Kako sam?

 

 

 

 

 

 

Sadržaj stranice je deo projekta "Kako sam?", kog realizuje Udruženje Info - inicijativa, a kog je podržao Grad Subotica.

 

 

 

08.12.2023.

 

Kako sam?

 

 

 

 

Od ukupnog broja umrlih u svetu, 1,3% su žrtve suicida, a 58% samoubistava se dogodi pre navršene 50. godine života. Najviše stope suicida su kod osoba starijih od 65 godina. Globalno, suicid je četvrti, vodeći uzrok smrti osoba starosti od 15 do 29 godina. Većina suicida se dešava u zemljama sa niskim i srednjim prihodima (77%). Stopa suicida je dvostruko veća kod muškaraca nego kod žena. Srbija spada u zemlje sa srednje visokim stopama suicida (12,9 na 100.000). Prema podacima RZZS, 2022.godine je 770 osoba izvršilo samoubistvo, 591 muškarac i 179 žena. Stope su najviše u Severnobačkom okrugu - 26,2 na 100.000 stanovnika. U Severnobačkom okrugu su prošle godine 42 osobe izvršile suicid, 33 muškarca i 9 žena. Više od petine je mlađe od 50 godina, 45% su životne dobi od 50 do 70 godina, a svaki treći je stariji od 70 godina.

 

Vodeći faktori rizika pokušaja suicida su: mentalni i psihički poremećaji, depresija i zloupotreba alkohola, doživljene traume, nasilje, ili zlostavljanje, tuga zbog gubitka, katastrofe, migracije i izolacija su snažno povezani sa samoubilačkim ponašanjem. Uzrok suicida mogu biti brze, neplanirane reakcije bez promišljanja o posledicama, veliki finansijski gubitak, prekid partnerske veze, ili teške bolesti.

 

Osam od 10 osoba koje koje izvrše suicid, prethodno daju jasne znake upozorenja o svojim namerama. Upozoravajući znaci suicida su: osećaj beznađa i bezizlaznosti, anksioznost i uznemirenost, povlačenje iz društva, izbegavanje prijatelja i porodice, nekontrolisan bes, traženje osvete, nepromišljeno ponašanje, ili upuštanje u rizične aktivnosti, povećana upotreba alkohola, ili droga, nemogućnost spavanja, ili stalno spavanje i dramatične promene raspoloženja.

 

opširnije - VIDEO

 

B. Balaban

 

____________________________________________________________________________

 

16.11.2023.

 

Obeležen Međunarodni dan tolerancije u OŠ „Jovan Mikić”

 

 

U Osnovnoj školi „Jovan Mikić”, po tradiciji započetoj 2014. godine i danas je obeležen Međunarodni dan tolerancije. Ove godine pod sloganom „Sreća je pun kofer tolerancije“. Učenici su svoje viđenje tolerancije izrazili kroz muziku, običaje, literarne i likovne radove, umetnost, ali i kroz gastronomiju.

 

 

 

 

Direktorka OŠ “Jovan Mikić”, Marija Milodanović je istakla da živimo u vremenu kada su nasilje i neprimereno ponašanje na svakom koraku, kada pored roditelja i škola ima veoma važnu ulogu u uspostavljanju sistema vrednosti.
- Mi kroz sve nastavne sadržaje radimo i koristimo svaku priliku da sa decom razgovaramo o tome koliko je važno da budu međusobno tolerantni. Da razvijemo kod njih empatiju, da ih naučimo da probleme rešavaju na miran i drugarski način. Mislim da smo na dobrom putu da izvedemo generacije koje će to primenjivati i u praksi. Efekat svih aktivnosti koje vode prevenciji su vidljivi. To ne znači da nasilja i diskriminacije nema. Mi smo škola koja vodi računa da osim prevencije, uspešno i redovno radimo intervencije. Ono što je potvrda ovom je da do sada nismo imali treći nivo nasilja. Uvek smo uspeli da to rešavamo u okviru škole. To je process koji ne treba da prestaje, treba da bude prisutan kroz sve nastavne sadržaje, poručila je direktorka Marija Milodanović.

 

 

 

 

 

Učenici su kroz svoje radove i usmeno istakli da je za izgradnju i očuvanje tolerancije najvažnije da se međusobno poznajemo, da poznajemo kulturu i običaje jedni drugih i da razvijamo empatiju.

