih, dok ih je danas preko 60.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

19.12.2016.

 

Poziv volonterima

 

 

U centru grada 23.12. petak, sa početkom u 12 časova, održaće se interaktivna izložba. Pozivaju se volonteri koji žele da učestvuju i doprinesu realizaciji projekta da pošalju mail na: prijava@kzm.subotica.rs ili u inbox fb stranice. Naznačiti ime i prezime, godište i kontakt telefon. Prijave slati do 22.12.

 

 

 

 

Opšti cilj projekta: Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u odgovoru na migrantsku krizu kroz sprovođenje kampanje podizanja nivoa svesti.
Aktivnosti na projektu: fotografisanje 40 portreta migrantata na teritoriji Srbije i realizacija interaktivne pokretne izložbe.
Ciljne grupe projekta su: a)Lokalno stanovništvo grada Subotice sa posebnim akcentom na mlade b) migranti koji trenutno borave na teritoriji Srbije c) volonterska zajednica

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

16.12.2016.

 

Jedan SMS – za pomoć sugrađaninu

 

 

Grad Subotica pridružuje se apelu FB grupe „Srce za Sašu”. Radi se o pomoći Subotičaninu Aleksandru Šešliji, ocu dvoje maloletne dece, kome je neophodna transplantacija srca na AKH klinici u Beču.

 

 

 

 

Svi građani koji nameravaju da pomognu trebalo bi da pošalju SMS poruku na 5066. Cena poruke je 100 dinara, a akcija traje samo do 24. decembra 2016. godine. Nakon ovog datuma neizvesno je hoće li važiti ovaj humanitarni broj.

Poštovani sugrađani, ukoliko u ovoj božićno-novogodišnjoj akciji pošaljete samo jedan SMS učinili biste delo vredno pažnje i na taj način obradovali Sašu i njegovu porodicu.

Grad Subotica, takođe, podržava i druge apele i humanitarne akcije usmerene na pružanje pomoći Subotičanima čije je zdravlje teško ugroženo i kojima je takva podrška neophodna.

 

Kabinet gradonačelnika

 

________________________________________________________________________________

 

16.12.2016.

 

Sjajni koncerti Mađarskog ciganskog simfonijskog orkestra „100 violina“

 

 

Deo Mađarskog ciganskog simfonijskog orkestra „100 violina“ iz Budimpešte, priredio je danas, u Velikoj skupštinskoj sali Gradske kuće, vrhunski koncert. Jedinstven u muzičkoj umetnosti, orkestar je oduševio publiku maestralnim izvođenjem raznovrsnog repertoara – od bisera tradicionalne ciganske muzike do najpopularnijih dela najvećih kompozitora klasike Lista, Bramsa, Bizea – koji je ovoga puta bio prilagođen božićnim i novogodišnjim praznicima.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Posle prve, kraće numere, prisutnima se obratio predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford. On je istakao da je 2016. godina bila teška, ali uspešna, i da će naredna godina biti puna izazova.

– U proteklom periodu ostvarili smo dobru saradnju sa pokrajinskim i republičkim organima, ali je bitno da i dalje negujemo dobre partnerske odnose, jer samo zajedničkim snagama možemo postići prave uspehe. Otvoreni smo za saradnju kako sa državnim organima tako i sa preduzetnicima i vlasnicima kompanija, jer je u cilju jačanja zajednice naš najznačajniji zadatak da kroz efikasnije funkcionisanje lokalne samouprave povećamo privredne potencijale našega grada – rekao je Bunford.

Predsednik Skupštine je, na kraju svog obraćanja, u ime grada Subotice i svoje ime sugrađanima čestitao božićne praznike i poželeo im puno sreće, uspeha i dobro zdravlje u novoj, 2017. godini.

Posle koncerta u Gradskoj kući, Mađarski ciganski simfonijski orkestar „100 violina“, koji s pravom nazivaju i ponos Mađarske, jer je brojnoj publici širom sveta približio bogato muzičko nasleđe ovog područja, pre svega, violine i cimbala, karakterističnih za ovu vrstu muzike koji predvode ovaj živopisni skup virtuoza, oduševio je publiku i na novogodišnjem gala koncertu u subotičkoj Hali sportova.

I vizuelno atraktivni, u nošnjama i jarkim bojama, virtuozi iz Budimpešte svojim brzim promenama harmonija, stilova i ritmova svemu što su svirali dali su strast i magiju.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

15.12.2016.

 

Grad Subotica dobitnik priznanja „BEES AWARD 2016“

 

 

Subotica je dobitnik priznanja „BEES AWARD 2016“ za iskazanu izuzetnu društvenu odgovornost u dužem vremenskom periodu na korist najšire društvene zajednice i jasno opredeljenje ka racionalnom korišćenju energije, unapređenju energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine. Priznanje je danas uručeno predstavniku grada Subotice, Jasmini Stevanović, na svečanosti u beogradskom Sava centru organizovanoj u okviru 4. Biznis konferencije „BEES 2016“ – „Kako privući nove investicije u energetskom sektoru – projekcije do 2020”. Odluku o dodeli javnog priznanja doneli su kompanija „Mas medija internešenel“ i Stručni kolegijum biznis konferencije „BEES 2016” (Biznis energetske efikasnosti u Srbiji).

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Zahvaljujući se, u ime grada Subotice i gradonačelnika Bogdana Labana, na priznanju koje je ove godine pripalo našem gradu, Jasmina Stevanović je rekla da ova nagrada potvrđuje da je Subotica jasno opredeljena ka racionalnom korišćenju energije, unapređenju energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine, i da ona za nas predstavlja i izazov, i obavezu, da na ovom polju i u ovom segmentu učinimo svakodnevno korak više.

Uz sve to, dodala je, potencijalnim investitorima Subotica nudi značajne mogućnosti za započinjanje biznisa u nekoliko oblasti - od proizvodnje do pružanja usluga.

-Blizina Evropske unije, izrazito dobar geografski položaj, oslonjenost na Koridor 10, dobra infrastrukturna opremljenost Privredne zone ‘Mali Bajmok’, mogućnost poslovanja u režimu Slobodne zone, velika brzina izdavanja svih neophodnih dozvola investitorima i kvalifikovana, stručna i disciplinovana radna snaga – reference su Subotice koje bi, kao prednosti, u narednom periodu investitori trebali da iskoriste – naglasila je Jasmina Stevanović.

U okviru trećeg panela posvećenog energetskoj efikasnosti u javnim objektima i stambenim zgradama, u ime subotičke lokalne samouprave prezentaciju na temu „Energetska potrošnja u funkciji ekonomskog razvoja grada Subotice” održao je samostalni stručni saradnik za energetiku, Vicko Marko Mamić.

U svom izlaganju pred brojnim predstavnicima domaćih i inostranih kompanija, podsetio je da je energija neophodna za svakodnevni život, da cene resursa rastu, ali i potrebe za potrošnjom, i da je iz tih razloga energetska efikasnost dominantna tema u svim medijima i među svim korisnicima.

– U isto vreme, u obavezi smo da smanjimo zagađenje životne sredine. Nastaje dilema: Smanjiti zagađenje i sprečiti globalno zagađivanje tako što ćemo trošiti manje energije ili nastaviti ekonomski rast i razvoj, ali snositi posledice globalnog zagrevanja. Energetska efikasnost nudi izlaz iz ove dileme limitiranjem zagađenja životne sredine, ali obezbeđujući energiju potrebnu za ekonomski rast i razvoj – podvukao je Vicko Marko Mamić.

U okviru današnje biznis konferencije, grad Subotica je u holu Sava centra imao opremljen štand, kao i promociju u štampanoj publikaciji „BEES 2016“.

„BEES AWARD 2016“ je javno priznanje kompanijama, lokalnim samoupravama i finansijskim institucijama koje su – investiranjem u projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije uticale na smanjenje potrošnje energije i/ili zamenu konvencionalnih izvora sa obnovljivim izvorima energije – dokazale jasnu opredeljenost ka unapređenju, razvoju i integraciji energetske efikasnosti i istovremeno doprinele poboljšanju energetske efikasnosti.

Organizator konferencije „BEES 2016“ bila je kompanija „Mas medija internešenel“, uz institucionalnu podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Inženjerske komore Srbije.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

 

09.12.2016.

 

Partnerstvo sa Budimpeštanskim vodovodom u cilju kvalitetnijeg vodosnabdevanja

 

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica i Gradski vodovod Budimpešta, u Velikoj većnici Gradske kuće održali su zajedničku konferenciju, koja je deo projektnog partnerstva.

 

 

 

 

 

Reč je o projektu koji zajednički realizuju vodovodna preduzeća iz Subotice i Budimpešte, u cilju poboljšanja kvaliteta snabdevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda na teritoriji Subotice i okoline, a u okviru Programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja, preko Globalne alijanse partnerstva operatera voda/vodovoda.

 

opširnije - VIDEO / magyar

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

08.12.2016.

 

U Subotici svečano otvoren Počasni vicekonzulat Italije

 

 

Ambasador Italije u Srbiji, Đuzepe Manco, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, svečano su otvorili Počasni vicekonzulat Italije u Subotici, prvu italijansku konzularnu kancelariju u Srbiji van Beograda, koja će biti nadležna za Vojvodinu, u kojoj Italija zauzima prvo mesto kao strani investitor.

 

 

 

 

 

- Otvaranje ove kancelarije je odgovor Italije na zahteve naše zajednice koju u ovoj važnoj srpskoj pokrajini čine, između ostalog i mnogobrojni privrednici, izjavio je ambasador Manco, ističući da se "Vicekonzulat otvara u vreme kada su odnosi između Italije i Srbije na izuzetnom nivou i kada Italija u Briselu utiče i podržava otvaranje novih poglavlja u pregovorima između Srbije i Evropske unije, a da su italijanske firme najbrojnije u pokrajini."

 

U više od 50 italijanskih kompanija u Vojvodini, zaposleno je preko 10.000 radnika, od čega 2.000 u Subotici.

 

Predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović je izjavio da je "Vicekonzulat u Subotici tačka za budućnost, a da je Vlada AP Vojvodine zainteresovana za intenziviranje saradnje sa italijanskim regijama, sa kojima je po njegovim rečima već uspostavljena inicijalna saradnja.
- Subotica je mesto u kome posluje veliki broj italijanskih kompanija i veliki broj građana Italije ovde živi. Za sve njih, a i za naše građane, ovde će biti mesto susreta, razmene informacija i pomoći, mesto koje će povezivati sve oni koji zajednički žele da unaprede saradnju u svim oblastima života i rada. On će biti most između italijanskih i srpskih građana, rekao je Mirović.

 

- Pre tačno godinu dana otvoren je Italijanski kulturni centar u Subotici, a danas otvaramo Vicekonzulat, što je od velike važnosti i za grad i za privrednike. Nadamo se da ćemo vrlo brzo privući i druge potencijalne investitore u našu industrijsku zonu u Malom Bajmoku, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

 

Počasni vicekonzul Italije u Subotici je Karmine Taralo, osnivač Italijanskog kulturnog centra "Piazza Italia" koji je u poslednjih godinu dana organizovao preko 50 kulturnih događaja u Subotici.

 

Svečanoj ceremoniji otvaranja Vicekonzulata, prethodio je sastanak ambasadora Italije, predsednika Pokrajinske vlade i gradonačelnika Subotice, sa predstavnicima italijanskih preduzeća u Vojvodini, a tokom današnjeg susreta razmotrene su mogućnosti proširenja italijanskog prisustva u Vojvodini.

 

Povodom svečanog otvaranja u prostoru Vicekonzulata je postavljena izložba fotografija "Spasilačke misije Italije na Mediteranu".

 

Počasni vicekonzulat Italije se nalazi na trećem spratu zgrade DDOR-a, u Đure Đakovića 2 i otvoren je svakog radnog dana od 9 - 13 časova.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

06.12.2016.

 

Međunarodni dan volontera obeležen u znaku humanosti

 

 

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana volontera, 5. decembra, Kancelarija za mlade Grada Subotice u saradnji sa Centrom za socijalni rad, organizovala je prikupljanje humanitarne pomoći za decu iz socijalno ugroženih porodica na teritoriji Subotice.

 

 

 

 

 

Pomoć u odeći, opremi za bebe, prehrambenim artiklima, sredstvima za higijenu, itd, prikupljanu tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, u prostorijama Gradskog omladinskog centra, biće predata Centru za socijalni rad, a potom upućena socijalno ugroženim porodicama.
Volonteri subotičke Kancelarije za mlade su u toku jučerašnjeg dana učestvovali i u humanitarnoj akciji udruženja Zajedno, tokom koje su prodajom unikatnih božićnih ukrasa prikupljali sredstva za funkcionisanje ovog udruženja.

 

Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. decembra 1985. godine kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program UN za volontere. Od tada se svake godine 5.decembar obeležava kao Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera sa ciljem da se toga dana sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

06.12.2016.

 

Saopštenje članova Saveta Festivala evropskog filma Palić

 

 

 

 

Povodom odluke sa 6. sednice Skupštine Grada Subotice o razrešenju filmskog reditelja Zoltana Šifliša sa mesta člana Saveta Festivala evropskog filma Palić na predlog Gradskog veća, izražavamo zabrinutost zbog nedostatka bilo kakvog obrazloženja ili kvalitativne ocene rada gospodina Šifliša koje bi opravdalo ovakav postupak. Kao članovi Saveta osećamo dužnost da dosadašnji rad Zoltana Šifliša ocenimo najvišim ocenama pre svega zbog njegovog nesebičnog zalaganja u promovisanju mađarske kinematografije, kao i višegodišnjih bliskih kontakata sa najvišim filmskim institucijama te zemlje na čelu sa Magyar Filmunio što je rezultiralo činjenicom da je program “Novi mađarski film” jedan od najposećenijih i najaktuelnijih programa festivala na Paliću.
Pored toga, gospodin Šifliš je prisustvujući svakoj(!) sednici Saveta u velikoj meri doprineo razvojnim smernicama ove manifestacije putem stručnih ocena i predloga zahvaljujući kojim je Festival evropskog filma Palić i došao na mesto najrespektabilnijih filmskih manifestacija u Srbiji što potvrđuje i ocena evropske stručne javnosti i podrška Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa MEDIA.
Takođe izražavamo zabrinutost zbog odluke o postavljanju Gabrijele Vadleve (Vadlövő Gabriella) na mesto člana Saveta bez priložene biografijei bez konsultacija sa stručnim Savetom palićkog festivala, direktorom festivala, niti Otvorenim univerzitetom Subotica kao izvršnim producentom koji već godinama kao tim uz veliki napor uspevaju da postave ovu manifestaciju u sami vrh evropske kinematografije uprkos konstantnom smanjenju budžetskih sredstava.
Da podsetimo, Savet je vrhovno savetodavno telo Festivala evropskog filma Palić i kao takvo sastavljeno je isključivo od stručnih lica, u ovom slučaju filmskih profesionalaca. Takođe, napominjemo da članovi Saveta ne primaju nikakvu nadoknadu za svoj rad, već svojim iskustvom, zalaganjem i znanjem doprinose razvojnim smernicama ove manifestacije od Nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Mandat Saveta u ovom sastavu traje do februara 2018. godine.
Smatramo da ovakva praksa ni u kom pogledu ne doprinosi razvoju kulture Grada Subotice, pokrajine Vojvodine, niti Republike Srbije. Grad Suboticu vidimo kao svog saveznika i aktivnog učesnika u razvoju Festivala evropskog filma Palić u cilju što kvalitetnije međunarodne promocije samog grada, kao i kulture Srbije i Evrope uopšte.

 

Članovi Saveta Festivala evropskog filma Palić:
Mira Banjac – glumica, predsednica Saveta
Radoslav Zelenović, direktor Festivala evropskog filma Palić
Szabolcs Tolnai, filmski reditelj
Branislav Lečić, glumac
Gordan Mihić, scenarista
Petar Mitrić, selektor FEF Palić

 

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

05.12.2016.