 

 

 

 

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

16.11.2023.

 

"Paketi mera" protiv vršnjačkog nasilja

 

 

U okviru projekta "Znanjem protiv nasilja" koji ove školske godine, u okviru redovnih akrivnosti realizuje učenički parlament Osnovne škole „Đuro Salaj”, danas su u ovoj školi zasedali deca -ministri i na skupštinskoj sednici usvojili "pakete mera" protiv vršnjačkog nasilja.

 

 

 

 

 

- Projekat se realizuje sa ciljem da se svi učenici uključe u istraživanje, analizu i donošenje odluka i novih pravila koja će sprečiti pojavu nasilja u našoj školi. Osim skupštine, imali smo radionice, koje su viši razredi držali nižim razredima. Tokom jedne nedelje, svakog dana, na velikom odmoru, u dvorištu škole imali smo demonstraciju jedne nasilne situacije, gde smo prikazivali kako treba i kako ne treba postupati. Učenički parlament svake godine pokreće neke akcije, a prošle godine smo se bavili promocijom mentalnog zdravlja, pa smo osmislili kutiju poverenja u koju je svako mogao ubaciti papir na kome je mogao napisati svoj problem, ono što ga muči i sa čim se suočava, a onda pedagoška služba odgovara na veb stranici. Moram da istaknem da je za realizciju svih ovih projekata najbitniji timski duh, na nivou cele škole, gde su se svi učenici, ali i odeljenske starešine i nastavnici uključili. Cela škola je postala jedan tim, poručila je školski pedagog i "premijerka", Rada Čelebić.

 

Ona je objasnila da su deca-ministri zasedali na Skupštini i usvojili "pakete mera" protiv vršnjačkog nasilja, a proteklih nedelja, sva odeljenja od 5. do 8. razreda bila su po jedno ministarstvo.
- Ministarstvo informisanja, prosvete, finansija, kulture i ostala ministarstva, svako sa svog apekta su istraživala problem nasilja, koji oblici nasilja postoje i na koji način reagovati. Oni su imali istraživačke zadatke, a radili su uz pomoć i podršku razrednih starešina. Pripremili su prezentaciju, putem koje su danas izneli rezultate i ono do čega su došli. Na osnovu iznetog, oni će dati predlog mera i šta u školi možemo da učinimo da bismo sprečili nasilje. Predlog zatim ide na diskusiju i glasanje, a na osnovu usvojenih predloga učenički parlament pravi akcioni plan za naredno polugodište, pojasnila je pedagog OŠ „Đuro Salaj”, Rada Čelebić.

 

U sagledavanju i analiziranju problema vršnjačkog nasilja, značajnu ulogu je imalo i "Ministarstvo informisanja" čiji je zaključak da medijski sadržaji nisu prilagođeni mladima, kao i da su uglavnom lošeg kvaliteta.

- Mediji uglavnom nude loše sadržaje, a mladi se u medijima pojavljuju samo kada ostvare neke izuzetno dobre rezultate, što je nedovoljno, kako stoji u zaključku koje je izneo mali ministar za informisanje Veljko Vujadinović, učenik Va razreda, a predlozi mera koje je predložilo njegovo ministarstvo su promocija svih pozitivnih akcija i pojedinaca, putem zidnih novina, obaveštenja i instagram profila.

 

Ministarstvo prosvete je analiziralo vrste nasilja i istražilo moguća rešenja.
- Predstavili smo sve vrste nasilja i dali predloge rešenja za svaku vrstu. To može biti razgovor, ili neka vrsta psihičke podrške, ili tome slično. Mi mislimo da je ovo tema o kojoj se sada već previše priča, a da sada moramo da se fokusiramo i na prevenciju. Mere koje ćemo predložiti su da svi u školi, učenici, nastavnici i drugi zaposleni, rade na komunikaciji. Da organizujemo zajedničke radionice - učenici i roditelji, ali i da se radi edukcija roditelja o nenasilnom vaspitanju - poručio je Vuk Vujadinović, učenik 8. razreda, ispred ministarstva prosvete, na čijem je čelu ministar Đorđe Stanišić, takođe učenik 8. razreda.

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

18.10.2023.

 

Održana edukativna radionica "Pronađi gde pripadaš"

 

 

U okviru II Festivala mentalnog zdravlja, u organizaciji Crvenog krsta, održana je edukativna radionica za osnovce pod nazivom "Pronađi gde pripadaš". U radionici su uzela učešće tri odeljenja Osnovne škole "Matko Vuković", dva šesta i jedan osmi razred.

 

 

 

 

- Festival mentalnog zdravlja organizuje Zavod za javno zdravlje, sa kojim smo partneri u raznim aktivnostima, a ovo je samo jedan deo u kome smo pronašli mogućnost da uzemmo učešće. Imamo razne radionice koje realizujemo sa decom. Danas je to jedan seminar koji ima tri radionice, a tema je razumevanje fenomena koji je suprotan empatiji, a to je diskriminacija i stigmatizacija. Radionicu vode naše volonterke Emina i Jovana, iz programa promocije humanih vrednosti koje i inače preko cele godine drže različite radionice i edukacije namenjene deci različitih uzrasta, kaže Zoran Milovanović, saradnik Crvenog krsta za zdravstveno-preventivnu delatnost.

 

 

 

 

- Radionica je namenjena deci školskog uzrasta, konkretno osnovcima. Cilj je da ih upoznamo sa pojmom diskriminacije, kako bi oni naučili kako da se postave u suretu sa samom diskriminacijom. Kroz različite aktivnosti, zadatke, razgovor i samo definisanje pojma diskiriminacije učimo decu kako da prihvataju jedni druge, poručuje volonterka Crvenog krsta Jovana Borisavljević, ističući da joj je uvek zadovoljstvo raditi sa decom a sve u cilju promocije humanih vrednosti.

 

 

 

 

Učesnici radionice, osnovci OŠ "Matko Vuković", kroz aktivnosti i zadatke današnje radionice, naučili su da prepoznaju diskriminaciju, stigmatizaciju, kao i da shvate potrebu za razumevanje naših međusobnih različitosti.

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

12.10.2023.

 

Subotička bolnica na Festivalu mentalnog zdravlja

 

 

Služba psihijatrije Opšte bolnice Subotica jedan je od mnogobrojnih partnera ovogodišnjeg Festivala mentalnog zdravlja koji se trenutno održava u Subotici, kao i u još nekoliko gradova. Pod sloganom Festivala “Empatija",  i ove godine Opšta bolnica Subotica, Služba za psihijatriju, opredelila se da na kreativan način učestvuje u događaju koji, još jednu godinu u nizu, organizuje Institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa brojnim ustanovama i organizacijama. Ovoga puta opredelili su se za izložbu radova pacijenata, koja je organizovana juče i imala je humanitarni karakter, a pratila je kreativna i edukativna dvočasovna radionica.

 

 

 

 

Kako navode u Službi za psihijatriju, izložba ima za cilj podizanje svesti i promovisanje humanosti u zajednici, ali pre svega humanosti kada je  reč o ranjivim grupama populacije - deci bez roditeljskog staranja i deci ometenoj u razvoju. S ponosom su, kažu, učestvovali u ovom događaju, pokazavši da briga o pacijentima može biti iskazana ne samo kroz neposredno lečenje, nego i kroz umetnost. 
- Uključivanjem ljudi u radionicu smo slikovito dočarali, a nakon toga i prodiskutovali na koji način zajednica razume tuđa osećanja, kažu u Službi za psihijatriju.
Posetiocima Festivala je bilo dostupno veliko slikarsko platno i boje, kako bi na svoj kreativni način ilustrovali šta za njih znači empatija.
Nakon umetničkog, usledio je i edukativni deo, koji je zapravo bio diskusija na temu kako možemo da podstičemo razvoj empatije na nivou individue i na nivou društva.
- Značaj jučerašnjeg programa bio je da se zajednica u kojoj živimo inspiriše na empatiju i pomoć drugima da se ljudi povezuju, ali i da se i prevazilaze razlike ka stigmatizovanim i marginalizovanim grupama, poručuju organizatori i ističu da tim učesnika Festivala na čelu sa načelnicom Službe za psihijatriju dr Snežanom Šušljik, odlikuje bogato dugogodišnje radno iskustvo, timski duh i profesionalni pristup u pružanju zdravstvenih usluga korisnicima, a svi zajedno zapravo predstavljaju samo deo čitavog tima koji nesebično i svakodnevno daje svoje znanje, energiju i najplemenitije emocije kako prema pacijentima tako i međusobno jedni prema drugima.