 

Svečano otvoren šesti po redu „Winterfest”

 

 

Predsednik Skupštine grada Tivadar Bunford, član Gradskog veća zadužen za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje, Srđan Samardžić, i direktor JKP „Subotičke pijace”, Ilinka Vukoja, večeras su, na Trgu republike, svečano otvoriti šesti po redu zimski vašar pod nazivom „Winterfest". Ova, sada već tradicionalna manifestacija, koja je prerasla u svojevrsnu božićno-novogodišnju atrakciju grada Subotice, održava se na prostoru tzv. „Malog korzoa”, u periodu od 5. decembra 2016. do 13. januara 2017. godine.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Ilinka Vukoja je, obraćajući se medijima, izjavila da se JKP „Subotičke pijace” trudilo da prostor ne kome će se održati „Winterfest” izgleda, kako je rekla, ovako čarobno i privlačno za sve Subotičane, ali i za goste koji će tokom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika posetiti naš grad.

 

Uz podsećanje da je cilj zimskog vašara očuvanje i promocija tradicije izrade narodnih rukotvorina, prezentacija velikog broja proizvoda starih zanata i široke ponude domaće i organske hrane, vina i rakije, odnosno gastronomske ponude tradicionalnih jela sa ovog područja, Tivadar Bunford je, u svom obraćanju, rekao da će učesnici „Winterfesta” ove godine svoje proizvode predstaviti na više od 80 štandova.

– Centar grada je i ove godine lepo okićen, pripremljen za praznične dane, a središte ove božićno-novogodišnje atmosfere predstavlja ‘Winterfest’. Pored prazničnog osvetljenja tu je i zajednička jelka svih građana i svetleće figure, što sve ujedno doprinosi tome da porodice ovde provedu prijatne zajedničke trenutke. Da bismo deci pružili još sadržajniji provod, pripremili smo im i jedno iznenađenje: kocke od kojih mogu da grade i da se slobodno igraju sa svojim roditeljima – istakao je Tivadar Bunford, poželevši istovremeno svim sugrađanima prijatne božićne praznike i srećnu i uspešnu Novu godinu. ...izvor

 

_________________________________________________________________________________

 

05.12.2016.

 

Intervju

 

Milan Jerinkić: Godina preduzetništva je trasirala tek jednu traku puta

 

 

Godina 2016. proglašena godinom preduzetništva, po rečima predsednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Subotice, Milana Jerinkića, ostvarila je tek delimičan pomak, a kroz neophodne reforme u narednoj godini bi tek mogla dati rezultate. Jerinkić smatra da je u prvih sto dana Vlade ostvaren primetan pomak na planu makroekonomske stabilnosti čime je trasirana jedna strana puta, ali je potrebno izgraditi i drugu trasu koja obuhvata subvencionisanje domaćih privrednika, fleksibilnost fondova, dostupnost sredstvima, rešavanje problema sive ekonomije, restrukturisanja javnog sektora, rešavanje problema gubitaša što bi, po njegovim rečima, doprinelo da u 2017. godini BDP bude na nivou od 7 do čak 10%.

 

 

 

 

- Generalna ocena bi se mogla dati da je to tek početak, a nadamo se da će se nastaviti sledeće godine i tek ona bi to mogla biti godina preduzetništva. Ako je državi trebalo da se aktivira i predloži nove programe i načine na koje bi se pospešio rad privrede, poslodavaca i preduzetnika, tako je s njihove strane trebalo vremena i mogućnosti da se naviknu i spoznaju čitav set mera, subveencija. Tako da, treba malo vremena da sve to krene. Mislim da nije ova godina bila dovoljna. Tek sledeće godine bi se moglo uraditi nešto značajnije, kaže Milan Jerinkić.

 

Udruženje poslodavaca Subotice je pokušalo kroz organizovanje okruglih stolova i drugim skupovima, približiti preduzetnicima sve mogućnosti koje nudi celokupan set mera.

- Imali smo jedan dobar razgovor sa Razvojnom agencijom Srbije, gde smo konstatovali da ima programa, subvencija i mogućnosti, ali su ciljna grupa velika i srednja preduzeća i inostrana pravna lica. Tako da tu preduzetnika, mikro i malih preduzeća nema. Uredba Vlade Republike Srbije je takva da imamo limite koje ne možemo da dostignemo, a oni se odnose na broj zaposlenih radnika i veličinu investicije. S obzirom da je to tako, izradili smo jedan predlog za izmenu uredbe gde smo predložili mogućnost da se startuje sa 10 novozaposlenih radnika. Ima dva kriterijuma, broj zaposlenih i veličina investicije. Tu je bila donja granica 50 radnika i 500.000 evra što je za veliku većinu preduzetnika i poslodavaca nedostupno, te smo pokušali da smanjimo ove uslove na 40, 30, 20, 10 zaposlenih, odnosno da bude investicija između 100.000 i 150.000 evra za 10 novozaposlenih radnika, tako da se taj limit pomera, kako bi stvorili mogućnost da i ostali mogu u tome da učestvuju.

 

Jerinkić takođe, za sve koji se bave biznisom ističe značaj dostupnosti obrtnih sredstava, novca, koja je kaže, u sadašnjem sistemu veoma otežana, a procedure kod banaka su dugotrajne i oseća se ozbiljan nedostatak Razvojne banke.
- Potrebna je banka koja bi pratila privredu, pod povoljnijim uslovima,a krajnji cilj bi bio da postoji projektno finansiranje. Znači da privredno društvo koje ima neki projekat i ima biznis plan, da može da se pojavi kod Razvojne banke i da ona, ukoliko oceni da je reč o ideji koja je realno ostvariva na tržištu, kao partner učestvuje u realizaciji te investicije. Procedure kod Razvojnog fonda Srbije i Razvojnog fonda AP Vojvodine su u nekim segmentima strožije, nego kod komercijalnih banaka. Konkretno kod komercijalnih banaka obezbeđenje putem hipoteke ide u srazmeri od 1,1 do 1,7 od traženog iznosa, dok je ovde situacija da se mora obezbediti trostruko veća hipoteka od iznosa traženih sredstava, što je nepovoljno i neisplativo. Taj ko ima tri puta veću hipoteku, ili će se obratiti komercijalnoj banci, ili neće uzeti kredit.

Problem je još i dužina obrade i visina kamate od 3%. Mnoge komercijalne banke su snizile visinu kamate na manje od 3%. Tako da odnos ova dva fonda koji treba da podstaknu privredni razvoj, nije primeren ni godini preduzetništva, niti realnoj situaciji na tržištu. Sve ovo smo sumirali i poslali predloge Vladi i nadležnim ministarstvima, kako bi u što skorije vreme došlo do relaksacije, odnosno izmene tih uslova, pod kojima veoma mali broj privrednika može doći do fondovskih sredstava.

 

Udruženje poslodavaca Subotice se bavilo i pitanjem subvencija na lokalnom nivou koje, po rečima Milana Jerinkića, unazad desetak godina uopšte nisu bile predviđene budžetom.
- Tokom prošle godine smo uspeli da sa lokalnom samoupravom dogovorimo jedan subvencionisan kredit, na otplatni rok od 6 godina, od čega lokalna samouprava 3 godine plaća kamatu, a korisnik kredita sledeće 3 godine. To je dobar kredit za poslodavce, a realizuje se putem pet poslovnih banaka. Problem je u tom što je sužena delatnost samo na proizvodnju i turizam, tako da svi ostali koji se bave uslugama, trgovinom itd., ne mogu da konkurišu.

 

Jerinkić kaže da je prošla godina naznačila neke pozitivne pomake po pitanju zapošljavanja, porasta proizvodnje i prometa, porasta ukupnog BDP-a, a tokom tekuće godine ima povećanog rasta poslovanja iz čega proizilazi sve ostalo.
- U toj situaciji nemamo finansijsku pratnju, niti pratnju od države i lokalne samouprave u mnogim segmentima. Navešću ovde parafiskalne namete, poresku politiku i sivu ekonomiju, gde nema nikakvog pomaka. Pomak je učinjen u segmentu investicija, u brzini dobijanja građevinskih dozvola koje se zaista na brži, jednostavniji i lakši način dobijaju. Jedino je kočnica kod katastra koji nije tako organizovan da može ispratiti ovakvu dinamiku. Takođe i ogromne su tarife koje se naplaćuju na hipoteke, uknjižbu itd. I u tom delu su veoma veliki zahvati.

 

Troškovi preduzetnicima i poslodavcima nisu smanjeni. Oni su na istom nivou, ili viši, jedino što je srećom došlo do povećanog prometa, te se zahvaljujući ovoj činjenici, da je zahvaljujući povećanom prihodu lakše isplatiti sve troškove, kaže Jerinkić.

 

- Siva ekonomija je i dalje krupan problem. S obzirom da država nije smanjila poreze i doprinose, u nastojanju obezbeđivanja sigurnosti punjena budžeta, siva ekonomija je dobila na zamahu. Početkom godine je započeo organizovani sistem smanjenja sive ekonomije, sačinjen iz više segmenata i trajao je negde do sredine godine. Nakon toga se oseti da se ovde zastalo i da je ovaj sistem izgubio dah.

 

Takođe, Jerinkić kao jedan od važnih segmenata ukupnog privrednog ambijenta ističe veliki odliv radne snage.
- Velik broj stručnih, mladih ljudi je otišao u inostranstvo, te je privreda ostala bez kvalitetne radne snage, kaže predsednik UO Udruženja poslodavaca Subotice, Milan Jerinkić i dodaje da pokušaji, da se kroz dualno obrazovanje obezbede adekvatni kadrovi za privredu, tek kroz četiri godine mogu dati izvesne vidljive rezultate.
- Sistem obrazovanja je zadnjih godina derogiran, tako da nakon srednjeg stručnog obrazovanja mladi ljudi izlaze sa nedovoljnim fondom kako opšteg, tako i stručnog znanja, sa neformiranim radnim navikama, radnom disciplinom i nedostatkom vizije sopstvene budućnosti. Koncepcija je ili državni posao, ili odlazak u inostranstvo, što je loše za privredu i društvo u celini. Država mora da pokrene rešavanje ovog problema.

 

Kod problema naplate, Jerinkić kaže da je evidentan problem u poslovanju sa privrednim subjektima, gde je više od polovine na ivici likvidnosti.
- Teško se dolazi do pozajmice i po principu spojenih sudova, jedno, drugo povlači. Ulazimo u "vrzino kolo", a nemamo više mogućnost multi kompenzacije, koja je postojala u vreme postojanja Službe društvenog knjigovostva. Imali smo mnogo čistiju situaciju.

 

U prvih sto dana Vlade, Jerinkić smatra da je učinjen primetan pomak na planu makroekonomske stabilnosti čime je trasirana jedna strana puta, ali je potrebno izgraditi i drugu trasu koja obuhvata subvencionisanje domaćih privrednika, fleksibilnost fondova, dostupnost sredstvima, rešavanje problema sive ekonomije, što bi doprinelo da u 2017. godini, po njegovim očekivanjima BDP bude na nivou od 7 do čak 10%.

 

Takođe, Jerinkić smatra da u 2017. godini treba započeti sa rešavanjem problema javne potrošnje i prezaposlenosti u javnom sektoru, što je po njegovom mišljenju ogroman balast.
- Mi sigurno imamo od 20 - 30% viška zaposlenih u javnom sektoru. I to bi trebalo nekom osmišljenom akcijom, iz godine u godinu, strukturalno prebacivati u privatni sektor, u proizvodnju.
Problem gubitaša takođe mora biti rešen, jer je ovo opterećenje koje nose ne samo privredni subjekti, nego svi građani.

 

...opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

02.12.2016.

 

Dervo Ahmetović: Subotička toplana samo sprovodi zakonsku regulativu

 

 

Na nedoumice korisnika daljnskog grejanja, kojima nije jasan razlog zbog kog im je Subotička toplana poslala ugovore o uslovima isporučivanja toplotne energije i koje su posledice, ako ne potpišu ugovor, direktor JKP "Subotička toplana", Dervo Ahmetović kaže da u ovoj situaciji nema ničeg skrivenog, ili štetnog za korisnike daljinskog grejanja, već je reč o postupanju u skladu sa zakonskom regulativom.

 

 

 

 

- Subotička toplana već godinama potpisuje ugovore sa korisnicima daljinskog grejanja i to uglavnom sa korisnicima koji su postali vlasnici u novim zgradama. Prema tome, ovo nije neka novina. Ovo je po Zakonu o energetici, Odluci Skupštine grada i po Zakonu o zaštiti potrošača, prema kojima smo dužni da imamo sačinjene ugovore sa korisnicima i na osnovu toga smo postupili. Ugovori su u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonu o zaštiti potrošača, definišu uslove snabdevanja toplotnom energijom i tu nema ničeg skrivenog, ili nečeg što ide na štetu korisnika daljinskog grejanja, već jednostavno zakonska obaveza, koju Subotička toplana sprovodi, kaže direktor Subotičke toplane, Dervo Ahmetović.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

01.12.2016.

 

Održana konstitutivna sednica Organizacionog odbora Evropskog univerzitetskog prvenstva u veslanju Subotica 2017

 

 

U Plavoj sali Gradske kuće održana je konstitutivna sednica Organizacionog odbora Evropskog univerzitetskog prvenstva u veslanju Subotica 2017, u organizaciji Grada Subotice i Univerzitetskog sportskog saveza Srbije.

 

 

 

 

Sednici su prisustvovali pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Vladimir Batez, rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dušan Nikolić, predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Srbije, prof. dr Siniša Jasnić, i Nemanja Simović, član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2016.

 

Dani Kanade u Subotici

 

 

Subotica je domaćin manifestacije „Dani Kanade u Subotici“, koja započinje danas i trajaće do 1. decembra, tokom koje će biti upriličen niz sadržaja koji će Subotičanima predstaviti Kanadu.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban i član Gradskog veća zadužena za oblast kulture, Miroslava Babić, razgovarali su danas sa savetnikom ambasadora Kanade u Beogradu, Brajanom Ebelom o unapređenju saradnje na planu kulture i obrazovanja i mogućnostima uspostavljanja privredne saradnje između Subotice i Kanade.

 

Dani Kanade započinju izložbom "Politika kretanja" Vesne Perunović u Galeriji Vinko Perčić i predavanjem savetnika ambasadora Kanade u Beogradu, Brajana Ebela o načinu na koji je Kanada prevazišla izazove globalne ekonomske krize. Predavanje će biti održano na Ekonomskom fakultetu u Subotici. U bioskopu Eurocinema biće prikazan animirani film "Legenda o Sarili", a u Gradskoj biblioteci će biti održano Književno veče posvećeno Alis Manro, kanadskoj dobitnici Nobelove nagrade za književnost.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2016.

 

Održana sednica Saveta Severnobačkog upravnog okruga u proširenom sastavu

 

 

 

 

 

U Severnobačkom upravnom okrugu, održana je sednica Saveta u proširenom sastavu, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Fonda „Evropski poslovi“ APV, čije prisustvo današnjoj sednici doprinosi poboljšanju saradnje i podizanju kapaciteta lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg korišćenja sredstava iz EU fondova.

 

opširnije - VIDEO

 

 

 

 

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2016.

 

Određene mere postupanja u slučaju širenja zaraze ptičjeg gripa

 

 

Na jučerašnjem sastanku Operativnog tima Okružnog štaba za vanredne situacije, zaključeno je da su svi nadležni organi i službe pripremljeni za realnu opasnost širenja virusa avijarne influence, ptičjeg gripa i određene mere po kojima će se eventualno postupati, kaže načelnik Severnobačkog upravnog okruga Dragi Vučković.

 

 

 

 

- Bolest nije opasna za ljude, ali je moguća ekonomska šteta gazdinstava, ili pravnih subjekata, a u slučaju potrebe uništenja zaražene živine, štetu će nadoknaditi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, rekao je Vučković.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2016.

 

Održan okrugli sto o kvalitetu voda u Vojvodini

 

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice (CEKOR), u saradnji sa udruženjem Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada, u okviru realizacije ETNAR projekta, organizovao je u Novom Sadu, 25. novembra okrugli sto posvećen kvalitetu vode u Vojvodini.