 

 

 

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

12.10.2023.

 

Održana radionica zajedničkog kuvanja u klubu "Zvuci srca"

 

 

U inkluzivnom klubu "Zvuci srca", članovi kluba i učenici dve subotičke srednje škole predstavili su svoje kulinarsko umeće u okviru demonstrativne radionice. Radionica je održana u okviru II Festivala mentalnog zdravlja, u organizaciji Centra za unapređenje zdravlja i prevenciju sa polivalentnom patronažom i Zavoda za javno zdravlje.

 

 

 

 

Učenici smerova kulinarski tehničar iz Ekonomske škole "Bosa Milićević" i srednje škole "Global", zajedno sa članovima inkluzivnog kluba "Zvuci srca", na praktičan način su predstavili lepotu različitosti, koja je kao krajnji rezultat imala umešno pripremljene i veoma ukusne voćne i slane salate.
- Cilj je bio da se kroz zajedničku pripremu najpre voćne a zatim i slane salate, ukaže na to u čemu je lepota različitosti, kao i da svi mogu da se uključe u različite aktivnosti, kažu učesnici radionice, a kao posebnu vrednost današnje radionice ističu priliku za druženje i sticanje novih poznanstava, ali i promociju ovakvih inkluzivnih klubova.

 

- Već izvesno vreme sarađujemo sa ovim klubom. Veoma je važno da se svi sugrađani uključe u ovaj projekat. Momenat humanosti je kod ljudi izuzetno bitan. Trudimo se da to učimo i naše učenike i da budemo deo ovakvih projekata. Deca su uvek zainteresovana i rado učestvuju. Dajemo svoj doprinos, podršku, i nadamo se da će ta saradnja i nadalje biti još bolja i lepša, poručuje direktorka srednje škole "Global", Drenka Bezbradica.

 

- U skladu sa temom ovogodišnjeg festivala, empatijom, važno nam je da mladi i osetljive grupe imaju priliku da budu vidljivi, da pričaju o svom položaju i o tome kako se osećaju. Bitno je da ih učimo da vide kako je biti u poziciji nekoga ko nema jednake šanse, i na koga možda društvo gleda drugačije. Empatija ima svoje mesto u svim delatnostima, na svim radnim mestima, a posebno u školama, civilnom sektoru koji se bavi radom u grupama. Ideja je da se svako od nas zapita šta kao individua može da učini. Ja verujem da je empatija u svima nama, ali neke druge vrednosti i društvo koje nas pritiska, tera nas da svet gledamo egositički kroz uspeh i postignuće, kaže psihoterapeut Mladen Ilić, kooridnator Festivala mentalnog zdravlja, ističući da je empatija pre svega razumevanje za drugog.
- To je umeće i spremnost da pogledamo drugu osobu u oči i da pokušamo da razumemo kako je njoj i kroz šta prolazi. A, ako smo to kadri, onda nekako poništavamo onaj drugi, narcistički deo naše ličnosti, poručuje Mladen Ilić.

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

11.10.2023.

 

Mini festival dečije radosti „Svako je zvezdica, a zajedno smo zvezdano nebo“

 

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja i II Festivala mentalnog zdravlja u Subotici, Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica, Dom zdravlja Subotica i Opšta bolnica Subotica, u partnerstvu sa predškolskim ustanovama Subotice, organizovali su u atrijumu Biznis centra „Galleria“ Mini festival dečije radosti „Svako je zvezdica, a zajedno smo zvezdano nebo“. Na Mini festivalu su pored bogatog i maštovitog umetničkog programa, dodeljene i nagrade za najuspešnije dečije likovne radove ne temu „Lepota različitosti – mural zajedništva“.