 

 

 

 

Okrugli sto je pored učesnika iz civilnog sektora, aktivista na terenu, okupio predstavnike inspekcijskih službi, resorne stručnjake, u cilju informisanja o kvalitetu vode u Vojvodini, kako površinskih i podzemnih voda, tako i same pijaće vode, te mapiranja problema na putu usaglašavanja sa EU.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

29.11.2016.

 

Gran-pri za predstavu "Par cipela" na 13. Dečjem pozorišnom festivalu

 

 

Na 13. Dečjem pozorišnom festivalu „Pozorište Zvezdarište“ u Beogradu, subotičko Dečje pozorište sa predstavom „Par cipela“ u režiji Todora Valova, osvojilo je četiri vredne nagrade među kojima je i nagrada Gran-pri za najbolju predstavu. Pored nagrade za najbolju predstavu, dodeljene su i nagrade za najbolju režiju Todoru Valovu i glumcima Dečjeg pozorišta Jasmini Praliji, Kalo Beli i Greguš Zalanu.

 

 

 

 

Predstava „Par cipela“ trenutno je jedna od najnagrađivanijih i najgledanijih predstava Dečjeg pozorišta Subotica i po mišljenju stručnog žirija ovogodišnjeg Zvezdarišta koji su činili Milan Nešković, pozorišni reditelj, Vaja Dujović, glumica, i Jelena Paligorić, dramaturg, predstava koja odskače miljama daleko, kako po kvalitetu, tako i po izvedbi.

Dečji pozorišni festival “Pozorište Zvezdarište” je regionalni takmičarski festival koji predstavlja najbolja scenska ostvarenja u pozorišnoj produkciji za decu na području Srbije i zemalja u okruženju. U ovogodišnjoj selekciji Festivala beogradska publika imala je priliku da vidi presek domaće produkcije predstava za decu i predstave iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Italije i Kine.

 

Zvanične odluke žirija Festivala "Pozorište Zvezdarište":

Nagradu za najbolju glumicu festivala Pozorište Zvezdarište, žiri dodeljuje Jasmini Praliji, za ulogu u predstavi „Par cipela“ u produkciji Dečjeg pozorišta iz Subotice. Jasmina Pralija, izuzetno raskošnim glumačkim talentom, na scenu iznosi briljantnu intrepretaciju, prepunu najsitnijih ukrasa i detalja. Njena glumačka sredstva su savremena i životna. Jasmina Pralija koristi širok dijapazon citata na različite vrste dečjeg pozorišta u svojoj glumi, i to radi na najvišem umetničkom nivou.

 

Nagradu za najboljeg glumca festivala, žiri dodeljuje ravnopravno glumcima Kalo Beli i Greguš Zalanu, za uloge u predstavi „Par cipela“. Ova odluka, kao i sve ostale, doneta je jednoglasno. Ova dva glumca na scenu iznose autentičnu energiju i disciplinu, sa sobom nose neverovatnu moć i iznad svega njihova je umetnička interpretacija na najvišem nivou. Glumci predstave „Par cipela“ igraju kao jedan, njihov je tim neverovatno uigran, i oni rade jedni drugima u korist. U njihovoj intepretaciji nema šmire, potcenjivanja publike. Ima discipline, jasne glumačke kreacije i iznad svega neverovatno poštenog odnosa prema publici i poslu koji obavljaju.

 

Nagradu za režiju žiri festivala Pozorište Zvezdarište dodeljuje Todoru Valovu za režiju predstave „Par cipela“ Dečjeg pozorišta Subotica. Todor Valov, kao autor ove izuzetne predstave, u oblast pozorišta za decu i mlade donosi novu energiju, izrazitu inovativnost i savremena rediteljska sredstva. On kombinuje promišljanja o različitim žanrovima. Njegova predstava diše, ona je poletna, emotivna i umetnički dovedena do perfekcije.

 

Grand prix festivala Pozorište Zvezdarište, žiri festivala jednoglasno i uz duboki naklon dodeljuje predstavi „Par cipela“.

„Par cipela“ umetnički je najmoćnija predstava ovogodišnjeg festivala. Ona odskače miljama daleko, kako po kvalitetu, tako po izvedbi. Njena najveća snaga zapravo leži u tome da je vrlo često umreženo mišljenje za dobru predstavu potrebno mnogo novca. „Par cipela“ nam govori da je, uz skromna sredstva i more mašte, moguće napraviti jednu visoko kvalitetno umetničko delo, koje je prepuno ljubavi, empatije i emocija. „Par cipela“ uliva nadu da je pozorište za decu i mlade na dobrom putu, da su inovacije na planu dramaturgije i režije, i glumačkih sredstava, moguće. „Par cipela“ je svima nama zadao zadatak kako jedna predstava za decu mora da izgleda, kao ozbiljna i umetnički visoko kvalitetna predstava, kako na etičkom, tako i na estetičkom nivou.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

26.11.2016.

 

Obeležen nacionalni praznik bunjevačke nacionalne manjine Dan Velike narodne skupštine

 

 

Svečanom akademijom u Velikoj većnici Gradske kuće Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine obeležio je jedan od četiri nacionalna praznika – Dan Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Novom Sadu 1918., kao i 330 godina od dolaska Bunjevaca na područje Bajskog trougla (Baja-Subotica-Sombor).

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Svečanosti, koja je počela intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde” i bunjevačke svečane pesme „Podvikuje bunjevačka vila” prisustvovali su predsednik Vlade AP Vojvodine, Igor Mirović, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, izaslanica predsednika Republike Srbije Stanislava Pak Stanković, savetnik premijera Srbije, Gojko Radić, potpredsednik pokrajinske Vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine, Mihalj Njilaš, pomoćnici pokrajinskog sekretara za kulturu, Nebojša Kuzmanović i Đorđe Vukmirović, predsednik Skupštine grada Novog Sada, Zdravko Jelušić, predstavnici svih bunjevačkih institucija i brojni građani. ...izvor

 

_________________________________________________________________________________

 

25.11.2016.

 

Prikupljanje humanitarne pomoći

 

 

Kancelarija za mlade Grada Subotice će 5. i 6. decembra povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera, u prostorijama Gradskog omladinskog centra, sa svojim volonterima i u saradnji sa Centrom za socijalni rad, organizovati prikupljanje humanitarne pomoći za decu iz socijalno ugroženih porodica na teritoriji Subotice.

 

 

 

 

Najpotrebnija je garderoba za dečake i devojčice, kao i oprema za bebe, pelene, sredstva za ličnu higijenu i paketi hrane (ulje, šećer, brašno, so, trajne konzerve, trajno mleko, pirinač i ostale namirnice koje nisu lako kvarljive).

Prikupljena pomoć 5. i 6. decembra može da se dostavi u prostorije Gradskog omladinskog centra (kod Glavne autobuske stanice, Senćanski put br. 5) u periodu od 18 do 20 časova.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

24.11.2016.

 

Kadrovske izmene u javnim preduzećima obeležile sednicu Skupštine

 

 

Još jedan rebalans budžeta, izveštaj o ostvarenju budžeta u prvih devet meseci, kao i brojna kadrovska rešenja i imenovanje v.d. direktora u nekoliko javnih preduzeća, bile su neke od ukupno 60 tačaka dnevnog reda, koliko ih se našlo pred odbornicima na 6. zasedanju Skupštine grada. Predlog opozicije da se donese odluka o formiranju gradskih opština u Subotici – je odbijen.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Da Palić, Čantavir i Bajmok budu posebne opštine u okviru Grada Subotice nije nova ideja, a danas je ponovo došla na dnevni red, budući da su odbornici iz redova opozicionog Pokreta za građansku Suboticu podneli upravo ovakav predlog Odluke. Skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog, a kako gradonačelnik Bogdan Laban objašnjava, reč je o veoma kompleksnom i finansijski zahtevnom principu teritorijalne organizacije lokalne samouprave, koji će morati da sačeka.

Na pitanje zbog čega formiranje gradskih opština nije sprovedeno u delo kada su bili na vlasti, Jene Maglai kaže da nije bilo političke volje, ali i da je baš sada pravi momenat za tako nešto.