 

 

 

 

- Atrijum Biznis centra „Galleria“ ispunio je žagor i dobro raspoloženje oko 150 predškolaca u pratnji vaspitača, roditelja i zainteresovanih sugrađana. Na današnjem festivalu u fokus smo stavili naše predškolce koji su pokazali kroz recitacije, igru, ples i odličnu muziku koliko su razigrani, maštoviti i kreativni i koliko vole druženje. Temom današnje manifestacije ” Svako je zvezdica, a zajedno smo zvezdano nebo” šaljemo jasnu poruku da prihvatanje različitosti treba da se uči od najranijeg uzrasta. Prihvatanje različitosti i osećaj pripadnosti zajednici su ključni da bi se na adekvatan način pokazala empatija, razumevanje i prihvatanje drugih, kao i samoprihvatanje. Da bi deca razvila osećaj empatije i pun potencijal mentalnog zdravlja ključno je da odrastaju u okruženju gde se osećaju voljeni, sigurni i bezbedni, srećni i ispunjeni, da roditelji i porodica razumeju njihove potebe i osećanja i na adekvatan način odgovaraju na iste. Iznad svega je važno da im je omogućena igra. Deca kroz igru uče i stiču svo potrebno znanje i veštine, a ljubav je moćna i daje podstrek punom razvoju svih njihovih kapaciteta, fizičkih, emotivnih i mentalnih, poručuju organizatori manifestacije i još jednom podsećaju da je cilj obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja pokretanje važnih društvenih tema i preispitivanje položaja mentalnog zdravlja u našem društvu. Svi zajedno možemo povećati svest o značaju mentalnog zdravlja i stvarati svet u kome se mentalno zdravlje ceni, unapređuje i štiti, i gde svako može da pristupi zdravstvenoj zaštiti koja mu je potrebna bez straha od stigme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

11.10.2023.

 

Održana radionica autogenog treninga kao tehnike psihofizičke relaksacije

 

 

Fondacija mentalne higijene „Exspecto” je u okviru drugog po redu Festivala mentalnog zdravlja koji se do 20. oktobra održavaa u našem gradu, održala radionicu „Autogeni trening kao tehnika psihofizičke relaksacije – o čemu se radi?”. Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa tehnikama koje doprinose oslobađanju fizioloških i psiholoških tenzija.

 

 

 

 

- Autogeni trening je psihoterapijska tehnika u borbi sa stresom. Mogu da ga izvode zdravi ljudi koji žele da se opuste, poboljšaju koncentraciju, pažnju, kondiciju, imaginaciju, spremnost za rad, kao i ljudi koji pate od različitih psihosomatskih poremećaja, recimo drugih stanja tipa nemir, strepnja i tako dalje. Cilj je da svi polaznici samostalno ovladaju ovom tehnikom i da je primenjuju. Tehnika se sastoji od niza integrisanih, praktičnih i relaksacionih postupaka sa ciljem oslobađanja fizioloških i psiholoških tenzija. Uči se niz relaksacionih postupaka u vidu vežbi. Brojanje disanja je jedna od njih. Same tehnike uče se deset nedelja. Učimo da relaksiramo telo na određen način, kaže psihološkinja, Dijana Živanović i dodaje da od 23. oktobra u Fondaciji mentalne higijene „Exspecto”, započinje novi ciklus besplatnog autogenog treninga u trajanju od deset nedelja, a svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na sajtu ove organizacije.

 

 

 

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

10.10.2023.

 

Festival mentalnog zdravlja od 10. do 20. oktobra

 

 

 

 

Na dan obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja, u Subotici je danas započeo drugi po redu Festival mentalnog zdravlja. Inicijatori i organizatori Festivala su Institut za javno zdravlje Vojvodine, Zavod za javno zdravlje Subotica, Udruženje građana “Psihoartis“ i Centar za lični razvoj “Spektrum”. Program ovogodišnjeg festivala sadrži više od 30 aktivnosti koje će realizovati partnerske ustanove i organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja.

 

 

 

 

 

- Preko 30 aktivnosti je organizovano u naredne dve nedelje u okviru Festivala, a uključene su i osnovne, srednje škole kao i fakulteti. Ono što je važno da shvatimo i na današnji dan, ali i putem ovog Festivala je da je važno da radimo kroz sistemski pristup. Ne možemo se baviti mentalnim zdravljem i empatijom kao pojedinci, potrebno je imati sistemski pristup, saradnju, da jedni druge možemo da upućujemo. U tom svetlu Festival umrežava, povezuje sve te institucije, poručio je Mladen Ilić ispred organizatora Festivala.