Na 6. sednici lokalnog parlamenta glasalo se i o kadrovskim rešenjima. Nebojša Daraboš podneo je ostavku na mesto člana Gradskog veća zaduženog za turizam, i odlazi na funkciju v.d. direktora preduzeća „Park Palić“. Umesto Daraboša, na predlog gradonačelnika imenovan je Srđan Samardžić, dosadašnji sekretar Sekretarijata za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam u Gradskoj upravi. Ostavku je podnela i direktroka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Valerija Tot Godo, a na njeno mesto došao je Đerđ Šugar, do skora zamenik direktora. Na mesto Dragana Božinovića, direktora „Suboticagasa“ koji je takođe podneo ostavku, imenovana je Ildiko Zedi, direktorka Poslovnog inkubatora, dok je Ferenc Marton razrešen funkcije direktora JP „Palić – Ludaš“, a za v.d. izabrana je Marta Dobo. Direktorki Turističke organizacije, Ivani Anđelković istekao je mandat, a zamenila ju je Andrijana Balać.

Skupština grada danas je usvojila i rebalans budžeta, kao i izveštaj o ostvarenju budžeta u prvih devet meseci ove godine. Osim toga, izmenjeni su programi poslovanja nekoliko javnih preduzeća, a razrešeni su i imenovani članovi školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama. ...dalje

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2016.

 

Narodnoj kuhinji Crvenog krsta donirana oprema vredna milion dinara

 

 

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Američkom agencijom za međunardoni razvoj (USAID), donirala je Narodnoj kuhinji Crvenog krsta Subotica, opremu vrednu milion dinara koja će omogućiti da se u njoj priprema dodatnih 400 obroka dnevno kako za socijalno ugroženo lokalno stanovništvo tako i za migrante koji se nalaze u Prihvatnom centru u Subotici.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Ova donacija realizovana je u okviru osamnaestomesečnog projekta pod nazivom „Podrška lokalnim zajdnicama u odgovoru na izbegličku krizu“, koju sprovodi Američka agencija za međunardoni razvoj (USAID) u saradnji sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, sa ciljem jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje u vanrednim situacijama, podrazumevajući i aktuelnu migrantsku krizu. ...dalje

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2016.

 

Ambasadorka Izraela posetila Suboticu

 

 

Ambasadorka Izraela u Srbiji, Alona Fišer - Kam, posetila je Suboticu, a tokom sastanka sa gradonačelnikom Subotice, Bogdanom Labanom, između ostalog razgovaralo se o mogućnosti saradnje Subotice sa Izraelom u oblasti poljoprivrede, turizma i IT sektora.

 

 

 

 

- Nažalost, kompanije iz Izraela još nisu prisutne u našem gradu. Izrael je jedna od vodećih sila u IT sektoru u kom i naš grad raspolaže značajnim potencijalima. Imamo obrazovane ljude i visokoobrazovne institucije. Nastavićemo saradnju u oblasti kulture, a ambasadorki smo obećali da će sanacija i rekonstrukcija kompletne Sinagoge biti završena do kraja naredne godine, rekao je gradonačelnik Bogdan Laban.

 

Ambasadorka Alona Fišer - Kam je istakla da Subotica raspolaže brojnim potencijalima, interesantnim za investitore iz Izraela, a po njenim rečima, tokom današnjeg sastanka razmotrena je i mogućnost prisustva izraelskih kompanija iz oblasti poljoprivredne tehnologije, otpadnih voda, navodnjavanja i u oblasti turizma:
- Svojim turističkim potencijalima Subotica može da privuče ne samo ljude iz Izraela nego i iz čitavog sveta, a veoma je bitna i ponuda jevrejskog nasleđa kojim raspolaže, rekla je ambasadorka Fišer - Kam.

 

Srbija i Izrael 2017. godine obeležavaju 25 godina diplomatskih odnosa i kako je zaključeno na današnjem sastanku, to je sjajna prilika za unapređenje odnosa između dve zemlje.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2016.

 

Predavanje na temu: „Rodna ravnopravnost – juče, danas, sutra?!“

 

 

Predstavnice EKUS Centra „Mostovi“, predstavile su na današnjoj konferenciji za medije projekat u okviru kog će večeras u Bunjevačkoj matici biti održana predavanja i okrugli sto u okviru projekta: „Rodna ravnopravnost – juče, danas, sutra?!“

 

 

 

 

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2016.

 

Humanitarna akcija za Ivu

 

 

Udruženje Kraljevina Srbija u subotu, 26. novembra u 11 časova, u Dečijem pozorištu organizuje humanitarnu akciju, od koje će prihod biti namenjen lečenju naše 7-godišnje sugrađanke Ive Zvekić, koja boluje od leukemije i kojoj je neophodna transplantacija koštane srži, koja treba da se obavi u italijanskom gradu Bolonji.

 

 

 

 

Foto: TV Subotica

 

Maloj Ivi je leukemija dijagnostikovana u aprilu ove godine. Kroz brojne humanitarne akcije koje su u međuvremenu organizovali građani i razne organizacije, prikupljeno je 35.000 evra. Za operaciju u Bolonji, nedostaje još 60.000 evra. Kako bi sredstva što pre bila obezbeđena, Udruženje Kraljevina Srbija organizuje predstojeće subote humanitarnu akciju, koja predstavlja nastavak humanitarnog Kraljevskog odbojkaškog turnira, koji je održan krajem septembra na Prozivci.

Osnovna baletska škola „Raičević“ se rado odaziva humanitarnim akcijama, pa će i ovaj put dati svoj doprinos. Učenica škole Jelena Milošev i bivši učenik Nikola Stamenković izvešće Adađo iz baleta Don Kihot.

Osim što će ustupiti svoju scenu, Dečije pozorište će u humanitarnoj akciji učestvovati i sa predstavom Par cipela.

Oni koji ne budu mogli da proprate humanitarnu akciju u subotu, svoj doprinos lečenju male Ive mogu da daju slanjem poruke 201 na sms broj 3030, koji je u funkciji od ponedeljka.

 

Izvor: TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

23.11.2016.

 

Svečana povelja UNIMA centra Srbije Oliveri Mudrinić

 

 

Prva dobitnica novoustanovljenog priznanja - Svečane povelje UNIMA centra Srbije je Olivera Mudrinić, izvršna direktorka Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici.

 

 

 

 

Svečana povelja dodeljuje se za „razvoj i negovanje teatrološke misli na međunarodnom planu“.

Upravni odbor UNIMA centra Srbije odlučio je da dodeli ovo značajno priznanje na predlog Pozorišnog muzeja Vojvodine, a u obrazloženju se između ostalog ističe „nemerljiva uloga Olivere Mudrinić u umetničkom oblikovanju Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici i stalnom traganju za novim pozorišnim sadržajima i formama takmičarskog programa, na predstavljanju nacionalnog lutkarstva pojedinih zemalja, izdavaštvu, a pre svega u organizaciji Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade“.

 

„Tokom proteklih deset godina i jedanaest festivala jedino sam se trudila da svoj posao radim najbolje što mogu i zaista nikad nisam razmišljala o priznanjima i nagradama. Utoliko me je ova vest više iznenadila.
Moram da kažem, a nadam se da neću biti pogrešno shvaćena, da je za mene uspešno realizovan projekat i dalje najveća nagrada i ono što mi pričinjava najveće zadovoljstvo. Ponosna sam na sve festivale, na sve do sada održane međunarodne teatrološke konferencije, na dvadeset objavljenih knjiga, uključujući tu monografije i zbornike, niz izložbi, uspešnu dugogodišnju saradnju s brojnim institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu i još mnogo toga što sam sa saradnicima uspela da ostvarim od 2006. do danas. Smatram da sam zapravo imala sreću i privilegiju da upravo ja budem spona koja je omogućila da se sve to desi i verujem da je moj odnos prema poslu odraz svesti o tome. Pretpostavljam da je upravo to ono što nije moglo da ne da rezultate i prođe nezapaženo.
Istakla bih, na kraju, da sam izuzetno počastvovana odlukom Upravnog odbora UNIMA centra Srbije, pre svega jer je to odluka dokazanih umetnika i stručnjaka, koji su svoje živote posvetili lutkarstvu i pozorišnom stvaralaštvu za decu i mlade. Jedno je sigurno - nema većeg priznanja od onog koje dolazi od kolega“, izjavila je povodom nagrade Olivera Mudrinić.