 

Tema ovogodišnjeg Festivala je “Empatija”, a cilj je unapređenje kulture i brige o mentalnom zdravlju. Želja organizatora je da se empatija sagleda i prikaže iz različitih uglova, te kreiraju sadržaji koji povezuju ljude i podstiču na empatiju.

- Važno je pre svega prepoznati šta je empatija i od najranijeg uzrasta na primeru je pokazati deci. Slušajte svoje dete, jer aktivno slušanje dovodi do razumevanja, jer će ono naučiti da sluša vas i druge. Uvažavajte emocje svoje dece, učite ih da pomažu drugima, a najjednostavniji primer je da detetu kupite zeca, ili ribicu i dajte mu zadatak da brine o njemu, poručio je dr Ivan Žilović, ističući da su roditelji, socijalno okruženje, škola, jednako važni elementi u lancu koji doprinose razvoju empatije.

 

U okviru Festivala će se održati brojne edukativne i kreativne radionice, okrugli stolovi, panel diskusije, interaktivna predavanja, kao i razni kulturni događaji (projekcije filmova i pozorišne predstave, izložbe fotografija) i ulične akcije, a sugrađanima će biti ponuđeni brojni besplatni psihološki i kreativni sadržaji, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije.

 

Moto ovogodišnjeg festivala je „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo”.

 

Razgovor o mentalnom zdravlju je važan i razgovor je dobar za vaše mentalno zdravlje. Ali, započeti razgovor nije uvek lako, bez obzira da li želite da razgovarate sa nekim o tome kako se osećate, ili da se brinete za nekoga do koga vam je stalo, poručuju stručnjaci i ističu da su diskriminacija u pogledu mentalnog zdravlja, kao i štetni stereotipi i stigma u zajednici, porodici, školama i na radnom mestu i dalje prisutni i predstavljaju značajnu prepreku za inkluzivnija okruženja potrebna za dobrobit svih članova društva. Ovogodišnja tema upravo naglašava važnost zaštite osoba sa mentalnim poremećajima i njenih prava od prisutnih povreda mentalnog zdravlja, kao i pravo na pristup kvalitetnoj i pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, pravo na dostojanstvo i slobodu izbora, - poruka je sa današnje konferencije za medije, na kojoj su takođe predstavljeni statistički podaci koji govore da danas u svetu skoro milijaradu ljudi živi sa nekim mentalnim poremećajem. Globalnu zajednicu potresaju ratovi, raseljavanja ogromnog broja ljudi i klimatske vanredne situacije što sve negativno utiče na mentalno zdravlje ljudi širom sveta.
- U našoj zemlji prema dostupnim podacima iz 2019.godine, 4 odsto stanovnika živi sa mentalnim poremećajem, a na prvom mestu je depresija. Kada je reč o Severnobačkom okrugu, stope suicida su najviše u zemlji. Te stope kod nas su čak duplo veće od nacionalnog proseka, koji je negde oko 12 suicida na 100.000 stanovnika. O ovome treba da pričamo, i želimo danas da pošaljemo jasnu poruku da je prevencija mentalnih poremećaja moguća kako kroz primenu opštih, tako i ciljanih intervencija koje su zasnovane na dokazima. Obeležavanje ovog dana je prilika da se obratimo svima, da zajedno moramo raditi na prevenciji, poručila je načelnica Centra za promiociju zdravlja, dr Nada Kosić Bibić.

 

- Pozivamo sve naše sugrađane da aktivno učestvuju u planiranim aktivnostima i da brinu o svom mentalnom i fizičkom zdravlju. Nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima Srbije je 0800 309 309. Besplatna je i dostupna non-stop od 0 do 24 časa sa svih mobilnih i fiksnih mreža, apelovala je dr Nada Kosić Bibić i dodala da se dodatne informacije o programu Festivala mentalnog zdravlja, mogu saznati na sajtu Zavoda za javno zdravlje Subotica.

 

 

 

 

Redakcija Super - info.rs

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Subotica Ekonomija, privreda, poljoprivreda, investicije, međunarodna saradnja, IPA programi, Evropski fondovi
Subotica Economy, business opportunity, agriculture, investments, international cooperation, IPA Programming, European Funds
Subotica Wirtschaft, Landwirtschaft, Investitionen, Europäischen Fonds,

Video galerija


PREČICE