 

Aleksandar Pavlić

 

________________________________________________________________________________

 

22.11.2016.

 

Pošaljite sms "201" na broj 3030 za malu Ivu

 

 

 

 

Našoj 7-godišnjoj sugrađanki Ivi Zvekić, kojoj je u aprilu ove godine dijagnostikovana leukemija, potrebna je transplantacija koštane srži, koja treba da se obavi u Bolonji u Italiji, i koja košta oko 90.000 evra. Zahvaljujući humanitarnim akcijama koje su organizovane proteklih meseci, do sada je prikupljeno 35.000 evra. To je tek trećina sume koja je potrebna da bi se operacija obavila, a da bi se Iva uputila u klinički centar u Italiji, neophodno je da se sakupi barem 50 odsto potrebnih sredstava. Iva je juče dobila humanitarni SMS broj i sada se donacije mogu izvršiti i preko telefona. Ako želite sms-om da donirate za Ivu i pomognete joj da se izleči, pošaljite "201" na broj 3030 (sve mreže u Srbiji). Cena jedne poruke je 100 dinara (PDV se ne naplaćuje).

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

18.11.2016.

 

Počela Webiz edukacija pod sloganom „Otvaramo vrata novih mogućnosti”

 

 

Posle uspešne konferencije u Zrenjaninu i letnje poslovne edukacije na Zlatiboru, organizatori Webiz-a pripremili su još jednu edukaciju – namenjenu poslovnim ljudima, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, predstavnicima kompanija koji žele da unaprede svoje poslovanje pomoću savremenih tehnologija i digitalnih marketinških alata i tehnika – koja se od 18. do 20. novembra održava u hotelu „Galerija“, u Subotici. Webiz edukaciju pod sloganom „Otvaramo vrata novih mogućnosti”, večeras su, u kongresnoj sali „Rim“ hotela „Galerija“, svečano otvorili menadžer Webiz projekta, Vladimir Kovač, i pomoćnik gradonačelnika Subotice, Marijana Cupać.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Uz ocenu da su predavanja koja će učesnici skupa iz naše zemlje, BiH i Hrvatske slušati od stručnjaka koji mogu da im prenesu deo svog znanja i iskustva – samo 50 odsto vrednosti ovog događaja, Kovač je kazao da je Webiz edukacija prepoznatljiva upravo po networkingu.

– U okviru networkinga svako može da porazgovara sa predavačima i učesnicima edukacije i da se upozna sa drugim posetiocima. Potencijal upoznavanja i razmene iskustava na događajima ovakvog tipa je izuzetno veliki – rekao je Kovač. ...izvor

 

__________________________________________________________________________________

 

18.11.2016.

 

Položeni venci i cveće na spomenik „Balada vešanih“

 

 

Komemorativnim skupom i polaganjem venaca i cveća na spomenik „Balada vešanih“, obeležena je 75. godišnjica od tragičnog 18. novembra 1941. godine kada su fašisti, pred takozvanim prekim sudom, osudili na smrt i pogubili vešanjem petnaestoro subotičkih mladih rodoljuba.

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

U ime građana Subotice, lokalne samouprave i Gradskog odbora SUBNOR-a, venac su položili pomoćnik gradonačelnika Etela Jerinkić i članovi Gradskog veća Nataša Aleksić i Ilija Đukanović.

U ime Vlade Republike Srbije i Severnobačkog upravnog okruga venac je položila zamenik načelnika Severnobačkog upravnog okruga Vesna Bajić, a vence su položile i delegacije Mesne zajednice „Centar III”, Jevrejske opštine Subotica i Komunista Srbije u Subotici i „Centra Tito”.

Učenici Politehničke škole su, po tradiciji, izveli recital i na spomenik simbolično položili 15 crvenih cvetova za 15 palih žrtava.

Nakon polaganja venaca na spomenik „Balada vešanih“ i prigodnog programa, delegacije grada Subotice i Severnobačkog upravnog okruga položile su vence i na Jevrejskom groblju, gde je održana komemoracija u znak poštovanja prema stradalim sugrađanima jevrejske nacionalnosti.

 

Izvor: Subotica.rs

 

________________________________________________________________________________

 

17.11.2016.

 

Potpisan ugovor o stambenom zbrinjavanju izbeglica


 

 

U Zelenoj sali Gradske kuće potpisan je Ugovor o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku, ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Grada Subotice. Ugovor su potpisali, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i u ime Komesarijata za izbeglice i migracije, Vladimir Cucić.

 

 

 

 

Na osnovu ovog ugovora, biće rešen stambeni problem za oko 30 porodica interno raseljenih, nakon ratova devedesetih, koji su evidentirani na teritoriji Grada Subotice. Reč je o bespovratnim sredstvima u iznosu od 330.000 evra namenjenih za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku, ili adaptaciju predmetne nekretnine.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

17.11.2016.

 

Postavljen novi balon iznad bazena u Dudovoj šumi

 

 

Zamenica gradonačelnika Timea Horvat, član Gradskog veća zadužen za oblast sporta i omladine Nemanja Simović, predali su na upotrebu novi zaštitni balon na bazenu u Dudovoj šumi.

 

 

 

 

Novi balon čija je vrednost 10 miliona dinara, po rečima člana Gradskog veća zaduženog za oblast sporta i omladine Nemanje Simovića, kroz ostvarenu uštedu u oblasti zagrevanja i osvetljenja, veoma brzo će se isplatiti.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

17.11.2016.

 

Raspisan Konkurs za dodelu studentskih stipendija

 

 

 

 

Komisija za dodelu stipendija Grada Subotice raspisala je konkurs za dodelu stipendija za studente sa teritorije Grada za školsku 2016/2017. godinu. Biće dodeljeno 100 stipendija, koje će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata. Konkurs je otvoren do 5. decembra a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave na 3. spratu Gradske kuće u sobi 305, ili putem telefona na brojeve 626-883 i 626 718.

 

Redakcija Super-info.rs

 

_________________________________________________________________________________

 

16.11.2016.

 

Smeštaj za maloletne migrante u Subotici

 

 

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji, Ursula Laubli, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Predrag Vuletić, gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban, i predstavnici humanitarne organizacije Spasimo decu (Save the Children) obišli su danas objekat izgrađen pri Domu za decu ometenu u razvoju ,,Kolevka“ u Subotici namenjen za smeštaj maloletnih migranata bez roditeljskog staranja. Novoizgrađeni objekat deo je projekta „Podrška maloletnim licima bez pratnje u Srbiji“ čiji je cilj unapređenje sistema zaštite maloletnih migranata koji putuju bez pratnje, kao i povećanje kapaciteta za njihov smeštaj u institucijama socijalne zaštite.

 

 

 

 

 

Foto: Subotica.rs

 

Nenad Ivanišević je podsetio da je novoizgrađeni objekat pri Domu „Kolevka” deo projekta „Podrška maloletnim licima bez pratnje u Srbiji“ koji je obuhvatio i rekonstrukciju prihvatnih stanica pri Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd i Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu, i da je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u Srbiji za realizaciju tih projekata opredelila oko 563.000 švajcarskih franaka.

- Zahvaljujem se Pokrajinskoj vladi na davanju saglasnosti da se ovaj objekat izgradi, kao i organizaciji ’Save the Children’ koja je pomogla da se objekat opremi i koja će, takođe, pružiti podršku i kod zapošljanjavanja određenog broja stručnih lica koja imaju cilj da podrže sistem socijalne zaštite u zaštiti maloletnih migranata bez pratnje tokom cele rute. Procena je da u ovom momentu u Srbiji boravi oko 37 odsto dece u okviru celokupne migrantske populacije i to je svakako populacija koja će jednim delom biti i korisnik do započinjanja azilne procedure, odnosno posle određivanja staratelja od strane nadležnih centara za socijalni rad - istakao je Ivanišević.

 

Ursula Laubli je naglasila da je u poslednje četiri godine Švajcarska uložila 490 miliona dinara u migrantske projekte u Srbiji, na osnovu bilateralnog sporazuma dve zemlje.

- Radimo na povratku ljudi iz naše zemlje u vašu zemlju, a takođe i na osnaživanju lokalnih kapaciteta da se bore sa ovim povećanim prilivom migranata u poslednje vreme – rekla je Ursula Laubli.

 

Direktor Doma „Kolevka”, Nenad Kozomora, rekao je da je tokom protekle dve i po godine u Domu bilo smešteno oko 80 maloletnih migranata, većinom u pratnji roditelja.

- Smeštajni kapacitet ovog objekta je oko 20 korisnika. Verujem da će uskoro biti rešeno i finansiranje određenog broja ljudi koji će pomoći zaposlenima u našoj ustanovi da se obezbede što adekvatniji uslovi za smeštaj. Sve ovo je aktuelno dok traje migrantska kriza, a ono što je za nas, kao ustanovu, bitno jeste da će nakon završetka migrantske krize objekat imati svoju punu svrhu u redovnom obavljanju poslova u Domu ’Kolevka’ – kazao je Nenad Kozomora.

 

Izvor: Subotica.rs

 

VIDEO TV Subotica

 

________________________________________________________________________________

 

15.11.2016.

 

Zimska služba spremno dočekuje sneg

 

 

Zamenica gradonačelnika Timea Horvat, direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predrag Radivojević i direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Slobodan Milošev, prisustvovali su smotri Zimske službe na Gradskoj deponiji JKP „Čistoća i zelenilo“, odakle su poručili sugrađanima da spremno dočekuju snežne padavine.

 

 

 

 

 

- Grad i ove godine spremno dočekuje sneg. Evo i ovim obilaskom smo videli da JKP „Čistoća i zelenilo“ ima potrebnu mehanizaciju za uklanjanje snega i poledice na svim prilazima i putevima svih prioriteta, na teritoriji Grada Subotice, rekla je zamenica gradonačelnika i zamenica komadanta Štaba za vanredne situacije,Timea Horvat. Prema njenim rečima, za zimsku službu izdvojeno je 17 miliona dinara, od čega 15 miliona za JKP „Čistoća i zelenilo“ koje je nadležno za čišćenje ulica, parkova i trgova. Za JP „Palić Ludaš“ koje brine o održavanju zaštićenog područja, izdvojeneo je 750.000 dinara, a 910.000 obezbeđeno je za gorivo mesnim zajednicama, jer se očekuje i njihova saradnja.

 

- Za predstojeću sezonu obezbeđene su dovoljne količine soli i agregata. Javno preduzeće za upravljanje putevima upravlja sa 236 kilometara lokalnih puteva i ulica i sa 190.000 kvadrata trotoara i biciklističkih staza. Nadzorni organi preduzeća će u toku zime 24 sata pratiti stanje vremenskih prilika i u zavisnosti od vremenskih prilika davaće naloge izvođačima, rekao je direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević.

 

Direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ Slobodan Milošev je rekao da se nada, da se neće ponoviti situacija kakva je bila 2012. godine, ali je ovo javno - komunalno preduzeće spremno čak i za ovakve uslove, kako u pogledu opremljenosti mehanizacijom, tako i kada je reč o ljudstvu.
- Ukupno ima 76 izvršilaca, od toga su 29 vozači kamiona i raznih radnih mašina, a 47 su pomoćni radnici. Moram da napomenem da naše preduzeće ima mnogo više zaposlenih i ukoliko nam se ponovo desi neka 2012. godina, sigurno je da ćemo biti spremni da reagujemo sa još većim brojem ljudi. Ukoliko bude normalna zima, ovo će biti dovoljno, rekao je Slobodan Milošev.

 

opširnije - VIDEO

 

 

 

 

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

15.11.2016.

 

Predstavljeni konkursi Razvojnog fonda Vojvodine

 

 

Udruženje poslodavaca Grada Subotice u saradnji sa lokalnom samoupravom, organizovalo je u Plavoj sali Gradske kuće sastanak sa predstavnicima Razvojnog fonda Vojvodine.

 

 

 

 

 

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima dobijanja kredita za investicije i obrtna sredstava za poslodavce i preduzetnike na teritoriji grada Subotice, koje je obezbedio Razvojni fond Vojvodine, ali ova sredstva do sada nisu bila dovoljno iskorišćena. Po rečima Jelene Trenkić iz Razvojnog fonda Vojvodine, trenutno je raspisano 11 konkursa na koje se može aplicirati do kraja godine.

- Imamo kredite za obrtna sredstva, za finansiranje izvoza, trajna obrtna sredstva, investicione projekte, velike investicione projekte, prilično široku paletu proizvoda, rekla je Trenkić.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

14.11.2016.

 

Održan okrugli sto posvećen socijalnom dijalogu

 

 

U Regionalnoj privrednoj komori Subotica, održan je okrugli sto na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova“, na kom su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Unije poslodavaca i sindikata, Privredne komore Srbije i Grada Subotice.

 

 

 

 

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uspostavljanje socijalnog dijaloga smatra najboljim modelom rešavanja sporova, a na državi je da razvija taj dijalog i da uspostavi zakonodavni i institucionalni okvir, kojim će da potpomogne razvoj socijalnog dijaloga, kako bi se svi sporovi rešavali mirnim putem.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Gerontološki centar


  

        

 

Maturanti 2010

 

 

Generacije subotičkih maturanata između perioda secesije do recesije, na prvoj važnoj životnoj raskrsnici, često obeleženoj maglovitim putokazima, motivisani različitim ciljevima, zaputili su se pravcem, kog su možda po prvi put u životu mogli nazvati svojim izborom. Neki od njih su proneli ime ovog grada širom dalekih meridijana, a drugi, neizgovorenom, ali čvrstom zakletvom, opredeljeni na vernost tornju Gradske kuće, prašnjavim ulicama "5. kvarta", vezani nevidljivim nitima uspomena, ostali su trajno prikovani za ovaj grad. Još jedna generacija maturanata će se naći u dilemi: Da li da trampi uspomene i ponekad iritirajući spokoj ove ravnice, tako snažno pritisnute nebeskim svodom, za sjaj neke daleke obećane zemlje, zapadno, severno, ili severozapadno od školskog dvorišta. A, možda bi ipak trebalo samo malo snage da se podigne nebo nad tom ravnicom, pa da ona počne da raste i otvori nove vedrije horizonte? Na pragu definitivne odluke kada se približava vreme za konačan odgovor na pitanje: Šta ću da budem kad porastem ? Ne, samo po pitanju profesionalnog opredeljenja, već u širem smislu kompletne ličnosti, možda bi trebalo poslušati utiske onih koji su tim putem već prošli.

Jednom kada primetite da sve češće koristite frazu: U MOJE VREME, neće to biti znak da ste podigli belu zastavu kojom predajete utrku nekoj novoj, drugačijoj mladosti, niti da ste počeli zaboravljati. Naprotiv, kada prvi put izgovorite te reči, zatreperiće kao čarobna formula, zazveckati kao privezak sa ključa od riznice uspomena i sve će u trenu isplivati iz sivila zaborava, prepuno žagora sa velikog odmora, jasnijih i vedrijih boja. Prisećanje na nekad tako stroge profesore, postaje nekako toplije, a ti ljudi, tako dragi i mili. Dopustite slikama iz riznice sećanja da vas usmeravaju, uvek kada se budete, na pijaci, koncertu, ili ispred šaltera susretali sa drugarima iz treće klupe desno. Stajaćete možda sa različitih strana skupštinske govornice, imati različite vizije, navijati za različite fudbalske klubove. Nikad ne zaboravite da ste bili jednako zbunjeni i uplašeni kada ste krenuli različitim životnim putevima, koji su se opet nekako ukrstili tu ispred istog dispanzera gde ste doveli klince i klinceze na vakcinaciju, a dozvolite da srdačnost tih susreta vakciniše vas protiv svih emocija koje bi vas mogle sputati da budućim generacijama ostavite lepši i vedriji svet. Protiv svih neprijateljstava, odbranite se pruženom rukom pomirenja i osmehom koji ste tako lepo uvežbali nekada davno između dva kontrolna.

 

Izvor: Super-info.rs

 

 

 

SUBOTIČKI MATURANTI 2010 Utisci nekih bivših maturanata, a danas uglednih sugrađana. Njihovo prisećanje na te dane i saveti ovogodišnjim maturantima.

 

Galerija maturanata | Video snimak

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE